Sesija „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”. V diena

2018 m. lapkričio 19 – 23 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) pakvietė į atvirą seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių sesiją „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”. Jos metu viešų seminarų bei kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai turi galimybę teoriškai bei praktiškai pažinti grafinio dizaino specifiką ir inovacijas, šios srities įvairiapusiškumą bei pritaikymo galimybes.

video_5_diena1

KKKC archyvo nuotr.

Lapkričio 23 d., paskutiniąją sesijos dieną, KKKC Meno kiemo dirbtuvėse vyko lektoriaus Virginijaus Bako atvira paskaita „Grafinio dizaino perspektyva terpių kaitos kontekste”.

Susitikimo metu su dalyviais buvo aptarti skaitmeniniai menininko įrankiai (Adobe photoshop, Adobe Indesign, CorelDraw Graphics), jų galimybės, skirtumai ir pranašumai. Praktinės dalies metu dalyviams buvo pateikta kūrybinė užduotis – sukurti savo autoportretą naudojant pasirinktus skaitmeninius įrankius. Vėliau šie skaitmeniniai vaizdai DTG spausdintuvu buvo perkelti ant marškinėlių, išbandytos ir 3D spausdintuvo galimybės spausdinant erdvinius objektus.

Plačiau apie paskutiniosios seminaro dienos turinį videoreportaže pasakoja lektorius Virginijus Bakas.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro edukacinė programa organizuojama įgyvendinant jungtinį projektą Nr. LLI-338 „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”), vykdomą pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Vadovaujantis partneris – Kuldygos rajono savivaldybė, projekto partneriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija, Liepojos kūrybinių industrijų klasteris bei Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla. Bendras projekto biudžetas yra 220 193,06 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 187 164,08 Eur.

Daugiau informacijos: projekto vadovė, KKKC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ona Bajorinienė, el. p.: ona@kkkc.lt

Leave a Reply