Sesija „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”. IV diena

2018 m. lapkričio 19 – 23 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) pakvietė į atvirą seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių sesiją „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”. Jos metu viešų seminarų bei kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai turi galimybę teoriškai bei praktiškai pažinti grafinio dizaino specifiką ir inovacijas, šios srities įvairiapusiškumą bei pritaikymo galimybes.

Lapkričio 22-ąją, ketvirtą seminarų savaitės dieną, vyko lektorės Linos Jaruševičiūtės atvira paskaita „Dizainas – dirbantis menas”. Seminaro metu buvo kalbama apie dizaino objektus (logotipą, prekės ženklą) kaip tam tikras informacijos talpyklas, kurios geba daryti vizualinę prekės, gamintojo ar paslaugų teikėjo įtaką vartojimui, analizuojamas jo poreikis, aktualumas ir vaidmuo dabartinėje visuomenėje.

Ketvirtosios dienos įspūdžiai – videoreportaže.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro edukacinė programa organizuojama įgyvendinant jungtinį projektą Nr. LLI-338 „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”), vykdomą pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Vadovaujantis partneris – Kuldygos rajono savivaldybė, projekto partneriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija, Liepojos kūrybinių industrijų klasteris bei Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla. Bendras projekto biudžetas yra 220 193,06 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 187 164,08 Eur.

Daugiau informacijos: projekto vadovė, KKKC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ona Bajorinienė, el. p.: ona@kkkc.lt

Leave a Reply