Sesija „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”. III diena

2018 m. lapkričio 19 – 23 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) pakvietė į atvirą seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių sesiją „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”.

Video_3_diena_Rutos_Petniunaites_foto

Kūrybinių dirbtuvių „Nuo kūrybos prie derybų, arba idėjos, kurios parduoda” lektoriai Eglė ir Darius Petreikiai (stovi). KKKC archyvo nuotr.

Tris pirmąsias seminaro dienas vyko lektorių Eglės ir Dariaus Petreikių (kūrybinė grupė „Mamaika”) moderuojamos kūrybinės dirbtuvės „Nuo kūrybos prie derybų, arba idėjos, kurios parduoda”. Jų metu dalyviai kūrė vizualios komunikacijos projektus, atliko individualias kūrybines užduotis. Pasiskirstę grupėmis, jie įsitraukė į komandinį-vaidmeninį žaidimą, atskleidžiantį grupinio darbo specifiką, jo pranašumus bei trūkumus, ugdantį komunikavimo patirtis – kaip pristatyti ir argumentuoti savo kūrybines idėjas.

Komandos turėjo atlikti po dvi užduotis – ne tik sugalvoti konkretų projektą, kurį norėtų „parduoti”, t.y. pristatyti visuomenei, bet ir sukurti antrosios komandos projekto vizualinę pristatymo kampaniją.

Lapkričio 21 d. vyko paskutinis, trečiasis, kūrybinių dirbtuvių „Nuo kūrybos prie derybų, arba idėjos, kurios parduoda” etapas. Seminaro dalyvių komandos pristatė savo kūrybines užduotis, pagrįsdamos sumanymų aktualumą, vizualius jų sprendimus, įgyvendintus pasirinktais įrankiais, išklausė pastabas ir siūlymus savo galimoms užduotims ateityje tobulinti.

Seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių sesijos trečiosios dienos įspūdžiai – videoreportaže:

Daugiau apie renginį – ČIA.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro edukacinė programa organizuojama įgyvendinant jungtinį projektą Nr. LLI-338 „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”), vykdomą pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Vadovaujantis partneris – Kuldygos rajono savivaldybė, projekto partneriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija, Liepojos kūrybinių industrijų klasteris bei Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla. Bendras projekto biudžetas yra 220 193,06 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 187 164,08 Eur.

Daugiau informacijos: projekto vadovė, KKKC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ona Bajorinienė, el. p.: ona@kkkc.lt

Leave a Reply