Sesija „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”. II diena

2018 m. lapkričio 19 – 23 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) pakvietė į atvirą seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių sesiją „Vizualinė komunikacija: nuo verslo filosofijos iki socialinio konteksto”.

Video_2_diena_Donato_foto

Donato Bielkausko nuotr.

Seminarų savaitę trijų dienų trukmės kūrybinėmis dirbtuvėmis „Nuo kūrybos prie derybų, arba idėjos, kurios parduoda” pradėjo lektorių duetas Eglė ir Darius Petreikiai (kūrybinė grupė „Mamaika”). Jų metu kuriami vizualios komunikacijos projektai, atliekamos individualios kūrybinės užduotys, vyksta komandinis-vaidmeninis žaidimas, atskleidžiantis grupinio darbo specifiką, jo pranašumus bei trūkumus, ugdantis komunikavimo patirtis – kaip pristatyti ir argumentuoti savo kūrybines idėjas.

Apie antrąją seminaro dieną – Donato Bielkausko videoreportažas:

Daugiau apie renginį – ČIA.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro edukacinė programa organizuojama įgyvendinant jungtinį projektą Nr. LLI-338 „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”), vykdomą pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Vadovaujantis partneris – Kuldygos rajono savivaldybė, projekto partneriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija, Liepojos kūrybinių industrijų klasteris bei Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla. Bendras projekto biudžetas yra 220 193,06 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 187 164,08 Eur.

Daugiau informacijos: projekto vadovė, KKKC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ona Bajorinienė, el. p.: ona@kkkc.lt

Leave a Reply