„Romeo ir Džiuljetos“ istorija naujai suskambo Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos teatrų projekte

Kaliningrado srities dramos teatre šią savaitę baigėsi tarptautinis projektas, skirtas Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos pasienio teritorijų socialinei ir kultūrinei integracijai stiprinti. Visus metus vykusio projekto metu trijų šalių teatrų sukurtas unikalus trikalbis spektaklis: W. Shakespeare’o tragedija „Romeo ir Džiuljeta”, bylojanti apie tyros meilės ir aklos neapykantos pasekmes, Kaliningrado teatro scenoje įgavo naujų simbolių ir filosofinių prasmių.

Organizatorių nuotr,

Organizatorių nuotr,

ES iš dalies finansuojamame projekte dalyvavo trys kaimyninių šalių teatrai: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, A. Sewruko dramos teatras Elbinge (Lenkija) bei Kaliningrado srities dramos teatras. Trikalbiame spektaklyje „Romeo ir Džiuljeta” savo gimtąja kalba vienu metu vaidino po 20 aktorių iš kiekvienos šalies. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro artistų gretas papildė ir Romeo vaidmenį projekte sukūrė dailininkas Jeronimas Milius.

Tarptautinio projekto iniciatorius ir pagrindinis režisierius Miroslawas Siedleris prisipažino, jog mintis imtis būtent W. Shakespeare’o gimė neatsitiktinai: „Romeo ir Džiuljeta” tam buvo kone parankiausias kūrinys. Jame galima išskirti tris vaidmenų grupes – Kapulečiai – Montekiai – Kunigaikštis, vienuoliai ir vaistininkė – ir į kiekvieną jų įtraukti vis kitą aktorių trupę.”

Pasak M. Siedlerio, prieš keletą šimtmečių sukurta istorija apie tyrą nuostabią meilę ir aklą apie neapykantą šiandien Kaliningrado scenoje įgavo naują filosofinę prasmę.

„Žinome, kuo viskas baigėsi – dviejų jaunuolių mirtimi. Kūrinio pabaigoje Montekiai ir Kapulečiai spaudžia vieni kitiems rankas. Tik ar ne per vėlu tai daryti, kai vaikai jau kapuose?”, – svarstė M. Siedleris.

Visus metus trukęs projektas, anot jo iniciatoriaus, be tiesioginės teatrinės, turėjo ir kitą misiją – pažinti vieniems kitus. „Lenkai, lietuviai, rusai painiuose istorijos vingiuose yra buvę ir draugai, ir nesutaikomi priešai. Ne paslaptis, jog kai kurie žmonės priešiškas nuostatas kitų tautų atžvilgiu yra išsaugoję iki šiol, – dėstė režisierius. – Tikiu, jog šis projektas padėjo sužinoti, kokie žmonės iš tiesų yra mūsų artimiausi kaimynai, ir manau, jog atsirado nauji ryšiai tarp žmonių. Tai visų svarbiausia.”

Unikalų trikalbį dramos spektaklį pastatė režisieriai Miroslawas Siedleris (Lenkija), Michailas Abramovičius Salesas (Rusija) bei lietuviai Rūta Bunikytė ir Ramūnas Kaubrys. Spektaklio scenografiją sukūrė rusų dailininkas Eugenijus Boldyrevas, kostiumus – Tatjana Starikova (Rusija). Spektaklio choreografijos autorius – lenkas Tomašas Tvorkovskis, fechtavimosi scenų – Linas Zubė (Lietuva), muziką sukūrė kompozitorius Boleslovas Ravskis (Lenkija).

Tarptautinio projekto metu trijose šalyse kaimynėse W. Shakespeare’o tragedija „Romeo ir Džiuljeta” publikai buvo parodyta 15 kartų – po 5 kiekviename iš teatrų. Juos publika galėjo stebėti nemokamai.

Baigiamieji projekto spektakliai Kaliningrado srities dramos teatro scenoje pažymėjo ir pjesės autoriaus W. Shakespeare’o 450-ąsias gimimo metines.

Spektaklio fotogalerija:

Leave a Reply