Jaunimui pagalbos ranką tiesia projektas „Meilės eliksyras“

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre prasidėjo netikėto G. Donizetti komiškos operos „Meilės eliksyras“ pastatymo kūrybinis procesas. Netikėto, nes šį projektą teatras įgyvendina kartu su Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba. Spektaklių metu jaunuoliai ne tik bus supažindinami su klasikinės operos specifika, bet ir kviečiami aktyviai įsijungti į spektaklį, drauge ieškant spektaklio herojus kankinančių bėdų sprendimo būdų.

Karina Novikova. Airos Braždienės nuotr.
Karina Novikova. Airos Braždienės nuotr.

„Rudenį visų laukia net man pačiai netikėta G. Donizetti operos „Meilės eliksyras“ versija – sumažinta, kamerinė, edukacinė ir, žinoma, tinkanti gastrolėms. Režisierė Karina Novikova ją perskaitė naujai ir labai įdomiai. Ir operos pristatymas bus netradicinis: esame įpratę, kad pirmiausia pristatoma premjera, o tada vykstama gastrolių. Tačiau šįkart viskas vyks atvirkščiai. „Meilės eliksyras“ savo sceninį gyvenimą pradės nuo pažinties su bendruomenėmis, aptarimų, o pristatymas publikai kamerinėje scenoje numatytas 2023 m. lapkričio mėnesį. Suplanuota daug naujosios operos gastrolių po tolimiausius Lietuvos kampelius, festivalius. Klajonės po šalį – „namų neturinčio“ Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kasdienybė, natūrali būsena, o rudenį tam skirsime dar daugiau dėmesio ir laiko“, – pasakoja Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Laima Vilimienė.

„Nauja G. Donizetti komiška opera „Meilės eliksyras“ bus kamerinis arba „kondensuotas“ pastatymas, skirtas rodymui nedidelėse salėse bei nuolatinėms gastrolėms. Viskas vyks arčiau publikos ar net intymiau. Labai laukiu repeticijų, nes „Meilės eliksyre“ dainuos daug naujų Muzikinio teatro solistų, galėsime susiburti ir publiką sužavėti jaunystės energija bei noru kurti. Pastatymo dirigentas – iš Italijos kilęs Carmelo Giuseppe Longo, kuriam ši Gaetano Donizetti parašytamuzika kone kraujyje. Viskas skamba lengvai, saulėtai, bet intensyviai. Tikri Pietų Italijos išgyvenimai ir žmonių tarpusavio santykių aistros! Spektaklio komandoje ir kostiumų dailininkė Augustė Zukaitė, ir choreografė Daria Verovka. Atrodo, kad jaunosios kūrėjos pajautė kūrinio stilistiką ir mano humoro jausmą, tad mūsų laukia estetiškai malonus, bet tuo pačiu ir pasiutęs pasiruošimas komiškos operos premjerai.

Carmelo Giuseppe Longo. Olesios Kasabovos nuotr.
Carmelo Giuseppe Longo. Olesios Kasabovos nuotr.

Man labai patinka G. Donizetti komiškos operos „Meilės eliksyras“ nagrinėjama tematika. Tai jaunų žmonių meilės istorija, o tiksliau dviejų požiūrių į santykius susikirtimas kaip skausmingas variklis stumiantis visą siužetą į priekį bei rutuliojantis netikėta linkme. 1832 metais sukurta opera skamba taip, lyg būtų paimta iš mūsų laikų psichoterapeuto užrašų ar „Netflix“ serialo. Tuo pat metu muzikoje gausu vaizduotę išlaisvinančios, prie realizmo ir buities nepririšančios medžiagos. O tai labai išlaisvina fantaziją. Tad tikiuosi pakviesti žiūrovus į „stogą nuraunantį“ vakarą su gruziniškomis vestuvėmis, ryškiomis spalvomis bei jautria meilės istorija“,- sako režisierė Karina Novikova.

Atsakymų į sudėtingus klausimus ieškoti kartu

Lietuva vis dar pirmauja pagal savižudybių skaičių Europoje, todėl stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į psichikos sveikatos stiprinimą, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų prevenciją, sugebėjimą išgyventi kritines situacijas ir priimti adekvačius sprendimus. Psichikos sveikatos raštingumo svarbos jaunimui tyrime sakoma, kad naudingiausia psichinės sveikatos problemas spręsti mokykliniame amžiuje, pasitelkiant neformalius formatus ir erdves bei kuriant socialinius ryšius. Tyrime akcentuojama jaunimo savipagalbos grupių nauda: pagalbos sau ir kitiems ugdymas, emocinės kalbos supratimo ugdymas, socialinio kontakto stiprinimas, aplinkos žaismingumas bei lengvumas, taip pat streso mažinimas.

Į šiuos tikslus orientuotas projektas, kurio metu bus rengiama G. Donizetti operos „Meilės eliksyras“ premjera bei vykdoma spektaklio sklaida. Drauge su psichikos sveikatos specialistais bus lankomos Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo ir meno mokyklos, o spektaklio atlikimas derinamas su pokalbiais apie jaunimo problemų sprendimo būdus bei priklausomybių prevenciją.

Perimant gerąją užsienio šalių muzikinių teatrų patirtį, šis pastatymas orientuotas į paauglius ir mokyklinio amžiaus jaunimą, skatinant juos nagrinėti konkrečias jaunimui aktualias problemas. Opera sutrumpinta bei adaptuota jaunimo auditorijai. Rengiantis pastatymui, konsultuojamasi su Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais apie aktualiausias miesto mokyklinio amžiaus jaunimo problemas, spektaklį lydinčias diskusijas orientuojant į šių problemų sprendimo būdų paieškas. Pastatymu tikimasi ištrinti ribą tarp operos atlikėjų ir žiūrovų ir pasitelkus muzikos kalbą ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus.

Pamokanti meno galia

Operos „Meilės eliksyras“ siužetas nukreiptas į jaunimui aktualias socialinės atskirties, negebėjimo tinkamai komunikuoti, priklausomybių problemas. Šiuolaikinis jaunas žmogus, vis daugiau laiko praleidžiantis virtualioje realybėje, patiria psichosocialinę krizę, norėdamas būti suprastas ir priimtas ne tik virtualiame, bet ir realiame pasaulyje. Gyvo žmogiško bendravimo, asmens tapatumo paieškos, noras būti suprastam ir mylimam dažnai atveda prie įvairiausių priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų kaip būdo išsilaisvinti iš baimių, peržengti savo ribas ir būti priimtam. Projektas kelia tikslą drauge ieškoti išeičių iš susidariusių situacijų, vedančių į gyvą žmogišką santykį, asmenybės vientisumą, skatins susitaikyti su savimi ir pažinti buvimą savimi kaip kelią būti mylimam.

Augustės Zukaitės kostiumų eskizai
Augustės Zukaitės kostiumų eskizai

Pastatyme bus naudojama adaptuota klasikinės G. Donizetti operos „Meilės eliksyras“ partitūra, sutrumpinta ir pritaikyta aktualiam XXI a. jaunimo kontekstui. Spektaklis bus atliekamas sumažinta atlikėjų sudėtimi, taip suteikiant galimybę jaunajam klausytojui jam priimtinoje aplinkoje susipažinti su klasikinės operos žanru, mokant klausyti ir suprasti muzikos kalba perteikiamas jiems aktualias problemas. Techninės spektaklio galimybės bus pritaikytos interaktyviam rodymui mokyklų salėse bei kitose tinkamose erdvėse.

Solinius vaidmenis atliks penki profesionalūs jaunieji KVMT solistai – dainininkai ir šešios choro artistės. Priklausomai nuo spektaklio erdvės suteikiamų galimybių, vaidmenų atlikėjams pritars KVMT simfoninio orkestro grupė – vienuolika orkestro muzikantų, arba opera bus atliekama su fortepijono pritarimu. Intarpuose tarp atskirų scenų vyks trumpos intermedijos klausimų – atsakymų forma. Po G. Donizetti operos „Meilės eliksyras“ pristatymo mokiniai, pedagogai ir psichologai diskutuos apie jaunimui aktualias socialinės integracijos, psichologinės sveikatos, tarpusavio bendravimo temas. Prie šios diskusijos prisijungs ir operos atlikėjai, prisistatantys žiūrovams ir trumpai paaiškinantys savo vaidmenį operoje „Meilės eleksyras“, bus skiriama laiko klausimams ir atsakymams apie operoje sumodeliuotas situacijas, perkeliant jas į jaunimo aktualijas. Interaktyvaus G. Donizetti operos „Meilės eliksyras“ pastatymas, adaptuotas Muzikinio teatro scenai bus įtrauktas ir į KVMT repertuarą, o taip pat vyks gastrolių po Vakarų Lietuvos regionus.

Gaetano Donizetti komiška opera „Meilės eliksyras“ (L’elisir d’amore) nuo pat savo sukūrimo dienos (operos premjera įvyko 1832 m. Milane) patenka į 13 populiariausių pasaulio operų sąrašą. Ir tai – ne atsitiktinumas: operos aukštą meninę vertę sukuria romantizuotas, nesudėtingas siužetas, melodingos ir lengvai įsimenamos muzikinės temos, reikalingos tinkamo atlikėjų profesinio pasirengimo. Iš gausaus būrio kitų to meto romantinių komedijų, sukurtų panašiais siužetais, ją išskiria ne tik ypatinga melodine išmone pasižyminčios arijos ir ansambliai, bet ir nuosekli viso muzikinio audinio plėtotė. Ši opera atstovauja geriausioms bel canto stiliaus tradicijoms, susiformavusioms XIX a. pradžios italų kompozitorių Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini ir paties Donizetti operose, pasižyminčiose įspūdingomis koloratūromis, greitakalbėmis dainelėmis ir jausmingomis arijų melodijomis, iš atlikėjų reikalaujančiomis vadinamojo gražaus, visuose registruose lygaus dainavimo.

KVMT informacija

Leave a Reply