SMINGA: muzikinė kolaboracija, braidanti tarpdimensinėje plotmėje

2021 m. birželio 20 d., sekmadienį, 20.06 val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje* (Liepų g. 12, Klaipėda) trys profesionaliosios muzikos kūrėjai, atlikėjai ir multiinstrumentalistai: Irena Upė, Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas kviečia į gyvos improvizacijos koncertą – muzikinės kolaboracijos „Smiltys. Sminga. Smilgom“ antrąją dalį SMINGA.

Vasaros saulėgrįžos metu yra momentas, kai sustoja laiko upė ir vyksta laiko ciklo apsivertimas. Tai momentas, kai viskas trumpam sustoja ir atsiranda belaikė erdvė. Joje gali sustabdyti vėją ir uždegti naktį, gali grįžti atgal arba žengti į priekį, gali matyti, kas buvo, kas yra ir visas alternatyvias laiko dimensijas, kuriose gyvena kitos mūsų versijos.

Taip mistiškai aprašytas muzikinės kolaboracijos „Smiltys. Sminga. Smilgom“ antrosios dalies renginys. Šįkart kūrėjai sujungė pajėgas su Laikrodžių muziejaus erdvėmis. Muziejus kasmet mini keturias astronomines datas, sujungdamas Klaipėdos miesto meno kolektyvus į vieną bendrą projektą „Saulės kelias ratu“.

„Idėją atlikti vieną iš pasirodymų Laikrodžių muziejuje užfiksavom projekto rašymo metu. Kiekvienas mūsų renginys turi skirtingą idėjinį diskursą, ir Laikrodžių muziejaus kiemelis atrodė organiška erdvė laiko koncepto įgyvendinimui. Džiaugiamės, kad Laikrodžių muziejus prisidėjo prie šios idėjos įgyvendinimo. O galbūt, priešingai, mes prisidėjome prie jų metinio saulėgrįžos paminėjimo, – dalinasi projekto dalyviai.

– Muzika – judėjimas laiku. Taip, kaip ir mūsų kasdienybė. Miestas – tai gyvas organizmas, einantis savo savarankišką kelią laiko tėkmėje. O mes – smiltys, smingančios miesto širdin ir brėžiančios linijas jo veide.

Idėja (laiko konceptas), erdvė (Laikrodžių muziejaus ekvatorinis saulės laikrodis), data (2021-06-20) ir laikas (20:06) šiam renginiui yra ypatingai rezonuojantys elementai, visos šios detalės jau dabar kuria stiprų energetinį lauką. Mums patiems labai įdomu, kas įvyks tą sekmadienio vakarą”, – sako kūrėjai.

Meninė kolaboracija „Smiltys. Sminga. Smilgom“ – tai Klaipėdos miesto savivaldybės finansuojamas projektas, kurio metu trys šio krašto kūrėjai per gyvos improvizacijos pasirodymus siekia atspindėti Klaipėdos miesto identitetą, užtikrinti meno tarpdiscipliniškumo sąsajas bei etninio ir šiuolaikinio meno raiškos būdų sintezę. Projekto metu vyks keturi gyvos improvizacijos koncertai, ir kiekvienas iš jų pasižymės tam tikru diskursu bei aktualumu Klaipėdos miestui.

Projekto autoriai ir atlikėjai – trys profesionaliosios muzikos kūrėjai, atlikėjai ir multiinstrumentalistai: Irena Upė, Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas. Visi jie  pasižymi aktyvia kūrybine, projektine ir leidybine veikla, yra labai susiję su Klaipėdos krašto etnine sfera, puoselėja bei įtraukia ją į šiuolaikinės muzikos kūrybą.

* Esant prastam orui, koncertas vyks Laikrodžių muziejuje.

Leave a Reply