Klaipėda kviečia į tarptautinę kūrybiškumo konferenciją

Lapkričio viduryje Klaipėda, Lietuvos kultūros sostinė 2017, taps kūrybiškumo bei meno ir mokslo sinergijos centru. Lapkričio 15–19 d. uostamiestyje vyks trečiasis meno ir mokslo festivalis „Restart”.

Karen_Thastum_foto

Karen Thastum nuotr.

Vienas svarbiausių festivalio akcentų – tarptautinė konferencija „Creativity for Life”, kuri vyks lapkričio 17 d. Klaipėdos piliavietės Rytinės kurtinos salėje (Pilies g. 4). Konferencijos tikslas – aptarti kūrybiškumo svarbą ir jo įtaką bendruomenės nariui ir visai bendruomenei. Konferencijos metu bus pristatytos skirtingų Europos ir ypač Skandinavijos šalių nacionalinės programos, skirtos kultūriniam ar kūrybiniam ugdymui, bendradarbiavimui su mokyklomis ir bendruomenėmis, aptartos jos narių įsitraukimo į naujų erdvių kūrimą galimybės, pasidalinta žiniomis ir gerąja kolegų patirtimi apie pasiektus esminius pokyčius šioje srityje.

Konferencijos metu aktualiais kūrybiškumo ugdymo politikos ir vadybos klausimais, tarptautine ir vietine patirtimi dalinsis nacionalinių ir regioninių programų atstovai, įviairių projektų rengėjai: June Mariann Breivik (Norvegija), Aija Tūna (Latvija), Stine Keiding ir Cecilia de Jong (Danija), Sandra Zaidova ir Milda Laužikaitė (Lietuva), Eugenijus Kaminskis (Lietuva), prof. Rob Kesler (Didžioji Britanija), Karen Thastum (Danija).

Konferencijoje dalyvauti kviečiami nepriklausomi kultūros operatoriai, kultūros politikai ir praktikai, švietimo sektoriaus atstovai, regioninės ir vietos savivaldos atstovai, kūrybinių industrijų kūrėjai ir menininkai, plačioji visuomenė.

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija iki lapkričio 13 d. elektroniniu paštu: ruta@kulturosuostas.lt. Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

09.00 – 09.30 Registracija
09.30 – 10.00 Sveikinimo žodis

I sesija: Kūrybiškumas ir švietimas

10.00 – 10.20 Norvegijos nacionalinė programa „Kultūros kuprinė”
June Mariann Breivik, „Kulturtanken” Meno, kultūros ir švietimo departamento vadovas

„Kulturtanken” yra atsakinga už mokinio kultūros krepšelį. Kartu su apskričių savivaldybėmis, mokyklomis ir visomis menų ir kultūros įstaigomis „Kulturtanken” siekia atverti menų ir kultūros duris visiems Norvegijos vaikams. Misija: su mokinio kultūros krepšeliu – į ateitį.

10.20 – 10.40 „Latvijos mokyklos kuprinė” – didžiausia dovana mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui Latvijos šimtmečio programoje
Dr. Aija Tūna, Latvijos Šimtmečio biuro Švietimo ir jaunimo programos vadovė

Projekto „Latvijos mokyklos kuprinė” tikslas – suteikti galimybę visiems mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui pažinti Latviją, jos vertybes, kultūrą ir taip stiprinti pilietinės tapatybės jausmą. Projektas startuos 2018 m. rudenį. Įgyvendinimas apims kultūros renginių ir procesų lankymą, menininkų ir kūrybinių profesijų atstovų lankymąsi mokyklose, švietimo ir kultūros specialistų bendradarbiavimo skatinimą bei vietos bendruomenės įsitraukimą. Finansinę prieigą jam garantuos valstybė. Projekto konceptualumas grindžiamas keturiais aspektais, skatinančiais: 1) pilietiškumą ir priklausymą valstybei, tautiniam identitetui, 2) švietimo kokybę XXI-o amžiaus prasme, 3) kultūrinio sąmoningumo ir kompetencijos raišką, 4 ) socialinės nelygybės mažėjimą. Keturiose pagrindinėse turinio srityse mokiniai turės galimybę pažinti ir patirti 1) Latvijos valstybingumo vystymąsi ir išsaugojimą, 2) kultūros paveldo vertybes ir šiuolaikines išraiškas, 3) mokslo ir naujovių, ypač menų ir kūrybinių industrijų, raidą ir 4) gamtos ir kultūrinio kraštovaizdžio vertybes.

10.40 – 11.00 Fyn kultūros regiono (Danija) projektas „Kultūros laboratorija”
Stine Eskesen Keiding, programų vadovė
Cecilia de Jong Jespersen, programų vadovė

„Kultūros laboratoriją” (Kulturens Laboratorium) sukūrė Stina Eskesen Keiding, Tatjana Chemi, Alborgo universiteto asoc. profesorė ir menininkė Cecilija de Jong bei keletas kitų ekspertų. Nuo 2014-ųjų vykusi projekto tikslų ir galimybių konceptualizacija realizavosi kaip devynių bendradarbiaujančių grupių, kurių kiekvienai priklausytų mokykla, menininkas ir kultūros įstaiga projektas. 2016 metų balandžio – gruodžio mėnesiais buvo vykdoma meninė veikla, ji buvo įforminama dokumentais ir analizuojama, siekiant iš kiekvienos bendradarbiaujančios grupės surinkti būtinus tyrimų duomenis.

11.00 – 11.20 ,,Kūrybinės partnerystės: kūrėjų vaidmuo sprendžiant problemas mokyklose”
Sandra Zaidova, asociacija „Kūrybinės jungtys”

„Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose” – kultūros tyrimų projektas, atliktas 2017 m. Projekto tikslas – parodyti, kaip kūrybingumo ugdymas, įtraukiant kūrėjus ir panaudojant jų pedagoginį potencialą, tampa mokymo(si) prioritetu ir padeda spręsti esminius šiandienos ugdymo iššūkius bei parengti rekomendacijas dėl sisteminio kūrėjų įtraukimo į mokymą(si) ugdymo įstaigose. Kūrybinių partnerysčių modelį sudaro teorinės prieigos (požiūris į kūrybingumą, mokymąsi, inovacijas), dalyvių atrankos, kūrėjų parengimo darbui, tęstinio profesinio tobulėjimo ir mokytojų profesinio tobulėjimo modeliai, programos planavimo, valdymo ir vertinimo įrankiai, kokybės užtikrinimo sistema. Šie elementai sudaro galimybę įgyvendinti į siekiamą poveikį orientuotą programą, efektyviai pasitelkti kūrėjų pajėgumus mokymosi ir inovacijų procesui mokykloje. Tyrimas parodė, jog mokykla nemoko vaikų spręsti problemų, mokytojai taip pat to vengia ir bando jas nustumti į šoną, nesukuriama galimybė mokytis iš pavyzdžio. Kūrėjas į mokyklą atneša kūrybišką požiūrį į problemų sprendimą ir skatina elgtis kitaip, tyrinėdamas, ieškodamas duomenų, improvizuodamas, nebijodamas klysti, nesitaikydamas su vyraujančiomis normomis, kvestionuodamas tradicines elgesio praktikas.

11.20 – 11.40 Klausimų sesija
11.40 – 12.00 Kavos pertraukėlė

II sesija: Keliaujantis kūrybiškumas

12.00 – 12.20 Kūrybiška vietokūra Lietuvoje
Eugenijus Kaminskis, „Homo Eminens” tyrėjas ir konsultantas

Kūrybiška vietokūra – Vakarų šalyse jau dešimtmečius naudojamas, tačiau Lietuvoje neseniai pristatytas ir pradėtas vartoti terminas. Tai procesas, kai pasitelkus menus ir kultūrines veiklas bei apjungus partnerius iš viešo, privataus ir nevyriausybinio sektorių, formuojama fizinė bei socialinė vietos bendruomenės, miesto ar regiono tapatybė. Tokiu būdu kuriamos kokybiškos vietos, pasižyminčios tuo, kad yra aktyvios, draugiškos žmonėms, saugios, daugiafunkcinės, įdomios, estetiškai patrauklios, persipynusios su menais ir kūrybiškomis veiklomis. „Kurk Lietuvai” programos dalyviai Ieva Nagytė ir Eugenijus Kaminskis kartu su LR Kultūros ministerija įgyvendino kūrybiškos vietokūros įgyvendinimo Lietuvoje projektą, kurio rezultatu tapo praktinis kūrybiškos vietokūros gidas ir finansavimo gairės. Jie toliau tęsia kūrybiškos vietokūros sklaidos veiklas, organizuodami mokymus ir kūrybines dirbtuves, siekdami įgalinti vietos bendruomenes, savivaldą ir kūrėjus imtis iniciatyvos kuriant savo vietovių charakterį.

12.20 – 12.40 Kultūra ir atradimai meno ir mokslo sankirtose
Rob Kesseler, profesorius, San Martins universitetas (UK)

Įžengti į „kitų” teritorijas, pažinti jų sritį taip giliai, kad nebūtų paviršutiniška, dalytis idėjomis, išplėsti bendrumų ir skirtumų ribas – visa tai yra privilegija. Mes gyvename tokiu laiku, kai meno ir mokslo erdvės susilieja. Sintetinės biologijos sritis pilna resursų dizaineriams ir menininkams, o skaitmeninių vaizdų ir gamybos platformos tampa bendros visoms bendruomenėms – ribos tampa vis labiau pralaidžios, galimybės gausesnės. Pastaruosius aštuoniolika metų, dirbęs kartu su įvairių specializacijų mokslininkais – nuo augalų morfologų, ląstelės biologų iki bakteriologų ir genetikų, Robas Kesseleris gyvąjį pasaulį ištyrė mikroskopiniu lygiu. Šiuo atrastu stulbinančiu sudėtingų gyvybę palaikančių pavyzdžių ir struktūrų pasauliu jis dalijasi su didžiule aistra, įkvepia kitus, pristatydamas savo kuriamus meno darbus ir organizuodamas renginius. Tyrinėdami turtingas erdves, kur susipina menas, dizainas ir mokslas, „Co Cultures” atskleidžia kai kurias susiliejančias plotmes ir pasakoja istorijas, jungiančias meną ir mokslą bei išsiliejančias R. Kesselerio darbuose.

12.40 – 12.55 Meno konteineris – keliaujantys kūrybiškumo atradimai
Karen Thastum, TURA YA MOYA vadovė

Tura Ya Moya meno konteineris lankosi Baltijos jūros regione. Klaipėdos pilies pylimai tampa įspūdinga media instaliacija, kai Danijos / Vokietijos / Grenlandijos meno grupė Tura Ya Moya pristato projekcijas “ANERSAAQ – šiaurės dvasia”, įkvėptas Šiaurės ir Grenlandijos šaknų ir kolonijinės istorijos. Šiaurės ir Grenlandijos motyvai nušvies Klaipėdos pilies pylimus kartu su specialiai “Tura Ya Moya” sukurtu garso takeliu. Tuo pat metu bibliotekoje bus pristatytos nuotraukos ir meno kūriniai iš daugiau nei 12 000 km ilgio meno konteinerio kelionės palei poliarinį ratą.

12.55 – 13.15 Klausimų sesija
13.15 – 14.30 Pietūs

14.30 – 16.30 Moderuota diskusija “Kaip kūrybiškumą paversti nuolatine praktika?”
Moderatorė Milda Laužikaitė, asociacija „Kūrybinės jungtys”
Dalyviai: LR Kultūros ministerijos atstovai
Arminas Varanauskas, ministro patarėjas, LR Švietimo ir mokslo ministerija
Narūnas Lendraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas
Eva Den Heijer, menininkė, žaidimų kūrėja ir dėstytoja HKU Utrechto Dailės akademija (BE)
o taip pat June Mariann Breivik (NO), Stine Eskesen Keiding & Cecilia de Jong Jespersen (DK), Aija Tūna (LV), Sandra Zaidova (LT), Eugenijus Kaminskis (LT), Rob Kesseler (UK).

16.30 Konferencijos pabaiga.

Konferencijos organizatoriai – Klaipėdos miesto savivaldybė ir VšĮ „Klaipėdos šventės”.

Leave a Reply