Įdomiai ir patraukliai apie istorinius Lietuvos ir Austrijos ryšius

Sausio 28 d., antradienį, 17.30 val. Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33, Klaipėda) kviečia į knygos „Lietuva ir Austrija. 2500 metų santykių istorija. Chronologinė apžvalga” pristatymą, kuriame dalyvaus autorė dr. Judith Lewonig ir bendraautorius dr. Rūstis Kamuntavičius (VDU).

Renginys vyks lietuvių ir vokiečių kalbomis. Pristatymo metu veiks tapytojo Prano Domšaičio (1880–1965) paveikslų, sukurtų Austrijoje ir Austrijos motyvais, paroda.

Dvikalbėje knygoje – vokiečių ir lietuvių kalbomis – pirmą kartą pateikiama chronologinė apžvalga, apimanti Lietuvos ir Austrijos istorines sąsajas nuo 2500 metų senumo Gintaro kelio iki būsimo Vargonų kelio. Jau kurį laiką Vilniuje gyvenančiai austrų žurnalistei dr. J. Lewonig per dvejus metus pavyko Austrijoje ir Lietuvoje rasti archyvinės medžiagos, kuri iki šiol nebuvo skelbta. Autorė  bendravo su įvairiomis abiejų šalių institucijomis ir specialistais, aptiko mažai žinomų ar naujai vertinamų, įdomių istorinių faktų, liudijančių apie glaudžius šalių ryšius politikoje, mene, moksle, sporte ir kitose srityse.

Intriguojantys knygos skyrių pavadinimai nusako, kas laukia skaitytojo šioje patraukliai ir glaustai pateiktoje kelionėje. Pasakojama  apie Mikalojų Radvilą Juodąjį, XVI amžiuje vykdžiusį diplomatines misijas Vienoje, apie austrų profesorius Vilniaus universitete, austrų dailininkus, auksakalius ir architektus XVIII–XIX a. kūrusius Vilniuje. Pasakojama apie Zalcburgo protestantų tremtinius ir jų palikuonis šiandien – 1732 m. penkiolika tūkstančių zalcburgiečių apsigyveno Rytų Prūsijos šiaurės rytų dalyje, Prūsijos Lietuvoje.

Autorė aptaria lietuvių kelius XX a. Austrijoje – studijavusių tarpukariu Innsbrucke, Vienoje (Aleksandras Stulginskis, Kazys Boruta) ar  patekusių į šalį, traukiantis nuo sovietų okupacijos (Henrikas Nagys, Janina Monkutė-Marks, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Telesforas Valius, Juozapas Jonas Skvireckas).

Šiame kontekste vaizdingai atskleidžiami tapytojo ekspresionisto Prano Domšaičio (1880–1965) ryšiai su Austrija. Berlyne gyvenęs dailininkas kūrybos tikslais ne kartą lankėsi Austrijoje tarpukariu, o bėgdamas nuo Trečiojo reicho metais vykdytos moderniųjų menininkų persekiojimo kampanijos rado prieglobstį šalyje Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Austrijos Vorarlbergo žemėje pas privačius asmenis yra išlikę per trisdešimt tapytojo paveikslų. Knyga baigiama gražiu muzikiniu akordu: nuo 2013 m. pavasario Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčioje skamba austriški vargonai.

Leave a Reply