KKKC kviečia! „Vizualinis mąstymas: dizaino galimybės ir praktiniai sprendimai”

Atviras kvietimas teikti paraiškas registracijai Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių savaitės programoje „Vizualinis mąstymas: dizaino galimybės ir praktiniai sprendimai”, organizuojamoje įgyvendinant projektą „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”).

seminaras_KKKC_archyvo_nuotr

Rūtos Petniūnaitės / KKKC archyvo nuotr.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) kviečia dalyvauti atviroje seminarų bei praktinių kūrybinių dirbtuvių savaitės programoje „Vizualinis mąstymas: dizaino galimybės ir praktiniai sprendimai”. Viešų seminarų bei kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai turės galimybę teoriškai pažinti bei praktiškai pasigilinti į vizualinio mąstymo pritaikymo galimybes ir išbandyti metodus, kurie galėtų padėti įgyvendinti dizaino sprendimais paremtas inovatyvias kūrybines idėjas. Praktinių seminarų bei kūrybinių dirbtuvių sesija vyks 2019 m. spalio 21 – 25 d. Klaipėdoje (Lietuva).

Šia sesija bus siekiama aktualizuoti bei atkreipti dėmesį į netechnologines inovacijas, tokias kaip dizaino mąstymas bei dizaino sprendimų integracija, kurios pasireiškia tiek per verslo modelių pokyčius, tiek per asmeninių kūrybinių procesų organizavimą. Lektoriai praktikai dirbtuvių metu kvies nagrinėti savo prekės ženklo identitetą, paanalizuoti vizualinės komunikacijos socialiniuose tinkluose specifikas, pranašumus bei galimybes, atlikti įvairias kūrybines užduotis.

Atviroje praktinių seminarų bei kūrybinių dirbtuvių savaitės programoje „Vizualinis mąstymas: dizaino galimybės ir praktiniai sprendimai” kviečiami dalyvauti ir keturi atstovai iš projekto Latvijos partnerių – po du iš Kuldygos bei Liepojos regionų. Dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir seminarų išlaidos padengiamos iš projekto „CCI & Sustainability” lėšų.

Užsiėmimai vyks anglų kalba. Daugiau informacijos apie projektą, išsamią seminarų ir praktinių kūrybinių dirbtuvių programą ir dalyvio paraiškos formą rasite ČIA. Užpildytas paraiškas iki spalio 18 d. siųsti el. paštu: inga@kkkc.lt.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras organizuoja meno projektus, pristato aktualias šiuolaikinio meno tendencijas, vysto kūrybines industrijas, inicijuoja bendradarbiavimą tarp Klaipėdos, Lietuvos ir užsienio šalių meno organizacijų, rengia tarpsektorines menines bei edukacines programas.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro edukacinė programa organizuojama įgyvendinant jungtinį projektą Nr. LLI-338 „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”), vykdomą pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Vadovaujantis partneris – Kuldygos rajono savivaldybė, projekto partneriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija, Liepojos kūrybinių industrijų klasteris bei Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla. Bendras projekto biudžetas yra 220 193,06 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 187 164,08 Eur.

Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo turinį atsako Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos:
Projekto vadovė, KKKC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ona Bajorinienė, el.p.: ona@kkkc.lt.

 

 

.

Leave a Reply