Skelbiamas valstybės stipendijų konkursas

kuryba

KKKC archyvo nuotr.

Lietuvos kultūros taryba skelbia valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkursą 2017 metams. Iki rugsėjo 30 d. priimamos fizinių asmenų paraiškos individualioms ir edukacinėms stipendijoms. Šį pavasarį buvo patvirtintas naujas Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas, todėl planuojantiems teikti paraiškas rekomenduojame jį perskaityti ir atidžiai pildyti naujos formos paraiškas.

Pagal naująją tvarką, bus dažniau skelbiami edukacinių stipendijų konkursai: nuo šiol paraiškas edukacinėms veikloms bus galima teikti ne du, o tris kartus per metus. Tikimasi, kad tai padės kultūros ir meno kūrėjams patogiau ir efektyviau planuoti edukacines veiklas. Todėl šiuo metu skelbiamame konkurse skatinami dalyvauti kultūros ir meno kūrėjai, kurie edukacines veiklas yra nusimatę pirmąjį 2017 m. pusmetį. Pavasarį ir vasarą edukaciniuose seminaruose, konferencijose ar kituose profesiniam meistriškumui tobulinti skirtuose renginiuose planuojantys dalyvauti kultūros ir meno kūrėjai galės Lietuvos kultūros tarybai paraiškas pateikti ir nuo sausio 1 iki 30 dienos. O edukacines veiklas kitą rudenį planuojantys kūrėjai skatinami paraiškas teikti gegužės mėnesio konkursui. Primename, kad edukacinės stipendijos skiriamos ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, o prašoma suma negali viršyti 3600 eurų. Verta atkreipti dėmesį, kad edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Individualios stipendijos, kaip ir anksčiau, bus skiriamos kartą per metus individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti. 600 eurų stipendija bus mokama kas mėnesį ir skiriama ne ilgesniam nei dvejų metų laikotarpiui.

Teikti paraiškas gauti edukacines ir individualias stipendijas gali pilnamečiai meno ar kultūros kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai bei kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų šalių piliečiai, kurių veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida.

Iki rugsėjo 30 d. kultūros ir meno kūrėjai gali teikti prašymus ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl vardinių stipendijų. Vardinės stipendijos kultūros ministro teikimu skiriamos už išskirtinį asmeninį indėlį į Lietuvos kultūros ir meno raidą ir sklaidą. Vardinė stipendija gali būti skiriama ir jauniems menininkams, studijuojantiems svarbiausiose pasaulio meno akademijose ir universitetuose, ar menininkams, siekiantiems sukurti Lietuvos kultūrai reikšmingus kūrinius. Ši stipendija yra 600 eurų dydžio, mokama kas mėnesį, ir gali būti skiriama ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Iš viso 2017 m. kultūros ir meno kūrėjų valstybės stipendijoms bus skirta 1 mln. 100 tūkst. eurų.

Naująjį Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą, paraiškos formas ir visą dalyvavimui konkurse būtiną informaciją rasite Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

Lietuvos kultūros tarybą sudaro: pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, menotyrininkė, Lietuvos mokslo premijos laureatė Rūta Janonienė, teatro kritikas Vaidas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, bibliotekininkė Rima Maselytė, architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kęstutis Pempė, dailininkas Saulius Valius, tautinių mažumų atstovė, filosofė, dailės kritikė Pillė Veljataga, kultūros vadybininkas, muzikos edukologas Remigijus Vilys, literatūrologė Gintautė Žemaitytė ir fotomenininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stanislovas Žvirgždas.

Leave a Reply