Paskelbtas konkursas Klaipėdos kultūros ir meno stipendijai gauti

KlaipedaKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius kviečia kultūros ir meno kūrėjus teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti.

Gauti stipendijas turi teisę kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ir / ar dirbantys Klaipėdoje.

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

  • kultūros ir meno sričių ekspertai, kurie vertina paraiškas stipendijai gauti;
  • kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
  • gavę stipendijas kultūros ir meno kūrėjai, nepraėjus dvejiems metams nuo jiems skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos;
  • nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už gautas stipendijas kultūros ir meno kūrėjai (iki kol ataskaitos bus pateiktos);

Stipendijos dydis – 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Per metus skiriama iki 10 stipendijų. Stipendijų mokėjimo trukmė – nuo 6 mėn. iki 2 metų. 

Paraiškos Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti priimamos iki liepos  9 d. imtinai.

Kontaktinis asmuo: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel.: 39 61 74, el.p. raimonda.mazoniene@klaipeda.lt. 

Paraiškos

  • siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu: Kultūros skyriui Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, su užrašu  „Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti“,
  • pristatomos asmeniškai į Kultūros skyrių 510 kab. 5 a.,
  • arba atsiunčiamos elektroniniu paštu (patvirtintos elektroniniu parašu). 

Pareiškėjai užpildo nustatytos formos paraišką ir pateikia privalomus priedus. 

Paraiškos nesvarstomos, jeigu pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui ir/arba nepateikti visi paraiškoje nurodyti prašomi pateikti dokumentai.

Stipendijų skyrimo tvarka.

Leave a Reply