Skelbiamas edukacinių valstybės stipendijų konkursas

Lietuvos kultūros taryba skelbia kultūros ir meno kūrėjams skirtų edukacinių valstybės stipendijų konkursą. Siekiant skatinti kultūros ir meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą, šios stipendijos skiriamos profesiniam meistriškumui tobulinti, dalyvaujant seminaruose, konferencijose, simpoziumuose, kursuose, stažuotėse ir kitose edukacinėse veiklose.

Į ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui skiriamas stipendijas gali pretenduoti tik fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai, jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida.

Prioritetas skiriamas aktyvaus dalyvavimo edukacinėms veikloms (pranešimų konferencijose skaitymui, dalyvavimui diskusijose), veikloms, skirtoms Lietuvoje nenagrinėjamiems klausimams ir problemoms ir veikloms su išplėtotomis sklaidos galimybėmis. Pirmenybė taip pat teikiama jauniesiems kūrėjams, asmenims, iki šiol negavusiems stipendijų ir gyvenantiems ir kuriantiems ne Vilniaus mieste. Verta atkreipti dėmesį, kad edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Lietuvos kultūros taryba paraiškas priima nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d. imtinai. Paraiškos formą, stipendijų skyrimo nuostatus, tvarką ir kitą būtiną informaciją galima rasti interneto svetainėje www.ltkt.lt, stipendijoms skirtoje skiltyje. Užpildytos paraiškos kartu su privalomais priedais ir elektronine paraiškos kopija (CD, DVD ar kitoje elektroninėje laikmenoje) teikiamos siunčiant paštu arba pristatomos asmeniškai (pristatymo faktą registruojant) Lietuvos kultūros tarybos adresu (Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius), ant voko nurodant „Edukacinės stipendijos paraiška”.

Leave a Reply