Atviras kvietimas teikti paraiškas Kuldygos kūrybinei vasaros mokyklai

Kuldygos menininkų rezidencija drauge su Kuldygos rajono savivaldybe skelbia atvirą kvietimą teikti paraiškas Kuldygos kūrybinei vasaros mokyklai „Paslaugų dizainas muziejuose”.

Kuldyga

Organizatorių archyvo nuotr.

Penkių dienų seminaro dalyviai turės galimybę susipažinti su paslaugų dizaino metodais kaip universaliu ir plačiai naudojamu dizaineriško mąstymo instrumentu – puikia kasdienio darbo priemone. Vasaros mokykla Kuldygoje vyks 2020 m. rugpjūčio 16–20 dienomis.

Šių metų atvejo analizė pasirinkta bendradarbiaujant su asociacija „Kūrybinis muziejus”. Dalyviai turės galimybę panaudoti iššūkius, su kuriais susiduria Latvijos muziejai ir kitos paveldo institucijos, kaip lauką eksperimentavimui su paslaugų dizaino metodais.

Ekstremali situacija dėl Covid-19 pandemijos ir jos diktuojamos fizinių atstumų ribojimo nuostatos visame pasaulyje pakeitė kasdienį visuomenės elgesį ir darbo kultūrą. Pokyčiai paveikė įvairias paslaugų organizacijas tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose, įskaitant muziejus ir paveldo įstaigas, todėl išryškėjo daugybė iššūkių. Tarp jų galime įvardinti prieinamumą, jau prieš pandemiją pripažintą vertybe, kuris apima universalaus dizaino principus, svetingumą, pritaikomumą bei muziejų parodų turinį ir interpretaciją. Dėl Covid-19 susidariusios situacijos atsirado poreikis sparčiau ieškoti naujų būdų, padėsiančių pasiekti klientus ir su jais bendrauti, o taip pat novatoriškų skaitmeninių sprendimų ir, svarbiausia, galimybių prisitaikyti prie nestabilių situacijų ir užtikrinti draugišką ir saugią aplinką tiek klientams, tiek darbuotojams.

Per penkias seminaro dienas dalyviai susipažins su visais paslaugų dizaino metodo etapais – tyrimais, problemos apibrėžimu, sprendimo ir jo prototipo kūrimu, prototipo išbandymu bei sprendimo tobulinimu ir užbaigimu. Paskutinę seminaro dieną, rugpjūčio 20-ąją, siūloma viešųjų paskaitų programa dizaino ir paslaugų industrijų temomis.

Kuldygos kūrybinė vasaros mokykla organizuojama projekto LLI-338 „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” rėmuose ir dalinai finansuojama iš 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų. Pagrindinis projekto partneris – Kuldygos rajono savivaldybės taryba, partneriai – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (Klaipėdos miesto savivaldybė), Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija ir Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla. Bendras projekto biudžetas – 220 193,06 EUR, įskaitant ERPF finansavimą (187 164,08 EUR).

Dalyvio mokestis 6 dalyviams iš Latvijos ir Lietuvos, įskaitant apgyvendinimą, maitinimą ir mokymą, apmokamas projekto „CCI & Sustainability” lėšomis. Kandidų paraiškos priimamos el. p.: juta.kasakovska@kuldiga.lv iki 2020 m. liepos 15 d.

Daugiau informacijos gali suteikti: Kuldygos menininkų rezidencijos projekto koordinatorė Juta Kasakovska (juta.kasakovska@kuldiga.lv).

DALYVIO ANKETĄ rasite ČIA.

Informacija parengta Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis. Kuldygos rajono savivaldybės taryba prisiima visišką atsakomybę už šios informacijos turinį, kuris jokiu būdu nelaikytinas oficialia Europos Sąjungos pozicija.

Leave a Reply