Kvietimas teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia kultūros ir meno kūrėjus teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti. Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki 2022 m. birželio 27 d. (imtinai).

Agnės Tumšienės nuotr.
Agnės Tumšienės nuotr.

Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys, dirbantys ir (ar) kuriantys Klaipėdoje, jeigu jų veiklos objektas yra menas ar kultūra bei jų sklaida, taip pat Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai, jeigu jų veiklos objektas yra menas ar kultūra bei jų sklaida ir jeigu jie tikslingai atvyksta kurti į Klaipėdą ir yra pakviesti Lietuvoje registruotos kultūros organizacijos. Kultūros ar meno kūrėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.

Per metus skiriama iki 15 individualių ar edukacinių stipendijų ir iki 10 užsienio menininkų stipendijų.

 STIPENDIJŲ RŪŠYS:

individuali stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.

edukacinė stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti ir (ar) kompetencijoms stiprinti.

užsienio menininko stipendija skiriama užsienio kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai Klaipėdoje skatinti.

STIPENDIJŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ:

• Individuali stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį, trukmė nuo 6 iki 24 mėnesių (pageidaujamą laiką būtina nurodyti paraiškoje).

• Edukacinė stipendija – iki 1000 Eur (išmokant vieną kartą) veikloms, kurios trunka ne ilgiau nei 3 mėnesius.

• Užsienio menininko stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį, trukmė nuo 3 iki 6 mėnesių (pageidaujamą laiką būtina nurodyti paraiškoje).

2022 metais skirtų stipendijų mokėjimo pradžia numatoma ne anksčiau nei rugpjūčio mėnesį ir ne vėliau nei spalio mėnesį.

Konkursui pateikiama užpildyta kultūros ir meno kūrėjų stipendijų paraiška, 1 egz. su privalomais priedais, nurodytais paraiškos formoje ir laisvai pasirinktais paraiškos teikėjo. Kartu pateikiama ir paraiškos elektroninė versija PDF formatu (paraiška su priedais, sujungiama į vieną dokumentą).

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAI:

• tiesiogiai pateikti Klientų aptarnavimo skyriui arba siųsti paštu (užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „STIPENDIJŲ SKYRIMO KULTŪROS AR MENO KŪRĖJAMS KONKURSAS“ ir nurodyta stipendijos rūšis: individuali, edukacinė ar užsienio menininko, siųsti adresu: Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Kultūros skyriui, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu). Paraiškos laikomos pateiktos laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo data);

• užsisakius el. paslaugą „Kultūros ir meno stipendijų paraiškų teikimas“ Klaipėdos miesto savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt→Viešosios paslaugos→Kultūra→Kultūros ir meno stipendijų paraiškų teikimas, nuoroda – https://paslaugos.klaipeda.lt/categories/view/7161?catId=441.

Paraiškas rekomenduojame teikti elektroniniu būdu.

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

• ekspertai, kurie vertina stipendijų paraiškas;

• Kultūros ir meno tarybos nariai;

• kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;

• kultūros ar meno kūrėjai, nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už anksčiau iš Savivaldybės administracijos gautas stipendijas pagal Nuostatų 34 punktą;

• kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra studijų programų dalis;

• kultūros ar meno kūrėjai, paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti jau gavę finansavimą iš valstybių ar savivaldybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių) finansinių šaltinių lėšų;

• kultūros ar meno kūrėjai, jeigu nuo paskelbto stipendijų konkurso paraiškų priėmimo termino nebus praėję vieni metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau Savivaldybės administracijos skirtos stipendijos mokėjimo sutarties pabaigos.

Kontaktinis asmuo: Germinta Patašiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 61 75, el. paštas: germinta.patasiute@klaipeda.lt.

Leave a Reply