Kvietimas teikti paraiškas KKKC meno rezidentūros programai

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) skelbia atvirą kvietimą teikti paraiškas 2022 metų meno rezidencijoms. Lietuvos ir užsienio menininkams, kuratoriams, tyrėjams ir kitiems kūrėjams skirta rezidencijų programa suteikia galimybę gyventi ir kurti Klaipėdos senamiestyje, įgyvendinti individualius projektus, bendradarbiauti su vietos bendruomene, inicijuoti bei įsitraukti į KKKC kultūrines veiklas.

KKKC archyvo nuotr.
KKKC archyvo nuotr.

Rezidentams suteikiamos gyvenamosios ir kūrybos erdvės. Vienu metu jose gali apsistoti rezidentas (su šeima ar partneriu) arba grupė iki 4 asmenų (galintys gyventi vienoje patalpoje). Rezidencijos trukmė – nuo 1 savaitės iki 2 mėnesių. Rezidentams, priklausomai nuo rezidencijos trukmės ir projekto, gali būti skiriama iki 500 Eur priemonėms kūrybinei veiklai ir pragyvenimui.

Apie KKKC ir meno rezidentūros programą

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras organizuoja šiuolaikinio meno projektus ir parodas, skatina tarpkultūrinę komunikaciją, organizuoja kitus kultūros renginius.

Rezidencijų programos tikslas – skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir mainus, sudaryti galimybes pristatyti savo kūrybą bei supažindinti klaipėdiečius ir svečius su Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjais.

KKKC rezidentus kviečiame kurti ir pristatyti savo kūrybą visuomenei, rengti atvirų studijų dienas, kūrybines dirbtuves, skaityti savo pranešimus ir paskaitas, taip pat įsitraukti į įvairias KKKC veiklas: edukacijų programas, diskusijas, pokalbius, renginius.

Užpildytą paraiškos formą ir priedus (CV, portfolio ir kitą svarbią medžiagą) viename PDF formato faile (maksimalus dydis 10 MB) prašome siųsti iki 2022 m. gegužės 8 dienos (imtinai) elektroniniu paštu: residencies@kkkc.lt.

Daugiau informacijos apie rezidentūrą ir paraiškos formą rasite: www.kkkc.lt/lt/kurejams/

Už rezidentūros programą atsakingas asmuo: Agnietė Skirmantienė, tel. +370 602 21167.

Leave a Reply