Kultūros bendruomenė kviečiama dalyvauti Regioninių kultūros tarybų rinkimuose

Lietuvos kultūros taryba kviečia kultūros bendruomenės atstovus aktyviai dalyvauti iki liepos 19 d. vykstančiuose Regioninių kultūros tarybų narių rinkimuose. Lietuvos kultūros taryba laukia kultūros ir meno kūrėjų, vertintojų ir vadybininkų, gyvenančių įvairiuose Lietuvos regionuose (išskyrus Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybes), paraiškų.

LKT_forumas2017_Vytenio_Budrio_nuot

Lietuvos kultūros tarybos forumas 2017 m. Vytenio Budrio nuotr.

Galimybę regionams savarankiškai spręsti dėl jiems svarbių kultūros ir meno projektų įgyvendinimo suteikiantis Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelis, pasak Lietuvos kultūros tarybos pirmininkės Dainos Urbanavičienės, leidžia įgyvendinti kultūros finansavimo decentralizaciją ir įgalina regionus priimti sprendimus ir būti atsakingus už savo regione vykstančius kultūros procesus. „Sėkmingam šio modelio įgyvendinimui itin svarbus aktyvus kultūros bendruomenės atstovų įsitraukimas į Regioninių kultūros tarybų veiklą, todėl visų Lietuvos regionų kultūros projektų vykdytojus kviečiame teikti paraiškas ir tapti Regioninių kultūros tarybų nariais”, – teigia D. Urbanavičienė.

Siekiant užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje, dešimtyje šalies apskričių bus finansuojami kūrybinių raiškų įvairovę skatinantys, vietos kultūrinį identitetą stiprinantys ar bendradarbiavimą skatinantys kultūros ir meno projektai. Šiai finansavimo programai planuojama paskirti apie 3 mln. eurų Kultūros rėmimo fondo lėšų.

Regioninės kultūros tarybos

Regioninės kultūros tarybos – tai dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių pagrindu prie ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų organų, atliekančių apskričių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas kiekvienoje iš apskričių. Šios tarybos svarstys ir atrinks kiekvienos apskrities finansuotinus kultūros ir meno projektus, kurių sąrašą teiks tvirtinti kultūros ministrui. Pagal patvirtintą sąrašą ir apskričiai nustatytą finansavimo Kultūros rėmimo fondo lėšomis kvotą, projektų sąmatas vertins ir finansavimą skirs Lietuvos kultūros taryba.

Regioninių kultūros tarybų rinkimus drauge organizuoja Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba. Kiekvienos iš tarybų personalinė sudėtis bus sudaroma į kiekvieną iš dešimties tarybų deleguojant vieną iš Lietuvos kultūros tarybos narių (išskyrus LKT pirmininką), kiekvienai apskritį sudarančios savivaldybės tarybai deleguojant po vieną atstovą ir vieną atstovą išrenkant viešo konkurso metu. Personalinę sudėtį tvirtins kultūros ministras.

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai į Regioninių kultūros tarybų narius turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) meno kūrėjo statusą, ne mažesnę nei 3 metų patirtį kultūros ar meno srityje bei žinių ir gebėjimų, padedančių įgyvendinti Regioninės kultūros tarybos funkcijas.

Atrenkant kandidatus bus vertinama, ar kandidatas turi pakankamai žinių ir gebėjimų, padėsiančių įgyvendinti tarybos funkcijas ir ar pateikta pagrįsta motyvacija tapti Regioninės kultūros tarybos nariu.

Paraiškų pateikimas

Siekiantieji tapti viešo konkurso metu atrinktais Regioninių kultūros tarybų nariais, iki liepos 19 d. 23.59 val. elektroniniu paštu: rkt@ltkt.lt turėtų pateikti: laisvos formos motyvacinį laišką, kūrybinės / profesinės veiklos aprašymą, laisvos formos pareiškimą apie nepriekaištingą reputaciją. Dokumentus reikia pateikti pasirašytus, skenuotus ir pateikti vienoje skaitmeninėje rinkmenoje (faile) PDF formatu.

Paraiškos priimamos tik elektroniniu paštu. Po nurodyto termino pateiktos paraiškos nebus svarstomos. Daugiau informacijos ir pavyzdines formas rasite: www.ltkt.lt.

Kilus klausimų kreipkitės:
Ieva Šėrytė
LKT projektų administratorė
Tel. (8 5) 255 9379
El. paštas: ieva.seryte@ltkt.lt

Leave a Reply