Klaipėdos savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros ir meno projektams finansuoti

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia teikti paraiškas sričių kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui 2023 m. Nuo šiol paraiškas kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursams galės teikti visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys (UAB, MB, IĮ, VšĮ, BĮ ir kt.), veikiantys kultūros srityje ir teikiantys kultūrines paslaugas.

Asociatyvioje nuotraukoje – Liepojos universiteto Meno tyrimų laboratorijos „MPLab“ menininkų grupės paroda „Sąmoningi tyrinėjimai“ KKKC Parodų rūmuose. Ingridos Mockutės-Pocienės nuotr.
Asociatyvioje nuotraukoje – Liepojos universiteto Meno tyrimų laboratorijos „MPLab“ menininkų grupės paroda „Sąmoningi tyrinėjimai“ KKKC Parodų rūmuose. Ingridos Mockutės-Pocienės nuotr.

Atkreipiame dėmesį, kad nebelieka sričių projektų finansavimo pagal atskiras kultūros ar meno sritis. Jas pakeitė sritys, suformuotos pagal juridinio asmens teisinę formą. Teikdami paraišką įsitikinkite, kad užpildėte aktualią projekto paraiškos formą.

Konkursui priimami šių sričių projektai (finansavimo sąlygų aprašus rasite ČIA):

• nevyriausybinio sektoriaus kultūros ir meno projektai;

• biudžetinės įstaigos;

• pelno siekiantys juridiniai asmenys.

Paraiškų teikimo terminas – š. m. lapkričio 7 d. (imtinai). Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

Aktualias dokumentų (paraiškos, išlaidų ir pajamų sąmatų) formas rasite ČIA.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paraiškas priima jas teikiant tik el. būdu. Paraiškų teikimo eiga: užsisakius el. paslaugą „Kultūros ir meno projektų paraiškų teikimas“ Klaipėdos miesto savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt→viešosios paslaugos→kultūra→kultūros ir meno sričių bei programų projektų paraiškų teikimas dalinio finansavimo konkursui. Detali el. paslaugos užsakymo eiga parodyta atmintinėje (paspaudę ant atmintinės rasite el. paslaugos užsakymo eigos aprašą).

Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškų teikėjai, rengdamiesi dalinio finansavimo konkursui, turėtų savo projektus orientuoti į vieną iš patvirtintų prioritetų.

 2023 m. prioritetai:

1. Aktyvi ir kūrybiška bendruomenė

Projektai, kuriuose bendruomenės kartu su kultūros profesionalais siekia įtraukti miesto gyventojus į kultūrines veiklas pasitelkiant kūrybą, kultūros edukaciją, kūrybines partnerystes. Projektai, kurių pagrindinis tikslas – siekti kokybinio pokyčio per kultūrą.

2. Kultūros ir urbanistikos sinergija

Projektai, kuriais atskleidžiamas ir įveiklinamas Klaipėdos kultūros paveldas, veiklos vyksta viešose miesto erdvėse, teritorijose prie vandens, industrinio paveldo objektuose. Projektai, kurie skatina naujas kultūros raiškos formas ir įvairias meno praktikas.

3. Menininkams – geriausios sąlygos kūrybai ir kūrybiniams verslams pradėti ir vystyti

Projektai, kuriuose sudaromos palankios sąlygos profesionalių menininkų kūrybai ir jos rezultatų sklaidai, kuriais stimuliuojamas kūrybinių žinių ir patirties perdavimas, plėtojamos partnerystės, kuriami ir stiprinami kultūros tinklai. Projektai, kuriais kuriamos ir stiprinamos meno rezidencijos, o jų sudedamoji dalis – edukacija ir aktyvi bendruomenės įtrauktis į kūrybos procesus.

4. Atviras pasauliui daugiakultūris miestas

Projektai, kuriuose pasitelkiant daugiakultūrę miesto istoriją, atskleidžiamas ir stiprinamas miesto tapatumas. Projektai, kurie užtikrina Klaipėdos menininkų ir kūrėjų dalyvavimą tarptautinėse veiklose, skirtingų kultūrų, kultūros ir meno kūrėjų ir jų kūrybos pristatymą Klaipėdoje.

5. Jūrinė kultūra

Projektai, kurie įtraukiomis kultūros ir meno priemonėmis aktualizuoja ir skatina pažinti jūrinę kultūrą, išlaikyti esamas ir plėtoti naujas jūrinės kultūros tradicijas, formuojančias Klaipėdos, kaip miesto ir uosto, kuriame patogu kurti, dirbti, gyventi ir ilsėtis, veidą.

6. Klaipėdos krašto metai

Projektai, kuriais siekiama sudaryti sąlygas kultūros organizacijoms įgyvendinti kultūros ir meno projektus, skirtus paminėti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metį, pasitelkiant inovatyvias ir visuomenės aktyvų įsitraukimą užtikrinančias priemones ir formas.

***

Kilus klausimų dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso, kreipkitės į Kultūros skyriaus specialistus, kurių kontaktus rasite ČIA.

Kultūros ir meno projektų finansavimo tvarka

Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus informacija

Leave a Reply