Klaipėdos savivaldybė kultūros ir meno kūrėjus kviečia teikti paraiškas stipendijoms

Kviečiame teikti paraiškas 2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijai kultūros ar meno kūrėjams gauti. Paraiškos priimamos nuo 2019 m. lapkričio 19 iki gruodžio 17 d. (imtinai).

savivaldybes_stipendijos2020

Gauti stipendijas turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys, dirbantys ir (ar) kuriantys Klaipėdoje, jeigu jų veiklos objektas yra menas ar kultūra bei jų sklaida.
Per metus skiriama ne mažiau 15 stipendijų.

STIPENDIJŲ RŪŠYS:

• Individuali stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.
• Edukacinė stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui ir (ar) kompetencijoms stiprinti.

STIPENDIJŲ DYDIS IR TRUKMĖ:

• Individuali stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį, trukmė nuo 6 iki 24 mėnesių (pageidaujamą laiką nurodyti paraiškoje).
• Edukacinė stipendija – iki 1000 Eur (išmokant vieną kartą) veikloms, kurios trunka ne ilgiau nei 3 mėnesius.

Konkursui pateikiama užpildyta kultūros ir meno kūrėjų stipendijų paraiška, 1 egz. su privalomais priedais, nurodytais paraiškos formoje ir laisvai pasirinktais paraiškos teikėjo. Kartu pateikiama ir paraiškos elektroninė versija PDF formatu (paraiška su priedais sujungiama į vieną dokumentą).

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAI:

• Paraiškos siunčiamos paštu (galioja pašto atspaudo data);
• per kurjerį ar asmeniškai užklijuotame voke Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui. Liepų g. 11, 114 kabinetas; priėmimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
per e. pristatymo sistemą.

ANT VOKO NURODYTI:

• Konkurso pavadinimą: „Stipendijų skyrimo kultūros ar meno kūrėjams konkursas”
• Stipendijos rūšis: individuali arba edukacinė stipendija.
• Adresą: Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui (512 kab.), Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.

Kontaktinis asmuo: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 61 74, el. paštas: raimonda.mazoniene@klaipeda.lt.

Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatus ir paraiškos formą galite rasti ČIA.

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

• ekspertai, kurie vertina stipendijų paraiškas;
• kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
• kultūros ar meno kūrėjai, paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti jau gavę finansavimą iš valstybių ar savivaldybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių) finansinių šaltinių lėšų;
• kultūros ar meno kūrėjai, nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už anksčiau iš Savivaldybės administracijos gautas stipendijas;
• nepilnamečiai;
• kultūros ar meno kūrėjai, jeigu prieš skiriant stipendiją nebus praėję vieneri metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau Savivaldybės administracijos skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos;
• kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra studijų programų dalis;
• Kultūros ir meno tarybos nariai.

Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus informacija

Leave a Reply