Ekslibrisų konkursas moksleiviams, skirtas filantropo J. L. Vynerio atminimui

Šiais metais Klaipėda minės 770 metų gimtadienį. Tai puiki  proga prisiminti daugiakultūrio Klaipėdos miesto (buv. Mėmelio) istoriją, uostamiestį kūrusius ir jį garsinusius įvairių tautybių žmones. Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla kviečia moksleivius dalyvauti atvirame kaligrafinių (akcentuojama šriftinė raiška, tipografika, t. y. raidės, tekstas) ekslibrisų konkurse, skirtame žydų tautybės pirklio, Mėmelio magistrato nario, filantropo Julijaus Liudvigo Vynerio (Julius Ludwig Wiener, 1795–1862 m.) asmenybei įamžinti.

J. L. Vynerio antkapinis paminklas Skulptūrų parke. Nerijaus Jankausko nuotr.
J. L. Vynerio antkapinis paminklas Skulptūrų parke. Nerijaus Jankausko nuotr.

Apie Julijų Liudvigą Vynerį

J. L. Vyneris – XIX a. gyvenęs ir įvairiais verslais vertęsis garsus pirklys bei filantropas. Nors emancipuotam Prūsijos Karalystės piliečiui sunkiai pavyko įgyti Klaipėdos miestiečio statusą, dalį sukaupto kapitalo sėkmingas pirklys skyrė šiam miestui. Savo lėšomis jis prisidėjo prie Klaipėdos promenados nutiesimo, turgaus halės statybų finansavimo. Po mirties 1862 m. J. L. Vyneris testamentu miestui paliko tais laikais didžiulę pinigų sumą (ne mažiau 300 000 talerių), kurią magistratas naudojo visuomeniniams poreikiams – tokia buvo palikimo sąlyga.

Iš mažesniosios palikimo dalies buvo įsteigti fondai, kurių palūkanomis buvo prisidedama prie socialinės rūpybos įstaigų, labdaros draugijų, ligoninių išlaikymo. Didžioji palikimo dalis buvo skirta miesto magistratui ir pirklių korporacijai – šios lėšos buvo naudojamos mokyklų ir gydymo įstaigų statyboms. 1863 m. dalis Vynerio palikimo lėšų buvo panaudota Šv. Jono bažnyčios bokšto statyboms. Pirklių korporacija dalį Vynerio palikimo lėšų skyrė nusigyvenusių pirklių prieglaudai pastatyti. J. L. Vynerio asmenybė įkūnijo ne tiek žydiškąją tapatybę, kiek miestiečio ir piliečio (Bürgerio) tapatybės XIX a. daugiabriauniškumą, emancipaciją ir empatiją (ypač dėl filantropinės veiklos).

J. L. Vyneris palaidotas tuometinėse miesto kapinėse (dabar – Skulptūrų parkas), tikroji jo kapo vieta yra nežinoma, tačiau jo atminimą simbolizuoja kapinėse stovintis atkurtas antkapinis paminklas. Paminklinėje plokštėje iškaltas užrašas: „Jo atminimą gerbia draugai, laimina vargšai: Julijus Liudvigas Vyneris (Julius Ludwig Wiener, 1795–1862 m.)“.

Apie konkursą

Konkurso tikslas – įamžinti J. L. Vynerio, Klaipėdą garsinusio žydų tautybės piliečio, filantropo atminimą, išryškinant žydiškąją kultūrą uostamiestyje XIX amžiuje, vizualizuojant žydų tautos, t. y. bendrą mūsų visų istoriją kaligrafiniame ekslibrise.

Konkurso organizatorius – VšĮ „Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla“.

Konkurso finansinės premijos steigėja – p. Regina Davidavičienė.

Konkurso dalyviai – Klaipėdos m. mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai.

Konkurso partneriai: Klaipėdos žydų bendruomenė, LDS Klaipėdos skyrius, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.

Konkurso vertinimo komisijos nariai: Lidija Kuklienė, menininkė, kaligrafė, LDS Klaipėdos skyriaus narė; Virginijus Bakas, dizaineris, lektorius; Feliksas Puzemskis, Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas; dr. Hektoras Vitkus, KU mokslo darbuotojas, docentas.

Komisijos pirmininkas – Mindaugas Petrulis, kaligrafas, lektorius, Klaipėdos m. savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistas.

Tris aukščiausius konkurso komisijos vertinimus pelnę ekslibrisų autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais: I vieta 100 eurų, II vieta – 60 eurų, III vieta – 40 eurų.

Darbus, dalyvio anketą, ekslibrisą galima pateikti el. paštu: ruta@ink4.art iki 2022 m. kovo mėn. 14 d. 23:59 val. LT laiku.

Daugiau informacijos apie konkursą, jo sąlygas, kontaktinius duomenis, dalyvio anketą ir kt. rasite ČIA.

Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokyklos informacija

Leave a Reply