Metų sandūra KKKC Parodų rūmuose: trys parodos

KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) 2017 ir 2018 metų sandūrą pasitiko trys parodų ekspozicijos: šiuolaikinio Japonijos ir Lietuvos medžio raižinio paroda „Medžio raižinio efektas”, Mykolės tapybos darbų paroda „Gamtovaizdis” ir Sonatos Žiži kūrybos paroda „Faktūros. Jūra. Krantas. Miškas”. Parodas lankytojai gali apžiūrėti iki 2018 m. sausio 14 d., tiesa, šiek tiek kitomis sąlygomis, kadangi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu pasikeitė nemokamo parodų lankymo tvarka.

Medzio_raizinio_efektas_maz

Parodos „Medžio raižinio efektas“ ekspozicijos fragmentas. Nerijaus Jankausko nuotr.

Šiuolaikinio Japonijos ir Lietuvos medžio raižinio paroda „Medžio raižinio efektas”

Jungtinės šiuolaikinių japonų ir lietuvių dailininkų ekspozicijos „Medžio raižinio efektas” intriga – sugretinus dviejų valstybių nūdienos medžio raižytojų kūrybą, atskleisti medžio raižinio galimybių spektrą ir parodyti šiandienines senosios grafikos technikos variacijas.

Parodoje pirmą kartą Lietuvoje pristatomi Japonijos šiuolaikinio medžio raižinio (mokuhanga) technika sukurti darbai. Mokuhanga drąsiai pritaiko naujas sudėtingas mišrias technikas, yra labiau abstrahuotas ar konceptualus, tačiau savo struktūra, simboliais, potekste išlieka savotišku senųjų tradicijų tęsėju. Parodoje dalyvauja šešiolika įvairių kartų Japonijos menininkų, pristatoma beveik penkiasdešimt skirtingos tematikos ir savitos meninės stilistikos kūrinių.

Lietuviškoje parodos dalyje suburta trylika ryškiausių medžio raižinio puoselėtojų, atrinkta per trisdešimt naujausių pastarojo dešimtmečio kūrinių. Ekspozicijos visuma iliustruoja, kokia svarbi menininkams yra naujų išraiškos priemonių paieška, kaip vis sudėtingesnis tampa spausdinimo procesas, plečiasi kūrėjų raiškos priemonių arsenalas, kuriame dera klasikinės ir naujos technikos, įvairus menininkų gvildenamų temų spektras.

Parodos kuratoriai: Kioto tarptautinės medžio raižinio asociacijos (KIWA) prezidentas, Kioto tarptautinės mokuhanga mokyklos įkūrėjas Richard Keith Steiner (Tosai) ir dailėtyrininkė Regina Urbonienė. Projekto idėjos autorė ir vadovė – Eglė Bertašienė.

Mykolės tapybos darbų paroda „Gamtovaizdis”

Personalinė Mykolės tapybos darbų paroda „Gamtovaizdis” – antrasis svarbus jaunosios lietuvių kartos menininkės pasirodymas Lietuvoje ir pirmoji personalinė paroda Klaipėdoje po sugrįžimo iš Paryžiaus ir Kopenhagos, kur ji praleido dešimt savo gyvenimo ir kūrybos metų.

Parodoje eksponuojama rinktinių ankstyvesnės kūrybos darbų kolekcija ir naujausi Mykolės kūriniai. Du mėnesiai, pavasarį praleisti meno rezidencijoje Suomijoje gilinantis į tos šalies ir Lietuvos tapybinio peizažo panašumus bei skirtumus, davė gana netikėtų rezultatų – sukurta spalviškai ir stilistiškai visiškai naujų, energingų, dinamiškų ir iš esmės savitų darbų serija. Į Lietuvą gyventi sugrįžusi menininkė ėmėsi tuo pačiu kūrybiniu principu atlikti penkių Lietuvos regionų ieškojimus, teptuką pasitelkiant kaip pagrindinį meninio tyrimo instrumentą. Šioje parodoje pristatomi pirmieji minimo penkių regionų projekto darbai su Žemaitijos, Mažosios Lietuvos, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos gamtovaizdžiais, atliktais unikaliu menininkės tapybos stiliumi.

Sonatos Žiži kūrybos paroda „Faktūros. Jūra. Krantas. Miškas”

Tekstilės menininkės Sonatos Žiži paroda sudaryta iš kelių segmentų – tekstilės objektų, kostiumų, nuotraukų, vaizdo ir garso projekcijų. Gamtos ir jūros tema menininkės kūryboje atsiskleidė 1997 metais. Tuomet gimė kostiumų kolekcijos „Gelmių būtybė” (1997 m.) ir „Po vandeniu” (1998 m.). Palaipsniui tema plėtėsi. Rengdama projektą „Jūra. Baltai” (2016 m.), Sonata pirmą kartą prisistatė kaip fotomenininkė. Įdomu tai, kad būtent fotografija jai padėjo naujai pažvelgti į tekstilę, peržengti kostiumo ribą ir pradėti darbuotis su sluoksniais. „Tekstilės sluoksniai – kaip laiko bangos”, – sako menininkė, kurdama objektus iš pirmapradžių medžiagų – džiuto, lino, medvilnės, vilnos.

Šioje parodoje Sonata Žiži peržengia kostiumo kaip taikomosios dailės objekto eksponavimo ribas ir kviečia žiūrovą patyriminiam pasivaikščiojimui jūros, smėlio, medžio paviršiais. Menininkei labai svarbūs įsižiūrėjimai, kai bangų linijos, medžio žievė ar judančio kranto grafika transformuojasi į objektų ir drabužių siluetus. Netikėtai susijungę skirtingi pavidalai sukuria vientisumo ir vienovės išgyvenimą, perpintą įspūdžio galia.

Naujoji parodų lankymo tvarka

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-323 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė pakeisti 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimą Nr. T2 246 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo”.

Šio sprendimo priedo pastabose nurodoma, kas turi teisę parodas KKKC Parodų rūmuose lankyti nemokamai: „Nemokamai (taikant 100 % nuolaidą) lankyti Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodas turi teisę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai, neįgalieji ir jų padėjėjai (1 lydintis asmuo), mokytojai, lydintys mokinių grupes, kuriose yra ne mažiau kaip 10 asmenų, mokytojai, lydintys vaikus į edukacinius užsiėmimus, turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi ne mažesnes kaip 5 asmenų grupes.”

50 % nuolaidos taikomos pensininkams, studentams ir moksleiviams (ne Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų), pateikus atitinkamą pažymėjimą.

Šiuo sprendimu buvo panaikinta galimybė visų amžiaus grupių lankytojams trečiadieniais parodas aplankyti nemokamai.

Parodos veiks iki 2018 m. sausio 14 d.

KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba).

Leave a Reply