VDA Klaipėdos fakultete – atvirų durų diena

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Klaipėdos fakultetas kviečia būsimus studentus ir visus besidominčius dizaino ir architektūros studijomis šį antradienį, sausio 28 d., 15 val. atvykti į atvirų durų dieną naujose fakulteto patalpose, buvusioje Vydūno vidurinėje mokykloje, pačioje Klaipėdos senamiesčio širdyje, Daržų g. 18.

VDA Klaipėdos fakultetas naujosiose patalpose senamiestyje oficialiai įsikūrė pernai rudenį. Algirdo Kubaičio nuotr.

VDA Klaipėdos fakultetas naujosiose patalpose senamiestyje oficialiai įsikūrė pernai rudenį. Algirdo Kubaičio nuotr.

Susitikimo metu bus pristatytos VDA studijų programos, vykdomos Vilniaus ir Klaipėdos fakultetuose. Taip pat būsimieji studentai galės apžiūrėti renovuotas VDA Klaipėdos fakulteto auditorijas ir pamatyti fakulteto studentų darbus. Susitikime dalyvaus VDA Vilniaus fakulteto dekanas Česlovas Lukenskas ir Klaipėdos fakulteto dekanas Alvydas Klimas, studijų programų vadovai ir studentai.

Primename, kad VDA Klaipėdos fakultete galima studijuoti keturias bakalauro studijų programas: grafinį dizainą, interjero dizainą, šiuolaikinį meną ir medija, architektūrą (su urbanistikos profiliu), o taip pat tęsti studijas vizualiojo dizaino magistrantūroje.

Fakulteto dėstymo metodologijoje pažymėtinas specialybės disciplinų kompleksiškumas, o studijų koncepcija remiasi laipsnišku profesinės srities problematikos supratimu, technologinių galimybių pažinimu, individualių kūrybinių įgūdžių lavinimu. Studijų metu studentai gali dalyvauti tarptautinėse mainų programose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, stažuotėse, praktikose ir t. t.

VDA Klaipėdos fakultetas, šiemet minintis savo veiklos 40-metį, yra tapęs neatskiriama miesto ir regiono kultūrinio gyvenimo dalimi ir net savastimi, kalbant apie gausų būrį išugdytų menininkų ir dizainerių bei tvirtus dizaino mokyklos pamatus. Jaunieji dizaineriai puikiai integruojasi į miesto ir regiono gyvenimą. Daugelis jų dar studijuodami pradeda aktyvią profesinę veiklą verslo struktūrose ar kultūrinėse organizacijose.

Leave a Reply