Klaipėdos dailės muziejuje – Vytauto Valiaus kūrybos paroda

Klaipėdos dailės muziejuje (buv. Prano Domšaičio galerija, Liepų g. 33, Klaipėda) nuo 2021 m. gegužės 18 d. eksponuojama vieno žymiausių XX a. II pusės lietuvių dailininkų Vytauto Valiaus (1930–2004) paroda „Jausti savo žemę…“.

Vytautas Valius. Paskutinė vakarienė I–III. 2004. Dailininko šeimos nuosavybė
Vytautas Valius. Paskutinė vakarienė I–III. 2004. Dailininko šeimos nuosavybė

Vytautas Valius – universalus menininkas: grafikas, knygų iliustruotojas, tapytojas, scenografas, freskų kūrėjas, kompozitorius ir mąstytojas. Už kūrybinius darbus jam buvo suteiktos Lietuvos valstybinė premija (1982), Nacionalinė kultūros ir meno premija (1996).

1930 m. gimė Telšiuose, 1950–1956 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). 1965–1971 m. dėstė grafiką ir kompoziciją toje pačioje aukštojoje mokykloje. Vėliau savo gyvenimą paskyrė kūrybai.

Iliustravo lietuvių poetų Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Janinos Degutytės ir kt. knygas. Anot dailėtyrininkės Nijolės Tumėnienės, dailininko kūryba – ištisinė ciklų virtinė. Gerai žinomi V. Valiaus estampų ciklai: „1863-ieji metai Lietuvoje“, „Planeta“, „Vilniaus architektūra“, „Literatūrinės parafrazės“; tapybos – „Lietuvių liaudies meno motyvais“, „XX amžius“ ir kt. Kūrė sienų tapybą Vilniaus universiteto lituanistikos skaitykloje ir kt.

V. Valius – iškili ir intelektuali asmenybė, besirūpinusi dvasios reikalais. Apie savo kūrybą rašė: „Savo darbuose bandau identifikuoti save kaip lietuvį, kaip pilietį, kaip žmogų, <…> bandau išreikšti savo sielą.“ Ieškojo novatoriškų formos sprendimų ir gerbė tradicijas.

Iš V. Valiaus gausaus kūrybinio palikimo parodoje pateikiama tik labai nedidelė dalis. Parodoje eksponuojami paveikslai iš dailininko kūrybos ciklų: „De profundis“, „Planeta“, „Kultūros ekologija“; du paskutiniai triptikai „Paskutinė vakarienė“ ir kt. Dalis darbų yra mažai arba visai nerodyti. Parodos kuratorius – dailininko sūnus Saulius Valius.

Paroda veiks iki rugsėjo 26 d.

Klaipėdos dailės muziejaus informacija

Leave a Reply