Evos Labutytės kūrinių parodoje – prūsų ir Mažosios Lietuvos praeities ženklai

2022 m. birželio 1 d. 17.30 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) atidaroma dailininkės Evos Labutytės estampų ir ekslibrisų paroda „Prūsų ir Mažosios Lietuvos praeities ženklai“. Renginyje dalyvaus dailėtyrininkė Nijolė Tumėnienė, dailininkės sūnus Kęstutis Vanagas.

Eva Labutytė. Baltų ženklai. 2000 m.
Eva Labutytė. Baltų ženklai. 2000 m.

Visas kūrėjos gyvenimas buvo skirtas Mažosios Lietuvos kultūrai, jos šviesuoliams ir prūsų istorinei atminčiai įamžinti. Siekis prikelti išnykusios iš Europos žemėlapio vienos baltų genties atminimą išskyrė ją iš kitų savo kartos grafikų. Remdamasi senoviniais artefaktais – žemėlapiais, krikštais, archeologų aptiktais keramikos, papuošalų bei kitais radiniais, dailininkė kūrė grafikos kūrinių kompozicijas ir stengėsi meno formomis prikelti iš užmaršties kraštą, kuriame pati gimė ir užaugo. Suradusi savitą, simboliais pagrįstą tragišką prūsų likimą išreiškiančią plastinę kalbą, ji sukūrė vizualųjį paminklą išnykusiai tautai ir Mažosios Lietuvos praeičiai.

Eva Labutytė buvo žinoma ne vien kaip menininkė, bet ir kaip aktyvi visuomenininkė. Ją buvo galima sutikti parodų atidarymuose, kraštotyros ekspedicijose Šilutės ir Klaipėdos apylinkėse, besirūpinančią Klaipėdos krašto iškilių žmonių kapais ar Martyno Jankaus muziejaus steigimo reikalais. Eva Labutytė – viena lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ steigėjų, tarptautinių parodų „Krikštai mene“ ir „Kurėnų vėtrungės“ sumanytoja ir rengėja. Taip pat rūpinosi Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengimu, Liuteronų parapijos Vilniuje atkūrimu.

Eva Labutytė. 1979 m. Bernardo Aleknavičiaus nuotr.
Eva Labutytė. 1979 m.
Bernardo Aleknavičiaus nuotr.

Eva Labutytė (1938–2003) gimė Šilutės r., Begėdžių k. Mokėsi Plikiuose, Klaipėdoje. 1967 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija). Gyveno ir kūrė Vilniuje. Nuo 1968 m. dailininkė dalyvavo Lietuvos ir užsienio šalių dailės parodose. Yra sukūrusi per 400 įvairių grafikos darbų (estampų, miniatiūrų) bei daugiau kaip 300 ekslibrisų. Geriausiais laikomi ir šioje parodoje eksponuojami estampų ciklai „Prūsų atminimui“ (1988), „Kelionė per prūsų žemę“, „Runų raštai“ ir „Palikimas“ (1998).

Eva Labutytė yra „Sidabrinės nendrės“ (Šilutė, 1994), tarptautinės prūsų ir prūsų bičiulių draugijos „Tolkemita“ (Vokietija, 1998), rašytojos Ievos Simonaitytės (Agluonėnai, Klaipėdos r., 2000), dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo (Vilnius, 2001) premijų laureatė.

Paroda muziejuje veiks iki liepos 2 d.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus informacija

Leave a Reply