„Žaiboperos“ akivaizdoje Lauryna Bendžiūnaitė: „Eime kurti kartu, nes kartu mes – galybė“

2023-ųjų pabaigoje Klaipėdos krašte antrus metus iš eilės pradėta „Žaibopera“. Tai – lietuviškoji versija „Mahogany Opera“ grupės įkurtos programos „Snappy Operas“, kuria siekiama opera sudominti jauniausio amžiaus vaikus, kiekvieną jų asmeniškai įtraukiant į operos spektaklių kūrybą, paverčiant autoriais ir atlikėjais, lygiavertiškai bendradarbiaujančiais su operos meno profesionalais. „Žaiboperos“ akivaizdoje kalbinta jos iniciatorė, socialiai angažuota operos solistė Lauryna Bendžiūnaitė.

Mieloji Lauryna, „Žaibopera“ 2023-aisiais pajūrio krašte jau antri metai, tad pasidalink, kaip šį kartą vyksta programos įgyvendinimo darbai, organizacinis pasiruošimas? Kokie Tavieji tikslai, siekiai ir uždaviniai šiais metais? 

Taip mes jau antri metai „žaibuosime“ operomis pajūryje. Praėjusį sezoną statėme tris britų kompozitorių trumputes operas, šį kartą rašome savo operų triptiką – tris operas, trunkančias po dešimt minučių, kurios gali būti atliekamos visos kartu ir turėti bendrą finalą arba atliekamos kaip atskiri, savarankiški kūriniai. Šias operas rašo vaikai, atlieka vaikai ir jos skirtos vaikų auditorijai, keliant aukščiausius reikalavimus ir uždavinius, būdingus „didelių vaikų“ operai.

Darbai jau įgavę pagreitį. Atlikome paruošiamąjį darbą: siekdami išgryninti operų temas, galimo libreto pobūdį, plėtotę, mes iškvotėme būrį jaunųjų atlikėjų ir išrinkome raktinius žodžius, padedančius „atrakinti“ problemines kolizijas, pavyzdžiui: jeigu būtum pasaulio valdovas, ką darytum pirmiausia? Atsakymai išties žavingi. Auga graži jaunoji karta, ji „pilna pupų“.

Lauryna Bendžiūnaitė. Simono Lukoševičiaus nuotr.
Lauryna Bendžiūnaitė. Simono Lukoševičiaus nuotr.

Po apklausos vienoje iš mokyklų susidarė įspūdis, jog dominuojanti tema – šiuolaikinė komunikacija ir nutolimas bendraujant. Gali būti, kad turėsime operą apie „mobiliuką“ (bręsta Giano Carlo Menotti operos „Telefonas“ „žaibversija“), kita tema labiau veterinarinė… Akivaizdu: jeigu tėvai leistų, didžioji dalis vaikų laikytų namuose po arklį arba triušį, arba abu… Po šio tyrimo mūsų kūrybinė grupė – didieji profesionalai – gerąja prasme „puls“ jaunimą muzikinėse kūrybinėse dirbtuvėse, skatindami diskusijose išgryninti temas ir kūrinių pobūdį.

Užsiminei apie profesionalus, pasidalink, kas su moksleiviais kurs, išpildys „žaiboperas“?

Opera „Stebuklingas muzikos pasaulio medis“. Eduardo Balsio menų gimnazijos nuotr. archyvas
Opera „Stebuklingas muzikos pasaulio medis“. Eduardo Balsio menų gimnazijos nuotr. archyvas

Šio sezono „žaiboperas“organizuoja ir administruoja Eduardo Balsio menų gimnazija. Įkvėpti pirmųjų „žaiboperų“ sėkmės, pamatę naudą ir įspūdžio gylį vaikų sąmonėje, ši menininkų kalvė tęsia mūsų pradėtą darbą ir kuria istoriją: trumputės operos – ilgam. Nacionalinis turtas – kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė rašys ir prakalbins operomis mūsų vaikus. Režisierė – Adolfina Kunčiūtė, dirigentas – Vytautas Valys, libreto autorius – Virginijus Pupšys. Komanda visiškai „platininė“! Šis projektas pasmerktas sėkmei ir visi jame esantys jau laimėjo. Kompozitorė dovanos savo be galo brangų laiką ne tik įsiklausydama į vaikų norus ir mintis, bet ir mokydama juos, ruošdama „instrumentą“ savo operai. Tai ne šiaip prabanga, tai – „NASA“ lygio muzikinis linkėjimas Lietuvos ateičiai. 

Kokie Tau asmeniškai didžiausi iššūkiai? Kas galbūt baugina, jaudina, kas labiausiai domina, intriguoja pačią? 

Dabar jau ramu. Po premjerų labai laukiau šio sezono, nes dabar mes darome tai, kas atitinka „Snappy operas“ modelį tikrąja prasme. Mes importavome projektą, kuris, kaip ir sumanyta „Mahogany opera“ kūrėjų ir režisieriaus Frederico Wake-Walkerio, tampa nacionaliniu, dar daugiau – jis tampa savu, saviems ir savaip.

Vis dėlto kiek „Žaibopera“ yra improvizacinis vyksmas tiek organizacine, tiek kūrybine prasme, kiek galbūt dominuoja aiškūs, labai tikslūs ir konkretūs kūrybinio darbo rėmai, turint reikiamus instrumentus, darbo praktikos patirtį? 

Mes perėmėme specialią metodiką ir darbo principus, yra nustatytos aiškios gairės ir tikslai. Muzika „gula“ į partitūrą, režisierė ieško dramatinių sprendimų, o dirigentas veda visus į finalą. Improvizacija reikalinga rašant kūrinį, ji baigiasi kompozitorės nustatytu metu, tačiau fantazija atliekant – niekada. 

Atrodytų, sukurti operą reikia ne tik daug talento, išmanymo, kūrybinių instrumentų įvaldymo, bet ir žmogiškųjų bei, žinoma, finansinių išteklių, pasidalink, Tavuoju patyrimu, ko daugiausia, ko labiausia reikia „Žaiboperos“ realizavimui?

Opera „Stebuklingas muzikos pasaulio medis“. Repeticija. Eduardo Balsio menų gimnazijos nuotr. archyvas
Opera „Stebuklingas muzikos pasaulio medis“. Repeticija. Eduardo Balsio menų gimnazijos nuotr. archyvas

Mes visi nešiojamės po knygą savyje. Tačiau visos mūsų idėjos taip ir liktų tik progresyviais pasvaičiojimais, jei ne  įmonės turinčios realių progresyvių idėjų, finansinių galimybių ir tikėjimo mūsų visų ateities Lietuva. Šio projekto pagrindinis rėmėjas „Limarko grupė“, tai žmonės, kurie neša trijų mokyklų vaikų svajonių vėliavą. Visiški čempionai, ačiū iš visos širdies! 

„Žaiboperos“ pavadinimas pagrįstas žodžiu „žaibas“, viena vertus, tai turi reikšmę greičio – viskas vyksta bemat, čia ir dabar, kita vertus, žaibas yra energijos iškrova, ką Tau asmeniškai reiškia, simbolizuoja ir įprasmina žaibo konceptas, galvojant tiek apie gyvenimo tikrovę, tiek apie operos realybę?

Kai Freddie prieš kelis metus man apibūdino „Snappy Operas“, akimirksniu patikėjau projekto idėja ir jos galia keisti pasaulį. Prieš metus Neringos savivaldybė snap (angl. spragtelėjimas pirštais) greičiu palaimino pirmąsias „žaiboperas“ Lietuvoje, o šią vasarą „žaibavo“ visa padangė „Limarko“ mecenatiškai „spaudžiant penkis“ mūsų lietuviškos „Žaiboperos“ startui. Likimas. Mano gyvenime viskas vyksta žaibiškai, panašiai kaip trumputėse operose, tik jaučiu ir išgyvenu aš tai labai ilgai ir opera seria (it. rimtosios operos) svoriu. (Šypteli.)

Opera „Stebuklingas muzikos pasaulio medis“. Repeticija. Eduardo Balsio menų gimnazijos nuotr. archyvas
Opera „Stebuklingas muzikos pasaulio medis“. Repeticija. Eduardo Balsio menų gimnazijos nuotr. archyvas

Norint sukurti „žaibą“, reikia nemenko, stipraus energetinio užtaiso, „Žaiboperos“ atveju – kūrybinio įkvėpimo, pasiruošimo, mieloji Lauryna, visiems, mažiesiems operomanams, kurie dalyvaus, o ir tiems, kurie galbūt šiais metais dar negalės, Tavasis patarimas, pasiūlymas, ką perskaityti, ką pažiūrėti, ko pasiklausyti, ką patirti, įdomaus nuveikti, kad patirtum, pajaustum „žaibą savyje“?

Mes žaibą visada nešiojamės su savimi, tą liepsnelę kūrybos ir charakterio žiežirbas. Jeigu perskaityti, tai tik savo mintis, tas gilias ir reiškiančias – tas, kurias svajonėmis vadiname, žvilgterti vidun, ar nėra prikirmijusių kampų, kur pelija apatija, paklausyti drąsos ir patirti visa, kas išties įdomu.

Visiems, kurie „žaibuos“, Tavieji žodžiai, kaip pati tikriausia energetinė įkrova.

 Eime kurti kartu, nes kartu mes – galybė. 

Elvina Baužaitė

Leave a Reply