„MENO PRIIMAMASIS“. KSENIA BURYKA / VISA TAI – ORO AKROBATIKA

[EN below]

„Meno priimamasis“ grįžta! Kas tai? Tai interviu ciklas, leidžiantis susipažinti su Klaipėdoje gyvenančių menininkų kūryba. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) galvoja, kad šiuolaikinis menas ir menininkai yra daug arčiau nei Jums atrodo, tačiau vaizdas ne visada pakankamai sufokusuojamas į tai, kas svarbu ir aktualu šiuo metu, tarytum priimamajame. Todėl maloniai kviečiame Jus pažinti uostamiesčio menininkus, kurie formuoja meno diskursą, reflektuoja, o gal net ir sukuria šiandieną. „Meno priimamajame“ darbuojasi humanitarinių mokslų daktaras bei kultūros portalo „Kulturpolis.lt“ redaktorius Žydrūnas Vičinskas.

Ksenia Buryka ir jos kūryba. Viktorijos Misiulės nuotr.
Ksenia Buryka ir jos kūryba. Viktorijos Misiulės nuotr.

LAIKINA BŪTIS – LAIKINAS MENAS

Šįkart kalbiname Ukrainoje gimusią menininkę Ksenia Buryka (Ксенія Бурика), kurios kūrybos laukas yra platus ir turtingas: pradedant vizualiniais saviraiškos būdais, baigiant oro menais (pavyzdžiui, oro akrobatika). Ksenia jau kurį laiką kuria Klaipėdoje, o visai neseniai tapo KKKC inicijuojamos meno rezidencijos projekto dalyve. Šiuo metu menininkė kuria naudodama „laikinas medžiagas“, iš kurių gimsta trapūs objektai, primenantys mūsų būvio laikinumą. Primenantys, jog visa tai, ką vadiname gyvenimu ir svajonėmis – tik oro akrobatika.

Sveiki, Ksenia. Kaip Jūs save pristatytumėte skaitytojams? Koks meno laukas – Jūsų laukas? Gal nepavyktų identifikuoti vienos srities, kadangi, sprendžiant pagal socialinių tinklų profilį, Jūsų meniniai interesai varijuoja nuo tapybos iki oro akrobatikos?

Sveiki, Žydrūnai. Galėčiau prisistatyti kaip tarpdisciplininė menininkė, dirbanti su įvairiomis medijomis, vizualiuoju ir performatyviuoju menu, šiuolaikiniu cirku (oro menu) ir teatru.

Beje, įdomu, kaip atsidūrėte KKKC? Kaip suprantu, oficialiai jau esate KKKC meno rezidentė. Sveikinimai! Gal galite pristatyti, kokias planuojate rengti edukacijas (meno dirbtuves), skirtas klaipėdiečiams?

Pateikiau paraišką dėl rezidentūros ir dabar esu čia. Teko dirbti su KKKC ir anksčiau, turėjau tikrai geros patirties. Netrukus surengsiu dirbtuves, skirtas portreto menui. Jų tikslas – išjausti akimirką, bendrauti tarpusavyje meno kalba.

Ksenia Buryka ir jos kūryba. Viktorijos Misiulės nuotr.
Ksenia Buryka ir jos kūryba. Viktorijos Misiulės nuotr.

Gal galite trumpai pristatyti, kokiais dalykais, kaip KKKC rezidentė, planuojate užsiimti? Ką bandysite suprojektuoti bei sukurti? Žinau, kad turite idėją skulptūrai? Ar šis kūrinys turėtų vainikuoti visą rezidentūros laikotarpį?

Šiuo metu kuriu skulptūrą iš krakmolo pagrindu pagaminto bioplastiko. Ši skulptūra – tai prieškario praeities ir šiandien mane supančių kraštovaizdžių sintezė. Permąstau šiuos kraštovaizdžius ir kuriu trapų objektą, turintį sąsajų su vaikišku žaidimu „aukščiau žemės“. Šis kūrinys pateks į darbų seriją, kuri tam tikra prasme apibendrins mano rezidencijos laikotarpį, tačiau kartu bus ir dar bendresnio proceso dalis.

Kaip apskritai vertinate KKKC? Kas paskatino bendradarbiauti, pavyzdžiui, dalyvauti meno rezidentūros atrankoje?

Šis centras menininkams siūlo puikių galimybių.

Gal galite skaitytojams papasakoti, kaip susipažinote su Klaipėda? Ar jau seniai čia gyvenate ir kuriate? Ką norėtumėte pasakyti apie miestą ir žmones?

Pasirinkau šią vietą, nes manau, kad buvimas prie jūros turi teigiamą poveikį psichinei sveikatai.  Klaipėda man atrodo rami ir jauki vieta.

Atrodo, visai neseniai praėjo vasario 24 diena, žyminti karinio konflikto tarp Rusijos ir Ukrainos pradžią. Ką šia tema norėtumėte reflektuoti? Ar pastaroji tema Jums, kaip kūrėjai, yra per skaudi ir jautri, kad apie tai kalbėtumėte savo kūriniuose? Matyt, karo akivaizdoje kūrybos idėjos irgi kinta, noras kažką sutverti keičiasi? Galbūt atsiranda apatija, beviltiškumo jausmas? Ar priešingai, tai Jus inspiruoja naujai kūrybai?

Būčiau linkusi tai vadinti plataus masto Rusijos invazija į Ukrainą. Tai yra didelė trauma mano tautai. Patys geriausi ir drąsiausi žmonės eina kovoti su agresoriumi. Galiu tik paprašyti padėti Ukrainai, nes jei nesustabdysime Rusijos, ji pradės karą prieš kaimynines šalis. Visas Ukrainos menas dabar susijęs su karu, nes menininkas – politinis asmuo. Esu gyva ir, kaip ir visi kiti, turiu įvairių jausmų. Galiu pasakyti, kad supratau svarbų dalyką: žmonės, kurie neturi karo patirties, niekada iki galo nesupras tų, kurie su juo susidūrė. Kaip ir daugelis ukrainiečių, neatidėlioju reikalų vėlesniam laikui, nes „vėliau“ gali ir nebūti.

Ksenia Buryka ir jos kūryba. Viktorijos Misiulės nuotr.
Ksenia Buryka ir jos kūryba. Viktorijos Misiulės nuotr.

Galbūt, pasinaudodama palankia proga, norėtumėte dar kažką papildomai pasakyti, prisiminti, padėkoti?

Noriu padėkoti KKKC už paramą ir suteiktas galimybes. Taip pat noriu padėkoti lietuviams, kurie padeda ukrainiečiams Lietuvoje ir Ukrainoje. Ačiū už pokalbį, Žydrūnai.

Ačiū, Ksenia

„Meno priimamasis“ kviečia registruotis į K. Burykos meno dirbtuves „Aš tave matau“, skirtas susipažinti su įvairiomis portretų ir autoportretų piešimo technikomis bei palaikyti jauną menininkę iš Ukrainos. Dirbtuvės vyks – 30 d. 12 val. KKKC meno kieme (Daržų g. 10). Bilietus galite įsigyti „Bilietai.lt“: https://tinyurl.com/bdhbs6fw. Taip pat kviečiame atvykti į KKKC Parodų rūmus (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda), kuriuose eksponuojamas vienas menininkės darbas, meninė instaliacija „Svajų manifestacija“. Šia instaliacija menininkė pamėgino sukurti pasaulį, kuriame svajonės tampa matomos, paliečiamos, materialios. Instaliaciją KKKC Parodų rūmuose galima pamatyti nuo kovo 6 iki 24 d.

KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Renginių, edukacijų metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse.

KKKC informacija

===============================================================================

“ART EMERGENCY ROOM”. KSENIIA BURYKA / IT’S ALL AERIAL ACROBATICS

“ART EMERGENCY ROOM” is back! What is it? It’s a series of interviews providing insight into the work of Klaipėda-based artists. Klaipėda Culture Communication Centre (KCCC) thinks that contemporary art and artists are much closer than you realize, yet the focus isn’t always sharp enough on what is important and relevant in the present moment, akin to an emergency room scenario. So, we invite you to get to know the artists of the port city who are shaping the discourse of art, reflecting on, and possibly influencing today’s trends. “ART EMERGENCY ROOM” is led by Žydrūnas Vičinskas, a PhD in Humanities and editor of the culture website ‘kulturpolis.lt’.

Kseniia Buryka and her artwork. Photo taken by Viktorija Misiulė
Kseniia Buryka and her artwork. Photo taken by Viktorija Misiulė

TEMPORARY BEING – TEMPORARY ART

This time, we have the pleasure of interviewing Kseniia Buryka (Ксенія Бурика), a Ukrainian-born artist whose creative pursuits span a wide range: from visual expressions to aerial arts, such as aerial acrobatics. Kseniia has been based in Klaipėda for some time now and recently joined an art residency project initiated by KCCC. Currently, she works with “temporary materials”, crafting fragile objects that serve as reminders of the ephemeral nature of our existence: all that we call life and dreams are just aerial acrobatics.

Hello, Kseniia. How would yoo introduce yourself to the readers? What is your primary artistic field? From what I’ve seen on your social profile, your interests seem to span from painting to aerial acrobatics?

Hello, Žydrūnas. I can present myself as a multidisciplinary artist, I work with various media, visual art, performative art, contemporary circus (aerial arts), and theater.

I wonder how you ended up in the Klaipėda Culture Communication Centre? As far as I know,  you’re now an official KCCC art resident – congratulations! Can you share more about the workshops you have in mind?

aerial acrobaticsSo, I applied for the residency and now I’m here. I’ve worked with KCCC before, I’ve had a really good experience with them. Soon I am organizing a workshop dedicated to portrait art, a workshop aimed at feeling the moment, communicating with each other through the language of art.

Kseniia Buryka and her artwork. Photo taken by Viktorija Misiulė
Kseniia Buryka and her artwork. Photo taken by Viktorija Misiulė

Maybe you can briefly introduce what kind of things you plan on doing as a KCCC resident (in general)? What will you try to create? I’ve heard you have an idea for a sculpture? Should this piece – in a sense – sum up your residency experience?

I am currently creating a sculpture from starch-based bioplastics. The sculpture is a collective image of landscapes from the pre-war past and the current landscapes that surround me. I rethink these landscapes and create a fragile object that has a reference to the children’s game “the floor is a hot lava”. This piece is a part of a series of artworks that will in some sense summarize the period of the residency but will also be part of the process.

How do you feel about KKKC in general? What motivated you to participate in the selection process and pursue this collaboration?

This centre provides good opportunities for artists.

Maybe you can tell our readers how you got to know Klaipėda? How long have you been creating and living here? What would you like to say about the city and its people?

I chose this place because I believe that being near the sea has a good effect on mental health.  Klaipėda is a calm and cozy place for me.

February 24 has already passed, marking the beginning of the military conflict between Russia and Ukraine. As a creator, are you willing to share your reflections on this matter, or do you find it too painful and sensitive to discuss? Apparently, creative ideas also transform in the face of war, the desire to create shifts? Do you sometimes experience apathy, a feeling of hopelessness? Or on the contrary, it unlocks important thoughts?

I would prefer to call it a full-scale invasion of Ukraine by Russia. This is a big trauma for my people and the best and bravest people go to fight the aggressor. I can only say help Ukraine more because if we don’t stop it, Russia will go to war against neighbouring countries. Ukrainian art is now all about war because an artist is a political person. I am alive and like everyone else I have different feelings. I can say that I understood the important thing so that people who have no experience of war will never fully understand those who faced it. I and many Ukrainians do not postpone matters for later, because “later” may not be.

Kseniia Buryka and her artwork. Photo taken by Viktorija Misiulė
Kseniia Buryka and her artwork. Photo taken by Viktorija Misiulė

Maybe you want to say something else (remember something, thank someone)?

I want to thank the cultural and communication centre for the support and the opportunities provided. I also want to thank the Lithuanians who help Ukrainians in Lithuania and Ukraine. Thank you for the interview, Žydrūnas.

Thanks for the interview, Kseniia

“ART EMERGENCY ROOM” invites you to register for Buryka’s art workshop “I See You” to learn about different techniques of drawing portraits and self-portraits and to support this young Ukrainian artist. The workshop will take place on March 30 at 12:00 KCCC Art yard (Daržų str. 10, Klaipėda). Tickets are available at “Bilietai.lt”: https://tinyurl.com/bdhbs6fw. You are also welcome to visit the KCCC Exhibition Hall (Didžioji Vandens str. 2, Klaipėda), where one of the artist’s works, the art installation “Manifestation of Dreams” is on display. With this installation, the artist has tried to create a world where dreams become visible, tangible, and material. The installation will be on view at the KCCC Exhibition Hall from 6 to 24 March. 

Opening hours of the KCCC Exhibition Hall (Didžioji Vandens str. 2, Klaipėda): Wednesday to Sunday from 11:00 to 19:00 (closed on public holidays). Photography and filming are allowed during events and educational activities. Please note that participants may be visible in photographs and videos published in various media outlets.

KCCC information

Leave a Reply