Kviečiame teikti kandidatūras į Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo darbo grupę

Kviečiame juridinius asmenis deleguoti atstovus į Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė) iki 2023 m. lapkričio 24 d. 

Padėkos kaukių apdovanojimų ceremonija 2023 m. Eglės Sabaliauskaitės nuotr.
Padėkos kaukių apdovanojimų ceremonija 2023 m. Eglės Sabaliauskaitės nuotr.

Maloniai kviečiame ne pelno siekiančias organizacijas (asociacijas, labdaros ir paramos fondus, viešąsias įstaigas), veikiančias kultūros srityje ir registruotas arba turinčias buveinę Klaipėdoje, siūlyti atstovus į Darbo grupę užpildant šią formą iki 2023 m. lapkričio 24 d. (imtinai) – https://forms.gle/SF38hQrnqpJTryPZ8. Taip pat kviečiame registruotis į susirinkimą (toje pačioje nuorodoje, kuri pateikta anksčiau), kuriame iš pateiktų kandidatūrų bus išrinktas vienas atstovas į Darbo grupę ne pelno siekiančių organizacijų srityje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad susitikime galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravusios organizacijos.

Taip pat maloniai kviečiame pelno siekiančius juridinius asmenis, veikiančius kultūros srityje ir registruotus Klaipėdoje, siūlyti atstovus užpildant šią formą iki 2023 m. lapkričio 24 d. (imtinai) – https://forms.gle/T3pbVwk7CPiAhDgs8. Taip pat kviečiame registruotis į susirinkimą (toje pačioje nuorodoje, kuri pateikta anksčiau), kuriame iš pateiktų kandidatūrų bus išrinktas vienas atstovas į Darbo grupę pelno siekiančių organizacijų srityje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad susitikime galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravusios organizacijos.

Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), siekdama užtikrinti visuomenės narių dalyvavimą kultūros ir meno politikos formavimo procesuose, inicijuoja Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo darbo grupės (toliau – Darbo grupė) sudarymą ir kviečia teikti kandidatūras. Darbo grupė yra visuomeninė patariančioji institucija, teikianti pasiūlymus, rekomendacijas ir išvadas Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo bei įgyvendinimo klausimais Savivaldybės merui ir administracijai. Darbo grupės tikslas – bendradarbiaujant su Savivaldybės meru ir administracija prisidėti sprendžiant strateginius miesto kultūros ir meno politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. 

Darbo grupę sudaro 16 narių. Darbo grupės sudėtis:

  • 1 Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų deleguotas atstovas;
  • 1 Klaipėdoje veiklą vykdančių valstybės biudžetinių kultūros įstaigų ar jų padalinių deleguotas atstovas;
  • 1 Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų ne pelno siekiančių organizacijų: asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, veikiančių kultūros srityje, registruotų arba turinčių buveinę Klaipėdoje, išrinktas atstovas;
  • 1 pelno siekiančių juridinių asmenų, veikiančių kultūros srityje ir registruotų Klaipėdoje, išrinktas atstovas.
  • 2 Klaipėdos kultūros magistrai (išrinkti visuotiname Klaipėdos kultūros magistrų susirinkime, kurį organizuoja Kultūros skyrius);
  • 1 humanitarinių studijų kryptį turinčių Klaipėdoje veikiančių aukštojo mokslo institucijų arba jų padalinių  deleguotas atstovas; 
  • 1 Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas atstovas;
  • 6 Savivaldybės mero paskirti nariai;
  • Kultūros sritį kuruojantis Savivaldybės vicemeras;
  • Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas.

Darbo grupės nariais galį būti kultūros ir meno kūrėjai, kultūros ir meno sričių profesionalai, žinomi ir vertinami dėl savo pasiekimų kultūros ar meno srityse Klaipėdoje. Darbo grupės nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 punkte.

Į kitas Darbo grupės sudėtyje numatytas institucijas ir(ar) asmenis Savivaldybės administracija artimiausiu metu kreipsis asmeniškai.

Kviečiame susipažinti su  Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo darbo grupės nuostatais – čia.

Jei kiltų klausimų, susisiekite su Kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste, atliekančia Kultūros skyriaus vedėjo funkcijas, Kristina Skiotyte Radiene tel. 8 (46) 39 61 73, el. p. kristina.skiotyte@klaipeda.lt.

Klaipėdos miesto savivaldybės informacija

Leave a Reply