KKKC PARODŲ RŪMUOSE – „GROŽIO KONTŪRAI“

2023 m. rugsėjo 22 d., 18 val., Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) atidaroma Benignos Kasparavičiūtės, Dariaus Vaičekausko ir Kęstučio Šapokos koliažų / asambliažų / dekoliažų paroda „Grožio kontūrai“. Parodos kuratoriai – patys autoriai. Paroda veiks iki spalio 15 d.

TRUMPAI APIE PARODĄ*

Augant visuomenės kultūringumui bei materialinei gerovei, vystantis mokslui ir technikai, kylant gyventojų išsilavinimo lygiui, lygiagrečiai nuolat plečiasi ir meno socialinio reikšmingumo sfera. Šiuolaikinis menas įvairiais aspektais atspindi žmonių santykį su tikrove. O tobulėjančios informacinių technologijų priemonės meną padaro prieinamą žmonėms iš skirtingų visuomenės sluoksnių. Menas darosi kasdieniu žmonių poreikiu, jų darbo ir poilsio rėžimo dalimi. Todėl brandaus kapitalizmo sąlygomis ypač rūpinamasi estetiniu visuomenės auklėjimu. Estetinis auklėjimas – didina visuomenės kultūrinį išprusimą, ugdo visuomeninį (kultūrinį) jos aktyvumą bei pilietinį sąmoningumą.

Plėtojant teorinius ir praktinius estetikos tyrimus, paliečiami ir kai kurie bendrieji pasaulėžiūriniai ir ideologiniai klausimai; polemizuojama su nemarksistinėmis estetikos teorijomis, kurių dalis atspindi buržuazinę ideologiją. Taigi, estetika, kaip ir kitos humanitarinės mokslo disciplinos, aštrios ideologinės kovos sūkuryje.

Polemika su nemarksistine estetika bei daugelio jos teiginių kritika nėra tapati jos neigimui ar ignoravimui. Šiuolaikinėje nemarksistinėje estetikoje yra keliama nemaža realių ir svarbių problematinių klausimų. Problemų, atspindinčių esminius meno specifikos ir žmogaus estetinio santykio su tikrove aspektus. Todėl, pastarąją estetiką vertinant nemarksistiškai, svarbu atskirti realias problemas nuo netinkamos, dažniausiai idealistinės jų iškėlimo ir sprendimo metodologijos.

Augantys mūsų visuomenės kultūriniai poreikiai bei estetinio auklėjimo aktualumas – formuojant harmoningą asmenybę – paskatino parengti šią asambliažo, dekoliažo ir koliažo estetikos parodą-antologiją. Joje yra reprezentuojamas XX‒XXI a. Lietuvos socioestetinis mentalitetas, pateikiami būdingiausi įvairių jo krypčių, srovių bei mokyklų pavyzdžiai.

*Dalis parodos aprašo – laisvai cituojama iš: Kuzmickas, Bronius (sud.). „Grožio kontūrai. Iš XX amžiaus užsienio estetikos“. Vilnius: Mintis, 1980, p. 5‒6.

KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba).

Parodos atidarymo metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse.

KKKC informacija

Leave a Reply