VDA Klaipėdos fakultete – baigiamųjų darbų derlius

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete birželio 5 ir 6 d. vyksta bakalaurinių ir magistrinių darbų gynimai. Šiemet studijas Vizualiojo dizaino katedroje baigia 9 bakalaurantai ir 3 magistrantai.

VDA Klaipėdos fakulteto nuotr.

VDA Klaipėdos fakulteto nuotr.

Vizualiojo dizaino katedroje rengiami vizualinio arba komunikacijų dizaino specialistai, t.y. tie, kurie įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis sprendžia vizualinio turinio pateikimą. Dažnai šios specializacijos dizaineriai yra susijęs ne tik su meninių vaizdų kūrimu, bet ir su analize, vizualinės komunikacijos problemų sprendimais, vadybos ir kūrybos principų derinimu ir pan. Todėl baigiamųjų darbų parodai pristatomi projektiniai kūriniai nuolat išsiskiria estetiniu išbaigtumu, funkcionalumu, aktualia miestui ar regionui tematika.

Baigiamųjų studentų darbų paroda – tai pirmasis VDA Klaipėdos fakulteto renginys, skirtas šio VDA padalinio veiklos 40-ečiui paminėti. Per savo gyvavimo laikotarpį VDA Klaipėdos fakultetas yra tapęs neatskiriama miesto ir regiono kultūrinio gyvenimo dalimi ir reikšmingu meno studijų centru. Čia išugdytas gausus būrys gabių Lietuvos ar net pasaulio menininkų ir dizainerių bei stipriai įtvirtinti dizaino mokyklos pamatai.

Gražiai sukakčiai paženklinti VDA Klaipėdos fakultetas šiemet numato renginių ciklą, nusidrieksiantį iki gruodžio, kuriame ir vizualiojo meno paroda Baroti galerijoje, ir absolventų paroda „40 dizaino kartų”, ir tarptautinė konferencija „Dizaino mokykla ir jos įtaka regionui”, ir daug kitų reikšmingų įvykių.

Gynimai VDA Klaipėdos fakultete (Daržų g. 18) vyksta nuo 10 val.

Leave a Reply