Ukrainos palaikymo iniciatyvos: Lietuvos kultūros taryba paskirstė per 0,5 mln. eurų, priimamos paraiškos

Nuo 2022 m. vasario 24 d. Lietuvos kultūros taryba paskirstė daugiau kaip 0,5 mln. eurų Ukrainos ir ukrainiečių bendruomenės palaikymui, kultūros sklaidai ir meno pristatymui, individualiems kūrėjų sumanymams. 51 projektinei kultūros organizacijų iniciatyvai, susijusiai su Ukraina, paskirstyti 386 tūkst. eurų ir dar 122 tūkst. eurų skirta 68 stipendijoms Ukrainos menininkams. Nors Lietuvos kultūros taryba jau baigė pagrindinį šių metų finansavimo ciklą, tikslinė stipendijų programa Lietuvoje prieglobstį radusiems Ukrainos kūrėjams veiks iki metų pabaigos.

Vytenio Budrio nuotr.
Vytenio Budrio nuotr.

Nuo palaikymo Ukrainos kūrėjams priemonės pradžios (šių metų balandžio 7 d.) Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT) sulaukė 91 paraiškos ir paskyrė 68 stipendijas Ukrainos kūrėjams. Iš viso trijų mėnesių stipendijoms (1800 eurų) paskirstyta 122 400 eurų. Daugiausia stipendijų paskirta kūrėjams vizualiųjų menų – dailės, fotografijos, tarpdisciplininio meno (24), scenos menų – teatro, šokio, cirko (17) ir muzikos (15) srityse. Kadangi LKT šią tikslinę stipendijų programą planuoja vykdyti iki metų pabaigos, buvo aktualu išsiaiškinti tolimesnį stipendijų poreikį bei numatyti atitinkamą biudžetą. Dėl šios priežasties Stebėsenos ir analizės skyrius birželio mėnesį atliko Lietuvos kultūros ir meno organizacijų apklausą dėl bendradarbiavimo su Ukrainos kūrėjais radusiais prieglobstį Lietuvoje.

Kultūros ir meno organizacijos laukia kūrėjų iš Ukrainos

Stebėsenos ir analizės skyriaus vadovės Kristinos Mažeikaitės ir vyresniosios analitikės Radvilės Maskuliūnaitės atlikta apklausa buvo siekiama sužinoti, ar šalies kultūros ir meno organizacijos sulaukia bendradarbiavimo prašymų iš Ukrainos kūrėjų, ar užmezga su jais ryšius, kokias bendras kūrybines veiklas ir iniciatyvas vykdo. Apklausa taip pat siekta išsiaiškinti, kiek dar Lietuvoje atsidūrusių Ukrainos menininkų ketina teikti paraiškas LKT, apskritai, su kokiais iššūkiais susiduria pareiškėjai.

Apklausoje iš viso dalyvavo 195 kultūros ir meno organizacijos iš 43 Lietuvos savivaldybių. 31 % respondentų nurodė, kad į juos dėl galimo bendradarbiavimo kreipėsi menininkai iš Ukrainos. Svarbu paminėti, kad 89 % organizacijų, į kurias dar nesikreipė ukrainiečių kūrėjai, nurodė, kad jos būtų linkusios bendradarbiauti su pastaraisiais. Tai priklausytų nuo įstaigos galimybių, tuo metu vykdomų projektų bei reikalingų išteklių, menininkų siūlomos bendradarbiavimo formos.

Nuo kūrybinių veiklų organizavimo iki solidarumo akcijų

Atlikta apklausa atskleidė, kad iš viso į 58 Lietuvos kultūros ir meno organizacijas dėl bendradarbiavimo kreipėsi 218 Ukrainos kūrėjų, iš kurių 46 jau pradėjo bendradarbiavimą. Organizacijos aktyviai įtraukė menininkus į vykdomas kūrybines ir projektines veiklas – organizuojamus festivalius, edukacijas, seminarus, meninės programos sudarymą ir spektaklių statymą. Lietuvos kultūros ir meno organizacijos taip pat prisideda prie menininkų iš Ukrainos koncertų, darbų parodų ir aukcionų rengimo, kūrybinių idėjų įgyvendinimo ir veiklos vystymo. Kai kurios jų suteikia patalpas ir erdves kūrybai, repeticijoms ir pamokoms. Organizacijos taip pat padeda Ukrainos kūrėjams integruotis Lietuvoje, juos apgyvendina, rengia solidarumo akcijas bei diskusijas, tarpininkauja, padeda ieškoti palaikymo bei pildyti paraiškas LKT stipendijoms gauti.

Daugiau nei pusė Ukrainos kūrėjų jau teikė paraišką stipendijai

52 % apklaustų organizacijų nurodė, kad į jas kreipęsi Ukrainos kūrėjai jau teikė paraišką LKT stipendijai gauti, o iš tų, kurie dar nepildė paraiškos, 40 % žada tai padaryti. Dažniausia apklausoje nurodyta priežastis, kodėl nebuvo pildyta paraiška stipendijai gauti, yra organizacijų ir kūrėjų iš Ukrainos nežinojimas apie šią palaikymo priemonę. Organizacijos taip pat mini, kad vienas dažniausių iššūkių, su kuriuo tenka susidurti Lietuvoje prieglobstį radusiems ukrainiečių menininkams, yra kalbos barjeras, žinių stoka, ilgas laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje statuso suteikimo laukimas. Minimi ir kiti kompleksiniai iššūkiai, tokie kaip neaiškios ateities perspektyvos, kūrybinių galimybių paieškos.

LKT finansavo 51 Ukrainą palaikančią iniciatyvą

Šių metų antrajame finansavimo etape LKT kvietė pareiškėjus teikti įvairias Ukrainos palaikymo iniciatyvas, į kultūrines ar menines veiklas įtraukiant ukrainiečius, rūpinantis jų meno sklaida ir pristatymu. Šiame etape buvo pateiktos 135 paraiškos ir dar 13 sumanymų pateikta į Autorių ir gretutinių teisių apsaugos programos tikslinę veiklą. Iš viso buvo gauta beveik 150 tokio tipo paraiškų, arba beveik 15 % visų LKT gautų paraiškų, pateiktų po vasario 24 d.

LKT finansavo 51 Ukrainos palaikymo projektą, paskirstydama 284 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų ir dar 102 tūkst. eurų kompensacinio atlyginio mokesčio, dar vadinamo „tuščios laikmenos mokesčio“ lėšų. Kitaip tariant, penktadalis LKT finansuotų projektų yra susiję su Ukraina, nors jų sąsajų lygiai nepaprastai skirtingi: nuo nemokamų renginių ukrainiečiams, jų integracijos į edukacines ir kultūrines veiklas iki Ukrainos kūrėjų dalyvavimo Lietuvos festivaliuose, koncertuose, menininkų rezidencijose. Tai – ne tik Ukrainos palaikymo iniciatyvos, bet ir ukrainiečių meno sklaida, pristatymas ir bendradarbiavimo projektai.

Stipendijos – palaikymo priemonė Ukrainos kultūros ir meno kūrėjams

Primename, kad LKT priima Lietuvoje prieglobstį radusių Ukrainos kultūros ir meno kūrėjų paraiškas trijų mėnesių (1800 eurų) stipendijoms. Paraiškos yra priimamos nuolat, registruojant jas kiekvieną antradienį ir pateikiant atsakymus pareiškėjams ne vėliau kaip per mėnesį. Paraiškas vertina ir vienkartines stipendijas skiria Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas. Šios priemonės tikslas – palaikyti Ukrainos piliečių, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjų kūrybinę veiklą, skatinti jų bendradarbiavimą su LR kultūros organizacijomis. Kviečiame kultūros ir meno bendruomenę pasidalinti individualių stipendijų galimybe su Ukrainos menininkais bei su jais bendradarbiauti norinčiomis organizacijomis.

Išsamiau apie stipendijas Ukrainos kūrėjams (LT / UA): https://bit.ly/3yyRjmM

Lietuvos kultūros ir meno organizacijų sąrašas (EN): https://bit.ly/3Pt0bRH

Teikti paraišką stipendijai (LT/EN): https://bit.ly/3c3Wxix

Lietuvos kultūros tarybos informacija

Leave a Reply