Siūlykite pretendentus Klaipėdos kultūros magistro vardui gauti

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius kviečia Klaipėdos kūrybines sąjungas, kultūros institucijas, nevyriausybines organizacijas bei fizinius asmenis siūlyti pretendentus Klaipėdos kultūros magistro vardui gauti.

magistro_ziedas

Klaipėdos kultūros magistro vardas suteikiamas Klaipėdos miesto menininkams ar kitiems kultūros darbuotojams už išskirtinius nuopelnus miesto kultūrai.

Siūlant pretendentą reikia pateikti: teikimą, nurodant pretendento vardą, pavardę, užsiėmimą (ar pareigas) ir pagrindinius argumentus, kokie būtų jo išskirtiniai nuopelnai Klaipėdos kultūrai (1 lapas); pretendento kūrybinės veiklos gyvenimo aprašymą; pretendento nuopelnų Klaipėdos miesto kultūrai aprašymą (recenzijų, straipsnių, atsiliepimų kopijos, autoriaus spausdinti darbai, rekomendacijos, kitų institucijų įvertinimai, duomenys apie apdovanojimus ir kita).

Pretendentus vertins Klaipėdos kultūros magistro vardo suteikimo komisija, kurią sudaro Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėjas bei Kultūros ir meno tarybos nariai. Komisijos pirmininkas yra meras.

Klaipėdos kultūros magistro regalija bus teikiama specialios ceremonijos metu rugpjūčio 1 d., per miesto gimtadienį. Pilies muziejuje magistras bus apdovanotas auksiniu žiedu, pagamintu renesansinio žiedo, saugomo šiame muziejuje, pavyzdžiu, jam bus įteiktas vardą patvirtinantis dokumentas, pasirašytas Klaipėdos miesto mero.

Pasiūlymai priimami ir registruojami iki 2015 m. birželio 8 d. 17 val. Kultūros skyriuje, 512 kab., Liepų g. 11. Kontaktinis asmuo Kultūros skyriaus vyr. specialistė Raimonda Mažonienė, tel. (8 46) 39 61 74, el. p.: raimonda.mazoniene@klaipeda.lt.

2003–2014 m. išrinkti 26 Klaipėdos kultūros magistrai. 2003 m. jais tapo aktorius Vytautas Paukštė, kaligrafas Algis Kliševičius (1950–2008) ir istorikas, muziejininkas Jonas Genys. 2004 m. buvo išrinkti muzikologė Daiva Kšanienė, rašytojas, poetas Gintaras Grajauskas ir dirigentas Stanislovas Domarkas; 2005 m. – džiazo muzikantas Vytautas Grubliauskas ir režisierius Povilas Gaidys; 2006 m. – muzikas, chorvedys Kazys Kšanas, tapytojas marinistas Edvardas Malinauskas ir teatralas, teatro veteranas Balys Juškevičius (1920–2013). 2007 m. kultūros magistrais tapo choreografas Juozas Gudavičius (1926–2008), istorikas, muziejininkas Aloyzas Každailis ir aktorius, poetas Bronius Gražys (1913–2013 m.); 2008 m. – muzikas Vytautas Tetenskas, aktorė Nelė Savičenko ir skulptorius Arūnas Sakalauskas; 2009 m. – dailininkas Anatolijus Klemencovas, archeologas, istorikas Vladas Žulkus ir rašytojas Juozas Šikšnelis; 2010 m. – etnologė Valerija Jankūnaitė ir rašytojas Rymantas Černiauskas (1950–2011); 2011 m. – kultūros žurnalistė Rita Bočiulytė; 2012 m. – chorvedys, pedagogas Robertas Varnas (1930–2015); 2013 m. – dailininkė monumentalistė Angelina Banytė; 2014 m. – režisierius, pedagogas Petras Bielskis.

Išsamesnę informaciją apie Klaipėdos kultūros magistrus galite rasti www.klaipeda.lt.

Leave a Reply