Simpoziumas „Inter-formatas: apie smėlio ir vandens ekosistemų kismą“ Nidos meno kolonijoje

Futuristinis Kuršių Nerijos peizažo pasiūlymas su dirbtiniais medžiais pagal suomių menininkę Hanną Husberg, 2011.

Futuristinis Kuršių Nerijos peizažo pasiūlymas su dirbtiniais medžiais pagal suomių menininkę Hanną Husberg, 2011.

Sveiki sulaukę kasmetinio Nidos meno kolonijos simpoziumo, tarp-formatyvaus renginio, kurio metu judėsime per performansą link paskaitų, nuo menininkų surengtų žaidimų eko saunos kryptimi, dalyvausime performatyviose diskusijose, leisimės į menininkų vadovaujamas (anti)turistines išvykas, dorosime diskursyvines vakarienes, imsimės vaidmenų žaidimų, ragausime ir tirsime vandenį, bursimės prie interaktyvaus bufeto, rymosime filmų programose, gaminsime maistą iš to, ką būtume linkę išmesti, įsitrauksime į įsivaizduojamą žemėlapiavimą, susirinksime kūrybinėse dirbtuvėse, arbatos gėrimo ritualuose, lėtojo skaitymo būreliuose, paskęsime garso performansuose ir rūkomos žuvies dūmuose, blaškysimės  konceptualiuosiuose (medijos) vandenyse, dalinsimės žiniomis, skaitysime visom mums (ne)suprantamom kalbos, gido padedami orientuosimės konceptualiuose sentimentuose… Programa PDF 

Gegužės 22-25 dienomis VDA Nidos meno kolonijoje susitiks 50 menininkų, kuratorių, tyrėjų ir mokslininkų laiką nuo saulėtekio iki gilios nakties skirdami paskaitoms, performansams, įvietintiems kūriniams, kūrybinėms dirbtuvėms ir bendroms vakarienėms apie „Smėlio, vandens ir žmogaus ekosistemų kismą“. Programoje dalyvaus nuo kiber(techno)feminizmo teoretikės iš Kanados Astridos Neimanis ir jūros biologo prof. Artūro Razinkovo-Baziuko iki su aitvarais eksperimentuojančio garso performerio Juan Duarte Regino ir vokiečių menininkų kolektyvo, tyrinėjančio ribines techno-ekologines patirtis ir kviečiančio pasinerti į Baltijos jūrą po jų sukurtu skliautu.

Simpoziumas Inter-formatas yra pagrindinis metinis VDA Nidos meno kolonijos renginys, kurio forma svyruoja tarp akademinės konferencijos, meno festivalio ir jaukaus performatyvaus įvairių disciplinų profesionalų susitikimo. Šiemet ketvirtasis simpoziumas bus dalimi techno-ekologijų projekto, rengiamo kartu su Latvijos RIXC – meno ir medijų centru bei kitais partneriais.

Simpoziumas vyksta Kuršių nerijoje, kuri įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, tai 100 km ilgio geologinė formacija (pusiasalis), atskirianti sūrių Baltijos jūros vandenų ekosistemą nuo gėlavandenės Kuršių marių ekosistemos. Todėl per šiam regionui būdingas problemas bus aptariamos ir globalios problemos.

ŽMOGUS KAIP EKOSISTEMA: ribinių perėjimų tyrinėjimas per žmogaus ir gamtos sąveiką.

SŪROKI VANDENYS: iššūkiai susidūrus su žmogaus sukeltu sūraus ir gėlo vandens (dis)balansu.

SMĖLIO JUDUMAS: Kuršių nerijos istorijos atvejų studijos; Kuršių nerijos tapimas dykuma; XIX amžiuje vykdytas kopų sutvirtinimas ir užpustyti kaimai; kopų apželdinimas ir žaliasis kubas.

TECHNOLOGIJŲ (IR ŽMOGAUS) SUKURTA GAMTA: XXII amžiaus futuristinės prognozės ir scenarijai remiantis XIX amžiaus intervencijos pasekmėmis; gamta kaip kritinė, o ne romantinė inspiracija, kvestionuojant technologijų – kaip jungties ir kaip skirties – vaidmenį.

SEZONINĖS DRAMOS: išlikimo strategijos pakrantėms imant Nidos – kaip ambivalentiško – dykumos ir kaip užšalusio kraštovaizdžio – pavyzdį. Kintančių metų laikų fenomenai ir žmogaus intervencija (pvz. UNESCO programos).

BENDRUOMENĖ – KOMUNA – KOLONIJA: susidūrimas ir sambūvis su retomis rūšimis – tiek žmonių, tiek augalijos ir gyvūnijos, taigi su naujakuriais, menininkais, kormoranais; izoliacijos problemos; gyvenimas (tariamai) atokiose bendruomenėse.

Leave a Reply