Profesionalaus scenos meno sklaida regionuose: startuoja 4-asis sezonas

Jau šį penktadienį, 2022 m. gegužės 6 d., startuoja projektas „Profesionalaus scenos meno sklaida Lietuvos regionuose“! Šių metų sezoną asociacija Menininkų grupė „Žuvies akis“ atidaro Vidiškių miestelio (Ukmergės r.) kultūros centre 18 val. kartu su naujausiu teatro „Teatronas“ spektakliu „Skambutis tėvui“.

Klaipėdos jaunimo teatras. Donato Bielkausko nuotr.
Klaipėdos jaunimo teatras. Donato Bielkausko nuotr.

Kūrybiškumo skatinimas ir kultūros sklaida regionuose yra viena iš Lietuvos kultūros politikos krypčių. Vertinant kultūrą kaip visuomenės savivokos ir saviraiškos dėmenį, kuriantį pridėtinę vertę įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, vienas svarbiausių siekių yra glaudesnė regiono bendruomenės ir kultūros profesionalų sąveika. 2015 m. „Arts Council England“ paskelbė Regionų tyrimo duomenų analizę, kurios viena iš pagrindinių išvadų buvo, kad Anglijos kaimiškų vietovių gyventojus pasiekia vos 12 % visų šalyje sukuriamų profesionalaus scenos meno sklaidos projektų. Vadinasi, kaimo vietovių gyventojai neturi tokių pačių galimybių susipažinti su menu, kaip jų bendraamžiai iš miestų. Tai liudija ir jau keletą dešimtmečių Skandinavijos šalyse sėkmingai veikiančios scenos menų sklaidos regionuose programos. Tą pačią situaciją konstatuoja ir Lietuvos tyrimai.

Asociacija „Menininkų grupė „Žuvies akis“ pastaraisiais metais aktyviai įsijungė į profesionalaus meno sklaidos projektus Lietuvoje. Kartu su užsienio partneriais vykdyti ar tebevykdomi net keli tarptautiniai projektai sudarė prielaidas pažinti įvairias metodikas kultūrinei veiklai ir jos sklaidai regionuose. 2019–2021 m. Vakarų Lietuvoje ir Europos partnerių šalyse sėkmingai įgyvendintas projektas „SPARSE: Menų parama ir sklaida Europos regioninėse vietovėse“, kurio metu pristatyta per 30 įvairaus žanro meno projektų Vakarų Lietuvos vietos bendruomenėms.

Panevėžio lėlių vežimo teatras. Simos Ulvikienės nuotr.
Panevėžio lėlių vežimo teatras. Simos Ulvikienės nuotr.

Puikūs projekto rezultatai paskatino sukurti profesionalaus scenos meno sklaidos tinklą regionuose visos Lietuvos apimtimi. Šiuo metu prie tinklo prisijungė 19 bendruomenių ir per 15 meno organizacijų ar pavienių kūrėjų. Geografinė tinklo erdvė – miesteliai ar kaimiškos gyvenvietės, turinčios mažiau nei 3000 gyventojų. Spektaklio, koncerto, šokio ar cirko projekto pristatymas auditorijai vyksta jų pačių bendruomeninėje erdvėje, padedant vietos koordinatoriams.

Šiemet gegužės–lapkričio mėnesiais Valkininkuose, Užpaliuose, Skaudvilėje, Drevernoje ir kituose 15-oje miestelių bus parodyta beveik 20 teatro, šokio, cirko spektaklių ir muzikos projektų. Daugiau informacijos apie projektą ir visas metų renginių kalendorius skelbiami www.zuviesakis.lt bei https://www.facebook.com/zuviesakis.lt

Projektą kofinansuoja Lietuvos kultūros taryba, Neringos savivaldybė ir Kretingos rajono savivaldybė.

Menininkų grupės „Žuvies akis“ informacija

Leave a Reply