Priimamos paraiškos kultūros ir meno sričių projektų dalinio finansavimo konkursui

Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė) kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno sričių projektų dalinio finansavimo konkursui 2022 m.

Pixabay.com nuotr.
Pixabay.com nuotr.

Savivaldybė, skatindama uostamiesčio kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą, kasmet iš dalies finansuoja ne pelno siekiančių organizacijų, valstybės biudžetinių įstaigų (išskyrus Savivaldybės įstaigas), veikiančių kultūros srityje, inicijuojamus kultūros bei meno projektus. Srities projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą Klaipėdos visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

Konkursui priimami šių sričių projektai:

Klaipėdos 770-asis gimtadienis;

Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas;

Scenos menai ir muzika (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas);

Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra;

Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida;

Jūrinė kultūra ir edukacija;

Bendruomeniškumą skatinantys projektai;

Kultūros edukacija;

Menininkų rezidencijos.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

2022 m. prioritetai:

1. Klaipėdos kultūros ir kūrybinio sektoriaus stiprinimas. Projektai, į kuriuos įtraukiami profesionalūs Klaipėdos menininkai ir kūrėjai, ypatingas dėmesys skiriamas jauniesiems menininkams ir (ar) vietos organizacijų inicijuotiems ir vykdomiems projektams, kurių veiklos turi potencialą stiprinti kultūros ir kūrybinio sektoriaus gebėjimus ir konkurencingumą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

2. Kultūros prieinamumo didinimas miesto viešosiose erdvėse. Projektai, kurių tikslas – didinti kultūros prieinamumą miesto bendruomenėms, kurių kultūros ir meno veiklos nukreipiamos į miesto viešąsias erdves, kurios turi potencialą tapti aktyviomis kultūrinėmis erdvėmis.

3. Partnerysčių tarp kultūros ir kitų sričių skatinimas. Projektai, kurie skatina kultūros ir meno bei kitų sektorių (švietimo, sveikatos, aplinkosaugos, verslo ir kt.) bendradarbiavimą ir sinergiją, iš to gimstančią kūrybinių raiškų įvairovę.

4. Klaipėdos 770 metų gimtadienio minėjimas. Projektai, dedikuoti Klaipėdos 770 metų gimtadieniui, kurių tikslas – pasitelkiant įvairioms auditorijoms patrauklias menines formas aktualizuoti Klaipėdos istoriją, miesto daugiakultūriškumą, uostamiestį kūrusius ir jį garsinusius miestiečius.

5. Klaipėdos jūrinio identiteto ir jūrinės kultūros sklaidos stiprinimas. Projektai, kuriuose vyksta jūriniai renginiai, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pristatomos jūrinės istorinės ir žymios asmenybės, puoselėjama jūrinės kultūros ir identiteto sklaida.

Paraiškų teikimo terminas – š. m. lapkričio 10 d. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 70 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos (šis terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų).

Aktualias dokumentų formas: projekto paraišką, planuojamų išlaidų ir pajamų sąmatas, atmintinę paraiškų teikėjams galima parsisiųsti iš ČIA.

Paraiškų teikimo būdai*:

užsisakius el. paslaugą „Kultūros ir meno sričių bei programų projektų paraiškų teikimas“ Klaipėdos miesto savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt→Viešosios paslaugos→Kultūra→Kultūros ir meno sričių bei programų projektų paraiškų teikimas dalinio finansavimo konkursui;

tiesiogiai pateikti Klientų aptarnavimo skyriui arba siųsti paštu (užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „PARAIŠKA“, nurodytas srities pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas) adresu – Klaipėdos m. savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu).

* Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paraiškas rekomenduoja teikti el. būdu. Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškas gali teikti: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Kilus klausimų dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso, kreipkitės į Kultūros skyriaus specialistus, kurių kontaktus rasite: Kultūros skyrius.

Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus inf.

Leave a Reply