Paskirtas Klaipėdos m. savivaldybės finansavimas kultūros ir meno kūrėjų kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimui

Klaipėdos miesto savivaldybė paskirstė finansavimą kultūros ir meno projektams iš dalies finansuoti. Iš viso šiemet nevyriausybinio sektoriaus, valstybės biudžetinių įstaigų ir pelno siekiančių juridinių asmenų projektams finansuoti skirta 1 500 000 eurų.

Eglės Sabaliauskaitės nuotrauka
Eglės Sabaliauskaitės nuotrauka

Bus įgyvendinti 53 vienerių metų trukmės (sričių) ir 31 tęstinis didelės apimties (programų) projektas. Finansavimas projektams skiriamas vadovaujantis ekspertų ir Klaipėdos kultūros ir meno tarybos narių rekomendacijomis. Vienas srities projektas vidutiniškai iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamas 8500 eurų suma, programų projektui vidutiniškai skiriama apie 33 000 eurų metinei veiklai.

Kultūros ir meno tarybos pirmininko Jonas Genio teigimu: „Kultūra – svarbiausia mūsų tapatumo dalis. Klaipėdos miesto savivaldybė,skirdama projektams ir programoms didžiulius pinigus, tokį supratimą ir paliudija. Kultūros ir meno taryba, sudaryta iš įvairių kultūros sričių deleguotų atstovų, suvokia ir atsakingai vertina kultūros ateitį, prioritetus, miestiečių lūkesčius. Todėl tikime, kad patvirtinti įvairiausi dalinio finansavimo kultūros projektai ne tik skatins kūrėjus, bet pirmiausia – formuos kultūringą mūsų miesto bendruomenę, padės visiems rasti savo vietą kultūros lauke, galiausiai formuos pagarbą vieni kitiems, pasididžiavimą miestu, kurį mes kuriame visi kartu. Miesto ateities kūrimas – tai ir kultūros reikalas.“

Kultūros skyriaus vedėja Eglė Deltuvaitė džiaugiasi, kad „nuo šių metų skiriame didesnį finansavimą geriausiai įvertintiems projektams, finansuojame projektus pagal miesto kultūros strategijos tikslus, esame atviri visų juridinių formų organizacijoms, o Kultūros ir meno taryba turi galimybę rekomenduoti finansuoti dar kelis projektus, kuriems truputį pritrūko sėkmės“.

KULTŪROS IR MENO SRIČIŲ PROJEKTAI

Nevyriausybinės organizacijos, valstybės biudžetinės įstaigos ir verslo sektoriaus atstovai buvo pakviesti kurti projektus pagal 6 Klaipėdos savivaldybės strateginius siekius atliepiančius prioritetus.

Iš viso sričių projektų organizatoriai miestiečius ir miesto svečius šiais metais pakvies į 361 renginį. Planuojama, kad šiuose renginiuose apsilankys apie 250 000 lankytojų, bus suorganizuoti apie 200 skirtingų edukacinių užsiėmimų, į renginių ir projektų organizavimą bus įtrauka per 270 savanorių, tikimasi, kad kultūros ir meno kūrėjų sukurti produktai (renginių tiesioginės transliacijos, parodos, kūrybos pristatymai) sulauks dar apie 150 000 lankytojų virtualioje erdvėje.

Didžiausio kultūros ir meno kūrėjų dėmesio sulaukė Aktyvios ir kūrybiškos bendruomenės prioritetas. Iš viso bus finansuota 18 projektų, kurie sieks veikiant bendruomenei ir kultūros profesionalams įtraukti miesto gyventojus į kultūrines veiklas pasitelkiant kūrybą, kultūros edukaciją, kūrybines partnerystes.

Vyks muzikos, poezijos, alternatyvaus kino festivaliai, naujas Vaikų gynimo dienai skirtas didžiųjų aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“, vertikalaus šokio projektas Kambarys“, organizuojami renginiai, skirti tarptautinei Kultūros dienai. Savivaldybė taip pat prisidės prie tradicinių kultūros leidinių – literatūrinio kultūrinio almanacho „Baltija“ ir Klaipėdos kultūros ir meno refleksijos žurnalo „Durys“ – leidybos.

Užtikrinti įtraukų jūrinės kultūros pažinimą sieks 6 projektai. Lietuvos jūrų muziejus tęs neatsiejama Klaipėdos identiteto dalimi tapusį tradicinių ir istorinių laivų festivalį „Dangės flotilė“, taip pat įrengs unikalų edukacinių patirčių pabėgimo kambarį S.O.S. laive M52 „Sūduvis“. Bus tęsiamas jūrinių simbolių integravimo viešosiose erdvėse projektas „Bangolaužis“, žiniasklaidos atstovai „Atvirta Klaipėda“ ir „Klaipėdos“ dienraštis visus metus įprasmins Klaipėdai – jūriniam miestui ir Lietuvai – jūrinei valstybei reikšmingas sukaktis.

Sudaryti menininkams geriausias sąlygas kūrybai ir kūrybiniams verslams pradėti ir vystyti sieks 9 projektai. Bus finansuojamos retrospektyvinės bei šiuolaikinio meno parodos, rezidencijos, spektaklių pastatymai, edukacinės veiklos.

Kultūros ir urbanistikos sinergijos prioritetui atliepti bus įgyvendinami 4 projektai. Lankytojams įprastai uždaroje Kultūros centro Žvejų rūmų rūsio erdvėje vyks išskirtinis poezijos projektas „Pož(i)eminiai skaitymai XI: rašytojai po scena“, Klaipėdos gynybinių įtvirtinimų kurtinoje prie buvusios Šv. Jono bažnyčios bus įrengta nuolatinė archeologinių radinių ekspozicija. I. Simonaitytės biblioteka nuo centrinės miesto dalies nutolusiuose kiemuose įkurs tris laikinas „Po up“ erdves, kuriose vyks įvairios kultūros pažinimo veiklos.

Atviro pasauliui daugiakultūrio miesto prioritetui atliepti bus finansuojami 8 projektai, kurie, pasitelkdami daugiakultūrę miesto istoriją, sieks atskleisti  ir stiprinti miesto tapatumą, užtikrinti Klaipėdos menininkų bei kūrėjų dalyvavimą tarptautinėse veiklose, vyks žydų kultūros festivalis „Šalom visuos kraštuos“, menininkų kūrybos pristatytai tarptautinėse parodose, parodos, muzikos, filmų festivaliai („Kino pavasaris“ ir „Scanorama“).

Klaipėdai ir Lietuvai šiemet minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį, prie įvairių miesto organizacijų jau įgyvendinamos programos prisijungs dar 8 organizacijos, kursiančios vaizdo ir garso instaliacijas, muzikinius dialogus, pristatysiančios istorinių eksponatų kolekcijas netradicinėse erdvėse, Laikrodžių muziejaus vidiniame kieme bus sukurta laikina meninė instaliacija.

KULTŪROS IR MENO PROGRAMOS

Fotografijos šventė KKKC Parodų rūmuose: Mirono Zowniro fotografijų paroda „Outlaw“. Egidijaus Jankausko nuotr.
Fotografijos šventė KKKC Parodų rūmuose: Mirono Zowniro fotografijų paroda „Outlaw“. Egidijaus Jankausko nuotr.

Klaipėdos miesto savivaldybė yra sukūrusi 8 ilgalaikiam kūrybinių iniciatyvų palaikymui skirtas programas (muzikos, scenos menų, tarptautinių tęstinių festivalių, prancūzų ir klaipėdiečių šiuolaikinio šokio koprodukcijos, Klaipėdos krašto metų, tarptautinių jūrinių regatų ir jūrinių tradicijų puoselėjimo), kurios leidžia kultūros ir meno kūrėjams užtikrintai planuoti savo veiklą, sukurti stabilius vietos ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, o miestiečius kasmet džiugina išskirtinėmis parodomis, festivaliais, edukacijomis, spektakliais, leidžia pažinti unikalią pasaulinę buriavimo kultūrą.

Klaipėdos m. savivaldybės 2023 m. iš dalies finansuojamų kultūros ir meno programų sąrašas:

VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARPDISCIPLININIS MENAS)

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius: Fotografijos meno veiklų programa.

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius: LDS Klaipėdos skyriaus ir Klaipėdos galerijos veikla.

KLAIPĖDOJE RENGIAMI TĘSTINIAI TARPTAUTINIAI MENO RENGINIAI

VšĮ „UPĖ media“: Animacijos ir videožaidimų festivalis BLON.

Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacija: Mados savaitė Klaipėdoje / Fashion week Klaipėda.

VšĮ „Klaipėdos šventės“: Klaipėdos šviesų festivalis.

Klaipėdos dramos teatras: Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“

Klaipėdos lėlių teatras: Tarptautinis lėlių teatro festivalis MATERIA MAGICA.

Klaipėdos jaunimo teatras: Teatro festivalio „Jauno teatro dienos“ 2021–2023 metų programa.

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka: Tarptautinis kultūros festivalis Klaipėdos knygų mugė.

Menininkų grupė „Žuvies akis“: Tarptautinis menų festivalis „PLARTFORMA“ (2021–2023 m.).

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras: Klaipėdos festivalis.

Klaipėdos džiazo festivalis: Klaipėdos pilies džiazo festivalis.

TEATRINIO MENO SKLAIDA

Klaipėdos jaunimo teatras: 2021–2023 m. Klaipėdos jaunimo teatro veiklos programa.

Šeiko šokio teatras: Šeiko šokio teatro kūrybinė bei edukacinė programa ŠOKIS+ 2021–2023 m.

Klaipėdos lėlių teatras: Klaipėdos lėlių teatro kūrybinė ir edukacinė programa 2021–2023 m.

Apeirono teatras: APEIRONO TEATRAS: Kinetiniai ritmai (2021–2023 m.).

„Taško“ teatras: „Taško“ teatro veiklos plėtra 2021–2023 metais.

JŪRINIŲ TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDA

VšĮ „Klaipėdos šventės“: Jūros šventė.

TARPTAUTINIŲ JŪRINIŲ REGATŲ (TALL SHIP RACES IR KT.) ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOJE

VšĮ „Klaipėdos šventės“: Tarptautinių jūrinių regatų organizavimas Klaipėdoje.

KLAIPĖDOS KRAŠTO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS 100-MEČIO MINĖJIMO PROGRAMA

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras: Istorijų opera „Klaipėda“.

VšĮ „Klaipėda atvirai“: „Istorinės KlaiPĖDOS Pėdos“.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras: Šokio projektas „Klaipėdos kraštas: vakar, šiandien, rytoj“.

VšĮ „Vakarų ekspreso projektai“: „Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos“.

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyrius: Mažosios Lietuvos kultūros politikos ir visuomenės veikėjų Erdmono Simokaičio ir Jokūbo Stiklioriaus įamžinimas atminimo stela prie pastato Šaulių g. 31 – „Didvyriai gyvi“.

VšĮ „Ars TEKTONIKA“: 1923-iųjų metų Klaipėdos krašto sukilimo ir žygio vado Jono Budrio įamžinimas prie pastato Sukilėlių g. 8.

Klaipėdos universitetas: Tarptautinė konferencija „1923 metų Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos: jo tarptautinė reikšmė ir ilgalaikis poveikis Europos paribio mikroregionų kontekste“.

Asociacija „Lietuvos jūrinis klasteris“: „Jūros ambasada“.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija: V, VI, VII Vaikų ir jaunimo festivaliai „Muzika kviečia kiekvieną“.

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius: Klaipėdos miesto dailės palikimas: skulptūra.

PRANCŪZŲ IR KLAIPĖDIEČIŲ ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO KOPRODUKCINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

Šeiko šokio teatras: Jungtinės klaipėdiečių ir prancūzų šiuolaikinio šokio programos „KlaipeDAnse“ įgyvendinimas 2022–2024 m.

MUZIKINIŲ PROGRAMŲ RĖMIMAS

Klaipėdos džiazo orkestras: Klaipėdos džiazo orkestro trejų metų programa.

Su Savivaldybės administracijos direktoriaus dalinio finansavimo paskirstymo įsakymais galite susipažinti (paspaudus ant pavadinimo): sričių kultūros ir meno projektų įsakymas, programų kultūros ir meno projektų įsakymai.

Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus informacija

Leave a Reply