Palangos gintaro muziejuje svečius netradicinėms patirtims buria edukaciniai užsiėmimai

Gintaras. Kvepiantis spygliuočių sakais, paslankus, galintis pavirsti pudra, kuriai priskiriamos gydomosios galios, įstabiu juvelyrikos dirbiniu arba amuletu. Įvairialypes šio organinės kilmės mineralo savybes ir Šiaurės aukso istoriją specialiųjų poreikių lankytojams atskleidžia šiuo metu Lietuvos dailės muziejaus Palangos gintaro muziejaus  vykdomas projektas – edukacinių užsiėmimų ciklas „Pažinkime gintarą pojūčiais“.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Lapkričio pradžioje jį pradėjo grupė iš Kretingos neįgaliųjų žmonių dienos veiklos centro. Dalyviai susidomėję lietė ir tarp rankų trynė gintaro dulkes, vadinamąją gintaro pudrą, kuri vos sušilusi paskleidė malonų sakų kvapą. Dar aitresnis sakų kvapas apgaubė pašildžius gintaro gabalėlius bei juos uždegus, šitaip atskleidžiant dar vieną gintaro fizikinę savybę. Kiekvienas galėjo patirti gintaro meistro darbo specifiką šlifuodamas ir poliruodamas mineralo gabalėlius bei suverdamas po vėrinėlį-amuletą – atsiminimui ir teigiamai energijai kaupti.

Palangos gintaro muziejaus  vykdomo edukacinių užsiėmimų projekto „Pažinkime gintarą pojūčiais“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba, tikslas – į muziejaus kultūrinę šviečiamąją veiklą įtraukti kuo daugiau įvairių socialinių grupių, plėtojant jų socialinę integraciją šiuolaikinėje visuomenėje. Projektas orientuotas daugiau į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai priklausančius narius (LASS), kuri buria arti 7000 narių, yra 48 filialų ir 13 juridinių vienetų steigėja.

Po Tiškevičių rūmų kompleksinės renovacijos, edukaciniams renginiams muziejus turės specialias patalpas. Specializuotų edukacinių renginių paklausa didėja, tuo labiau, kad po renovacijos muziejaus aplinka taps draugiška neįgaliesiems.

Nuo 1963 m. veikiantis Palangos gintaro muziejus, kuriame iki 2013 m. apsilankė 8 861 530 svečių,  įkurtas ir savo veiklą plėtoja kaip gintaro eksponatų kaupimo, tyrinėjimo ir informacijos apie gintarą sklaidos centras. Čia veikia ekspozicijos, trumpalaikės parodos, vyksta mokslinės konferencijos, kultūros vakarai, koncertai, edukaciniai užsiėmimai, kurie muziejuje vedami jau gerą dešimtmetį. Muziejus savo veikla orientuojasi į projektus, kurie skatina visuomenės dalyvavimą kultūrinėje veikloje ir didina kultūros prieinamumą įvairioms socialinėms grupėms.

Pastaruoju metu įvykdytas edukacinių renginių ciklas „Palangos gintaro muziejaus liūtuko pasakojimai“, įtrauktas į Lietuvos muziejų asociacijos jau trečius metus tęsiamą projektą „Lietuvos muziejų kelias“. Renginiais buvo siekiama paskatinti Palangos bendruomenės vaikų ir jaunimo domėjimąsi skaitymu, ugdyti kūrybiškumą, domėjimąsi savo miesto istorija ir etnokultūra, tarmiškai ir bendrine kalba skaitant bei sekant senąsias legendas, padavimus, literatūros kūrinius, susijusius su Palanga ir Palangoje kūrusiais rašytojais. Skatinti kartų solidarumą, į renginius įjungiant tikslinę senjorų grupę – Palangos trečiojo amžiaus universiteto klausytojus.

Muziejus taip pat turi patirties organizuojant ir kitus edukacinius projektus. Čia nuolat vykdomos įvairios edukacinės programos.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Užsiėmimas „Gintaras juvelyrikoje“ populiarina gintarą jaunimo gretose, supažindina su Gintaro muziejuje saugomomis ir eksponuojamomis meno vertybėmis, suteikiant žinių apie gintaro apdirbimą ir paneigiant teoriją, kad gintaro papuošalai yra senamadiški ir nebeaktualūs.

„Liaudies medicina ir gintaras“ supažindina su Vakarų Europoje bei Lietuvoje paplitusiais receptais, remiantis istorinių asmenybių liudijimais. Prisimenami seni pajūrio gyventojų receptai ausų ir gerklės skausmui gydyti, apsisaugoti nuo „blogos akies“, mokomasi pasigaminti priemonių veido priežiūrai.

„Gintaro savybių“ užsiėmimai moko atskirti gintarą nuo plastmasės ir kitų medžiagų. Pasitelkiant pagalbines priemones, vaizdžiai supažindinama su fizinėmis ir cheminėmis gintaro savybėmis. Pasitelkiant įvairias medžiagas, randamas pajūryje, mokomasi jas identifikuoti bei atpažinti gintarą.

Gintaras naudojamas ne tik papuošalų ar suvenyrų gamybai. Gintaro rūgštis ir gintaro aliejus plačiai naudojami chemijos pramonėje, lakų ir dažų gamybai. Užsiėmimo „Gintaro panaudojimas“ metu apžvelgiamas gintaro naudojimas elektrotechnikoje, kosmetikoje. Supažindinama su Lietuvos įmonių gaminamais produktais.

Užsiėmimo „Gintaras archeologijoje“ metu galima apžiūrėti muziejaus salėse pateiktus autentiškus gintaro dirbinius. Pristatoma gintaro naudojimo istorija akmens ir geležies amžiais, jo prekybinė reikšmė. Kalbama apie gintaro dirbinių bei jų simbolines reikšmes.

Per užsiėmimą „Gintaro kelias“, naudojantis ekspozicijos žemėlapiais, vaizdžiai aptariami regionai, kuriais driekėsi gintaro kelio trasa. Supažindinama su senaisiais gintaro prekybos centrais. Aptariama „Gintaro kelio“ reikšmė komunikacijos bei atradimų istorijos kontekste.

Gintaras nuo seno buvo naudojamas įvairių apeigų metu. Užsiėmimo „Gintaras tikėjimuose“ metu kalbama apie gintaro dirbinių simbolines prasmes, suformuotas to meto žmonių pasaulėžiūros, aptariamos akmens amžiaus dirbinių formos. Pristatoma gintaro dėjimo į kapus specifika, jų ritualinė prasmė. Aptariamos dirbinių ornamentinės prasmės.

Užsiėmimo „Grafų Tiškevičių rūmai: praeitis, dabartis, ateitis“ metu aptariami 2006 metais atrasti rūmų architekto F. H. Švechteno brėžiniai ir piešiniai; lyginant juos su įgyvendintu projektu, atskleidžiama rūmų statybos genezė.

Atsižvelgiant į augantį edukacinių užsiėmimų populiarumą, ciklą „Pažinkime gintarą pojūčiais“ planuojama plėtoti ir kitais metais.

Leave a Reply