Paaiškėjo pretendentai kultūros magistro vardui gauti

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kvietė Klaipėdos kūrybines sąjungas, kultūros institucijas, nevyriausybines organizacijas bei fizinius asmenis siūlyti pretendentus Klaipėdos kultūros magistro vardui gauti.

magistro_ziedas

Iš viso įvairios kultūros institucijos pasiūlė 8 pretendentus iš įvairių kultūros sričių:

1. Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė. Veiklos sritis – muziejaus modernizavimas, pažangūs personalo bei vadybos būdai ir formos, šiuolaikinės ekspozicijos, plati ir aktyvi edukacinė veikla, jūrinių tradicijų kūrimas ir puoselėjimas. Klaipėdos kultūros magistro vardą siūloma suteikti už jūrinės kultūros puoselėjimą Klaipėdoje ir Lietuvoje. Teikėjai – Lietuvos jūrininkų sąjunga, Lietuvos laivų savininkų asociacija, Jūrų kapitonų klubas, Asociacija „Jūros veteranai”.

2. Regina Šaltenytė, Klaipėdos dramos teatro aktorė, pedagogė, – už Klaipėdos dramos teatre sukurtus vaidmenis, garsinančius miestą ir Lietuvą. Pasiūlė Klaipėdos dramos teatras.

3. Klaudijus Pūdymas, skulptorius, – už aktyvią kūrybinę ir visuomeninę veiklą, garsinant Klaipėdos miesto vardą ir klaipėdietiškos dvasios ugdymą, įprasminant jūrines tradicijas skulptūroje, pasiūlė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

4. Prof. Ona Skaistutė Idzelevičienė, pramoginių šokių dėstytoja, pedagogė-baletmeisterė, metodinės literatūros choreografams-treneriams rengėja, pramoginių šokių kolektyvo „Žuvėdra” įkūrėja ir ilgametė vadovė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Šokio katedros profesorė, – už pramoginių šokių kultūros puoselėjimą Klaipėdoje ir miesto garsinimą. Pasiūlė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Šokio katedra.

5. Isroildžon Baroti, dailininkas keramikas, galeristas, tarptautinių meno projektų organizatorius, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos narys, – už Klaipėdos krašto kultūrinio gyvenimo puoselėjimą, atgaivinimą ir garsinimą. Pateikė Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga.

6. Doc. Vytautas Blūšius, pedagogas, chorų vadovas, chorinės muzikos bei kultūros ekspertas, visuomenininkas, dainų švenčių organizatorius, rengėjas, režisierius ir dirigentas, publicistas, kompozitorius, tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso įkūrėjas, – už muzikinės kultūros puoselėjimą Klaipėdoje. Pateikė Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras”.

7. Doc. Irena Nakienė, Klaipėdos krašto folkloro kolektyvų „Kuršių ainiai”, „Kuršiukai” ir kt. įkūrėja ir vadovė, Klaipėdos krašto folkloro, papročių, tradicijų ekspertė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Instrumentinės muzikos katedros docentė, – už Klaipėdos krašto etninės kultūros saugojimą ir populiarinimą. Pateikė Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras.

8. Doc. Juozas Vosylius, tapytojas monumentalistas, LDS Klaipėdos skyriaus narys, pedagogas, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Architektūros, dizaino ir dailės katedros docentas, – už profesionalią kūrybinę veiklą Klaipėdoje ir Lietuvoje. Pateikė Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius.

Pretendentus vertins Klaipėdos kultūros magistro vardo suteikimo komisija, kurią sudaro Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėjas bei Kultūros ir meno tarybos nariai. Komisijos pirmininkas yra meras.

Klaipėdos kultūros magistro regalija bus teikiama specialios ceremonijos metu rugpjūčio 1 d., per miesto gimtadienį. Pilies muziejuje magistras bus apdovanotas auksiniu žiedu, pagamintu renesansinio žiedo, saugomo šiame muziejuje, pavyzdžiu, jam bus įteiktas vardą patvirtinantis dokumentas, pasirašytas Klaipėdos miesto mero.

Klaipėdos kultūros magistro vardas suteikiamas Klaipėdos miesto menininkams ar kitiems kultūros darbuotojams už išskirtinius nuopelnus miesto kultūrai.

Leave a Reply