Lietuvos kultūros taryba kviečia prisijungti ekspertus

Lietuvos kultūros taryba kviečia kultūros ir meno bendruomenės narius prisidėti užtikrinant efektyvų ir sklandų kultūros ir meno projektų finansavimą ir tapti mūsų ekspertais.

Vytenio Budrio nuotr.
Vytenio Budrio nuotr.

Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazėje yra beveik 200 meno ir kitų kultūros sričių žinovų, kurių didžiosios dalies kadencija baigiasi kitų metų pradžioje. Todėl labai laukiame įvairių kultūros, meno, mokslo, autorinių ir gretutinių teisių, komunikacijos, kultūros ir tarptautinių projektų vadybos, socialinės integracijos ir kitų sričių ekspertų prisijungiant, papildant ir sustiprinant Lietuvos kultūros tarybos ekspertų bendruomenę.

Šį rudenį Seimui priėmus Lietuvos kultūros tarybos įstatymo pataisas, buvo ne tik atnaujintas kultūros ir meno projektų finansavimo modelis, bet ir praplėstos galimybės dalyvauti ekspertų atrankoje. Tad nuo šiol Lietuvos kultūros tarybos ekspertais gali tapti ir įstaigų vadovai (jei tokių ekspertų vadovaujamos įstaigos teiks paraiškas finansavimui, jie negalės vertinti tų meno sričių ar kultūros programų, kurių konkursams pateiktos jų vadovaujamų įstaigų paraiškos).

Be to, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo sprendimu, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką, buvo praplėstas ir atnaujintas Lietuvos kultūros tarybos ekspertų kompetencijų sąrašas. Taip siekiama pritraukti kuo platesnių kompetencijų ekspertus, atstovaujančius ne tik skirtingoms kultūros sritims, bet ir įvairioms socialinėms grupės. „Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas vieningai sutarė, kad labai svarbu siekti įvairovės. Ištyrinėjus senųjų demokratijų menų tarybų atvejus paaiškėjo, kad šalia meno sričių kompetencijų ir kitų kultūros specializacijų, tokių kaip vadyba, komunikacija, edukacija, socialinė integracija ir pan., ne mažiau svarbūs demografiniai, socialiniai faktoriai, kaip kad ekspertų amžius, lytis, negalia, regionas, kalba, tautybė, rasė, lytinė orientacija ir taip toliau. Neturėsime galimybės išskirti visų aptiktų principų, tačiau norime pabrėžti, kad esame atviri visiems ir laukiame įvairių meno ekspertų bei kultūros profesionalų“, – teigia Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė.

Lietuvos kultūros tarybos narių spendimu nuo kitų metų bus atsisakyta meno sričių ekspertų skirstymo į praktikus ir teoretikus, juos sujungiant į vieną, konkrečios meno šakos kompetenciją. Lietuvos kultūros tarybos narių įsitikinimu, toks sprendimas labiau atitiktų šiuolaikines meno tendencijas, kai ribos natūraliai nyksta. „Net trys ilgi Lietuvos kultūros tarybos posėdžiai buvo skirti aptarti praktikos ir teorijos skirtį meno sričių ekspertų kompetencijose. Nuspręsta šios skirties atsisakyti ir ekspertų neberūšiuoti į praktikus ar teoretikus dėl dylančių ribų tarp kūrybinės raiškos būdų. Vis didesnei ekspertų daliai sudėtinga save identifikuoti su vienu apibrėžtu įgūdžiu, tad vis dažniau kalbama tiesiog apie aktyvius meno sričių profesionalus, kad ir ką jie bedarytų – tapytų, rašytų, tyrinėtų ar kuruotų, būtų įsitraukę į atlikimo meną, kritiką ar pedagogiką“, – Lietuvos kultūros tarybos spendimą komentuoja A. Pakarklytė.

Nuo pat įsteigimo 2013 m. Lietuvos kultūros taryba savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, pasitikėjimo ir atvirumo principais. Kaip kultūros bendruomenės savivalda funkcionuojanti Lietuvos kultūros taryba nuolat ieško kultūros organizacijų ir meno kūrėjų poreikius geriausiai atliepiančių sprendimų ir komunikacijos formų. Tad nuo kitų metų Lietuvos kultūros taryba viešai skelbs ne tik paraiškas vertinančių kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę, bet ir personalines konkrečių darbo grupių sudėtis. Šiuo naujosios kadencijos Lietuvos kultūros tarybos sprendimu atliepiamas ne kartą viešojoje erdvėje išsakytas kultūros bendruomenės poreikis. Nuo kitų metų visuomenė galės susipažinti su konkretiems finansavimo konkursams pateiktas paraiškas vertinusių ekspertų sąrašais. Remiantis apibendrinta užsienio šalių kultūros ir meno tarybų patirtimi ir praktika, ekspertų darbo grupės bus viešinamos ne vėliau nei trys mėnesiai po finansavimo rezultatų paskelbimo.

Lietuvos kultūros tarybos ekspertai – itin svarbi kultūros ir meno projektų bei stipendijų kultūros ir meno kūrėjams finansavimo proceso grandis. Lietuvos kultūros tarybos nariai finansavimą skiria ir finansavimo sumas nustato remdamiesi įvairių sričių ekspertų darbo grupių rekomendacijomis. Lietuvos kultūros tarybos ekspertai ne tik vertina kultūros ir meno projektus, bet ir teikia ekspertines įžvalgas Lietuvos kultūros tarybos nariams ir administracijos atstovams. Ekspertai atrenkami ir paskiriami dvejų metų kadencijai, tačiau kiekvienam finansavimo konkursui iš ekspertų duomenų bazės sudaromos naujos darbo grupės kultūros programų, meno sričių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimui. Ekspertai pateiktas paraiškas vertina individualiai, o vėliau, darbo grupės posėdyje, suformuoja galutines rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybai bei pateikia konsoliduotus kultūros ir meno projektų paraiškų komentarus.

Norint tapti Lietuvos kultūros tarybos ekspertu būtinas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba meno kūrėjo statusas, taip pat ne mažesnė kaip 3 metų praktinė profesinės veiklos patirtis ir, žinoma, nepriekaištinga reputacija. Informacijos apie Lietuvos kultūros tarybos ekspertų atranką ir atrankos anketos ieškokite www.ltkt.lt. Anketą vienu kartu užpildyti ir pateikti galima iki 2022 m. sausio 7 d. 23.59 val. (Lietuvos laiku).

Lietuvos kultūros tarybos informacija

Leave a Reply