Kviečiame dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos rinkimuose

Lietuvos kultūros taryba (LKT) primena, kad šiuo metu vyksta naujos kadencijos LKT narių rinkimų procedūra, ir kviečia iki 2017 m. sausio 9 d. teikti kandidatus į LKT narius.

Dar savaitę kultūros bendruomenės kandidatus gali siūlyti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Pretendentais į Lietuvos kultūros tarybos narius gali būti visi nepriekaištingos reputacijos, pasiekimais kultūros ar meno srityse Lietuvoje žinomi asmenys, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus. Be to, pretendentai turėtų turėti žinių ir gebėjimų, padedančių siekti LKT keliamų tikslų. Pretendentais negali būti tik kultūros ir meno organizacijų vadovai ir į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų sąrašą įtraukti rinkėjai. Lietuvos kultūros taryba renkama ketverių metų kadencijai.

LKT buvo įkurta siekiant atskirti kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą, taip reformuojant ir demokratizuojant kultūros valdymą, ir plėtojant kultūros savireguliaciją. Kitaip tariant, LKT yra savotiška kultūros lauko savivaldos institucija, tad aktyvus kultūros bendruomenės dalyvavimas rinkimų procese – būtina sąlyga siekiant jos interesus tinkamai atstovaujančios institucijos bei norint užtikrinti sklandų kultūros valdymą. Dalyvavimo rinkimuose svarbą pabrėžia ir dabartinės kadencijos LKT narys, teatro kritikas Vaidas Jauniškis: „Jei kalbame apie realią kultūros bendruomenės savivaldą, tai LKT narių rinkimai yra pati tikriausia jos įgyvendinimo procedūra. Mechanizmas paprastas – susitikti, tartis, spręsti ir siūlyti, kas geriausiai atstovautų visos kultūros ar vienos jos srities laukui. Prasmę dalyvauti rinkimuose matau ir tada, jei būtų išrinktas ne „tavo” atstovas: jau patys susitikimai, siekiant atsirinkti norimą kandidatą, yra svarbūs virtualiai gyvenantiems ir ne per aktyviausiems visuomeniniame gyvenime kultūros žmonėms”.

Siūlant pretendentą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

1. laisvos formos pretendento rekomendaciją, kurioje pateikiama ši informacija:
– pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys;
– pretendento gyvenimo aprašymas
(įvardinant patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus);
– pretendento žinios ir gebėjimai, padėsiantys siekti LKT keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;
– informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;
2. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;
3. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.
Rekomendacijas ir kitus būtinus dokumentus reikia pateikti LR Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiant registruotu laišku (J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius) iki 2017 m. sausio 9 d. (imtinai). Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt.

Lietuvos kultūros tarybos įstatyme nustatyta tvarka LKT narius rinks Lietuvos kultūros ir meno tarybos, Lietuvos meno kūrėjų̨ asociacijos, asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija”, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos muziejų̨ asociacijos, Lietuvos kultūros centrų asociacijos, tautinių bendrijų ir nepriklausomų organizacijų bei asociacijų deleguoti kaip rinkikai deleguoti atstovai. Iš 20 jų atrinktų kandidatų Kultūros ministrė kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba prie LR kultūros ministerijos atrinks 10 kandidatų, kurie bus pateikti tvirtinti LR Vyriausybei. Tarybos pirmininko kandidatūrą kultūros ministras teikia tvirtinti LR Vyriausybei kartu su Tarybos sudėtimi.

LKT rinkimus organizuoja Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyrius. Rinkėjų ir pretendentų sąrašai bei kita svarbi informacija apie rinkimų eigą bus skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybą sudaro: Tarybos pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, menotyrininkė, Lietuvos mokslo premijos laureatė Rūta Janonienė, teatro kritikas Vaidotas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, bibliotekininkė Rima Maselytė, architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kęstutis Pempė, dailininkas Saulius Valius, tautinių mažumų atstovė, filosofė, dailės kritikė Pillė Veljataga, muzikos edukologas, kultūros vadybininkas Remigijus Vilys ir fotomenininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stanislovas Žvirgždas. Pirmoji Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo kadencija baigsis 2017 m. birželį.

Leave a Reply