Kultūra ateičiai

2018 m. gegužės 4 ir 5 dienomis „Liberty” technologijų parke, Klužo-Napokos mieste (Rumunija) įvyko antroji miestų kandidatų į Europos kultūros sostinės (EKS) titulą tinklo konferencija.

kultura_ateiciai5

KKKC archyvo nuotr.

2017 m. rugsėjo mėnesį vykusio pirmojo susitikimo metu buvo apibrėžti būsimo tinklo tikslai. Antrojo susitikimo metu buvo analizuojamas tinklo veikimo modelis, bendri šalių narių projektų realizavimo principai ir jų pagrindu steigiamos bendradarbiavimo platformos. Atsižvelgiant į skirtingas miestų partnerių kultūros institucijų ir miestų vystymosi strategijas, pasirengimo ir dalyvavimo Europos kultūros sostinės programoje patirtį, aptartos finansavimo iš įvairių tarptautinių kultūros fondų galimybės miestų partnerių projektams ir šio proceso koordinavimas.

Susitikime dalyvavo 15 kultūros vadybininkų iš Aveiro (Portugalija), Klužo-Napokos (Rumunija), Debreceno (Vengrija), Eleusio (Graikija), Klaipėdos ir Plungės (Lietuva) bei Lidso (Jungtinė Karalystė).

Kultūros poveikis miestams

Konferencijos ypatinguoju svečiu buvo Pieras Luigis Sacco, Milano kalbų ir komunikacijos universiteto (Italija) kultūros ekonomikos profesorius, Harvardo universiteto vyriausiasis mokslinis darbuotojas ir vizituojantis profesorius, Europos Komisijos ypatingasis patarėjas kultūros ir švietimo klausimais. Prof. P. L. Sacco perskaitė pagrindinį pranešimą „Poveikis per kultūrą: nuo ekonominės iki socialinės vertės kūrimo”.

Prof. Sacco pristatė vieno iš naujausių Harvardo universiteto tyrimų rezultatus, įrodančius, kad dalyvavimas kultūriniame gyvenime vaidina esminį vaidmenį individų ir bendruomenių psichologinės gerovės kūrimui. Tyrimu įrodyta, kad tarp veiksnių, užtikrinančių šiandieninės visuomenės psichologinę gerovę, dalyvavimas kultūriniame gyvenime užima antrą vietą nusileisdamas tik sveikatai, po jo rikiuojasi pajamos, amžius, išsilavinimas, darbas ir gyvenamosios vietos geografija.

Profesoriaus teigimu, Europos miestams naudinga įtraukti kultūrą į savo vystymosi strategijas, nes kultūra ne tik užtikrina piliečių gerovę, bet ir prisideda prie socialinės sanglaudos ir socialinių inovacijų, skatina naujas verslumo formas, padeda priimti tvarios energetikos sprendimus bei atkurti apleistas miestų zonas, be to, ženkliai gerina miestų tarptautiškumą ir prestižą.

Kultūra ateičiai

2017 metais septynių Europos miestų, buvusių ar dabartinių kandidatų į Europos kultūros sostinės titulą, pradėtas kurti tinklas bendru susitarimu pavadintas „Culture Next” („Kultūra ateičiai”). Tinklo misija – pasinaudojus kandidatavimo laikotarpiu įgytomis patirtimis ir užmegztais bendradarbiavimo ryšiais, padėti miestams įgyvendinti kultūra grindžiamas miestų plėtros programas ir politiką. Tinklas siekia didesnio kultūros kaip tvaraus vystymosi veiksnio pripažinimo Europoje. Ši miestų sąjunga įneša indėlį į EKS paveldo formavimą, prisidėdama prie didesnio kiekio EKS programų įgyvendinimo visoje Europoje, nepriklausomai nuo konkursų rezultatų.

2018 metais „Culture Next” pradeda miestų tinklo dalyvių gebėjimų ugdymo programą. Aveiras (Portugalija), Klužas-Napoka (Rumunija), Debrecenas (Vengrija), Eleusis (Graikija), Klaipėda ir Plungė (Lietuva) bei Lidsas (Jungtinė Karalystė) iš eilės organizuos tinklo narių susitikimus, kuriuose pristatys savo kultūros programas, plėtos tarptautines partnerystes ir dalinsis informacija juos dominančiais klausimais. Kitas „Culture Next” susitikimas vyks Aveiro mieste, Portugalijoje, 2018 m. rugsėjo mėnesį.

Tinklo partneriai pasiūlė Lietuvą plačiau pristatyti 2019 m. Siekiant išsamiau ir įvairiau supažindinti su Vakarų Lietuvos regiono kultūriniu potencialu, 2019 m. konferenciją numatyta surengti Lietuvos miestuose kandidatuose į Europos kultūros sostinės titulą – Klaipėdoje, Neringoje ir Plungėje. Į konferenciją planuojama pakviesti įvairių kultūros sričių koordinatorius, ekspertus iš EKS tinklo miestų partnerių, surengti jų susitikimus su tarptautiniu bendradarbiavimu suinteresuotais Klaipėdos meno ir kultūros įstaigų atstovais, suorganizuoti meno renginių.

Leave a Reply