Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-mečio programų finansavimo konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia teikti paraiškas trimetės Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-mečio programos projektų dalinio finansavimo konkursui.

Klaipėda. Einaro Simučio nuotr.
Klaipėda. Einaro Simučio nuotr.

Klaipėdos krašto prijungimas – vienas reikšmingiausių XX a. pradžios Lietuvos istorijos įvykių, dovanojusių mūsų valstybei uostą, išskirtinės istorijos ir kultūrų įvairovės sukurtą miestą. Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama sudaryti sąlygas kultūros organizacijoms įgyvendinti tęstinius kultūros ir meno projektus, skirtus paminėti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metį, kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno programos „Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-metis“ projektų finansavimo konkursui 2022 m. Programos projektas – trejų metų kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – teikti sistemingas paslaugas arba sukurti ilgalaikį kultūros produktą, skirtą Klaipėdos visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

Daugiau informacijos apie konkursui priimamus Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-mečio programų projektus bei aktualios dokumentų formos – ČIA.

Paraiškų teikimo terminas – lapkričio 10 d. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 70 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos (šis terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų).

Paraiškų teikimo būdai:

užsisakius el. paslaugą „Kultūros ir meno sričių bei programų projektų paraiškų teikimas“ Klaipėdos miesto savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt→Viešosios paslaugos→Kultūra→Kultūros ir meno sričių bei programų projektų paraiškų teikimas dalinio finansavimo konkursui;

tiesiogiai pateikti Klientų aptarnavimo skyriui arba siųsti paštu (užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „PARAIŠKA“, nurodytas srities pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas) adresu – Klaipėdos m. savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu).

* Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paraiškas rekomenduoja teikti el. būdu. Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškas gali teikti: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Kilus klausimų dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso, kreipkitės į Kultūros skyriaus specialistus, kurių kontaktus rasite: Kultūros skyrius.

 Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus inf.

Leave a Reply