Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia kultūros ir meno projektų ekspertų atranką

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius skelbia ekspertų atrankos konkursą kultūros ir meno projektams vertinti. Dokumentai priimami iki š. m. spalio 22 d. 12 val. Savivaldybės administracija įsipareigoja išlaikyti ekspertų anonimiškumą jų kadencijos laikotarpiu, kadencijos trukmė – 2 metai. Ekspertinio vertinimo paslaugos yra apmokamos, jas sudaro kultūros ir meno projektų (sričių ir programų), pateiktų dalinio finansavimo konkursui, vertinimas (individualiai ir grupėse) bei išvadų teikimas.

SETP STANIKAS projekto „Jūros / Les mers“ fragmentas. Nerijaus Jankausko nuotr.
SETP STANIKAS projekto „Jūros / Les mers“ fragmentas. Nerijaus Jankausko nuotr.

Ekspertams siūlomos pasirinkti ekspertinės sritys:

• Archyvai;

• Cirko meno teorija ir (ar) praktika;

• Dailės praktika;

• Dizaino teorija ir (ar) praktika;

• Etnokultūros istorija ir (ar) teorija;

• Fotografijos istorija ir (ar) teorija;

• Fotografijos praktika;

• Jūrinė kultūra ir (ar) istorija;

• Kino teorija ir (ar) praktika;

• Komunikacija ir (ar) žurnalistika;

• Kultūrinio turizmo teorija ir (ar) praktika;

• Kultūros edukacija;

• Kultūros ir kūrybinių industrijų teorija ir (ar) praktika;

• Kultūros ir meno vadybos praktika;

• Kultūros paveldas;

• Kultūros teorija ir (ar) istorija;

• Leidyba, Literatūra;

• Mažosios Lietuvos istorija;

• Mėgėjų meno praktika;

• Meno rezidencijų praktika;

• Menotyra (dailės srities);

• Menotyra (tarpdisciplininio meno sritis);

• Muzeologija (muziejininkystė);

• Muziejinių vertybių restauravimas ir (ar) konservavimas;

• Muzikos teorija ir (ar) praktika (muzikologija);

• Šokio meno teorija ir (ar) praktika;

• Tarpdisciplininio meno praktika;

• Tautodailė (amatai);

• Teatro istorija ir (ar) teorija;

• Teatro meno teorija ir (ar) praktika.

Pretendento anketoje būtina nurodyti ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 3 ekspertines sritis, atitinkančias pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį. Pasirinkus daugiau nei vieną, sritys nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

• Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu;

• Turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį kultūros ir meno ar kitoje srityje;

• Būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

Ekspertais negali būti:

• Kultūros ir meno tarybos prie Klaipėdos miesto tarybos nariai;

• Dvi kadencijas iš eilės Klaipėdos kultūros ir meno projektų ekspertais buvę asmenys.

Paraiškų teikimo procesas:

1. Užpildykite (privalomi visi laukai) pretendento anketą;

2. Pridėkite išsilavinimą ir (ar) meno kūrėjo statusą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. Pridėkite laisvos formos gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;

4. Parengtą 1 dokumentą PDF formatu iki 2021 m. spalio 22 d. 12 val. siųskite el. paštu: germinta.patasiute@klaipeda.lt.

Pretendento anketą, ekspertų atrankos aprašą ir kitus aktualius dokumentus galima parsisiųsti iš Klaipėdos m. savivaldybės administracijos tinklalapio

Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus informacija

Leave a Reply