Klaipėdoje priimamos paraiškos kultūros ir meno projektų finansavimui

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno sričių projektų finansavimo konkursui 2020 m.

paraiskos_pakartot

Organizatorių archyvo nuotr.

Konkursui priimami šių sričių projektai:

Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas;
Scenos menai: muzika, teatras, šokis, cirkas ir kt.;
Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra;
Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida;
Jūrinė kultūra ir edukacija;
Bendruomeniškumą skatinantys projektai;
Kultūros edukacija;
Menininkų rezidencijos;
Tarptautiniai projektai [netaikomas finansavimo apribojimas].

2020 m. prioritetai:

1. Bendruomenės įtrauktis: projektai, orientuoti į vietos bendruomenių pokyčius, bei projektai, kurių veiklos vyksta gyvenamuosiuose rajonuose.

2. Lietuvos valstybės atkūrimo 30-ųjų metinių minėjimas: projektai, kuriais siekiama kūrybiškai prisidėti prie Lietuvos valstybės atkūrimo 30-ųjų metų minėjimo.

3. Tarptautiškumo skatinimas: projektai, kurių metu bendradarbiaujama su užsienio kultūros organizacijomis, inicijuojama ir (ar) vykdoma koprodukcija. Šiuo prioritetu taip pat siekiama skatinti aktyvų dalyvavimą tarptautinių tinklinių organizacijų veikloje.

4. Klaipėdos kultūros ir kūrybinio sektoriaus stiprinimas: projektai, į kuriuos įtraukiami Klaipėdos menininkai ir kūrėjai, ypatingą dėmesį skiriant jauniesiems menininkams, ir (ar) vietos bendruomenių inicijuoti ir vykdomi projektai, kurių veiklos turi potencialą stiprinti sektoriaus gebėjimus ir konkurencingumą.

Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. lapkričio 15 d.

Kultūros ar meno srities projekto paraiškos ir sąmatos (planuojamų išlaidų bei pajamų) formas galima parsisiųsti iš ČIA.

Paraiškų teikimo būdai:

tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA”, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);

naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas” (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškas gali teikti:

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Planuojamas Kultūros skyriaus darbuotojų susitikimas su norinčiais dalyvauti kultūros ir meno projektų finansavimo konkurse – šių metų spalio 25 d. (penktadienį) 14.30 val. Kultūros fabrike, Seminarų salėje 1a., Bangų g. 5A, Klaipėdoje.

Kilus klausimams dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėja, tel. (8 46) 39 61 71, el. p.: egle.deltuvaite@klaipeda.lt

Ingrida Žemgulė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 61 73, el. p.: ingrida.zemgule@klaipeda.lt

Kultūros ir meno projektų finansavimo tvarkos aprašą rasite ČIA.

Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros skyriaus informacija

Leave a Reply