K. Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas (BRIAI) š. m. gegužės 14 d. 17 val. kviečia į tęstinio
leidinio „Acta historica universitatis Klaipedensis” XXVI tomo „Kristijono
Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos” pristatymą, kuris vyks Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda).

Šiame naujausiems donelaitikos tyrimams skirtame leidinyje publikuojama 14
Lietuvos ir užsienio mokslininkų iš Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Rusijos
straipsnių, parengtų pagal pranešimus, skaitytus tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje, vykusioje 2011 m. Klaipėdos universitete.

Straipsnių tematinis spektras apima kultūrinės XVIII a. raidos analizę ir
jos poveikį visos Prūsijos bei Rytų Prūsijos gyvenimui XVIII–XIX a.
sankirtoje, K. Donelaičio veiklos ir darbų recepciją vėlesniais šimtmečiais.
Šaltinių tyrimų skyriuje pirmą kartą lietuvių kalba publikuojamas Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas
unikalus ir svarbus K. Donelaičio epochos dokumentas – Gumbinės špitolės
bažnyčios pamokslininko Friedricho Pastenaci’o rašytas, vykstant Septynerių
metų karui, dienoraščio fragmentas.

Renginyje dalyvaus Klaipėdos universiteto BRIAI istorikai doc. dr. Nijolė
Strakauskaitė, dr. Vasilijus Safronovas, Darius Barasa, Humanitarinių mokslų
fakulteto Literatūros katedros docentė dr. Žavinta Sidabraitė, Klaipėdos
universiteto leidyklos direktorė Lolita Zemlienė.

Renginį ves leidinio sudarytoja doc. dr. Silva Pocytė.

Leidinys skirtas Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms.

Renginys nemokamas.

Leave a Reply