Europos kultūros sostinės miestų kandidatų tinklo „Culture Next” forumas vyks Lietuvoje

2019 m. rugsėjo 25 – 29 d. Klaipėdoje, Plungėje ir Nidoje vyks Europos kultūros sostinės miestų kandidatų tinklo „Culture Next” dalyvių forumas.

kultura_ateiciai

2018-aisiais miestų kandidatų į Europos kultūros sostinės titulą tinklo konferencija vyko Klužo-Napokos mieste (Rumunija). KKKC archyvo nuotr.

2017-aisiais Europos miestai – buvę ar dabartiniai kandidatai į Europos kultūros sostinės (EKS) titulą, įkūrė tinklą „Culture Next” (liet. „Kultūra ateičiai”). Tinklo veikloje dalyvauja 8 miestai iš 5 šalių: Portugalijos (Aveiro), Graikijos (Eleusis), Rumunijos (Klužas-Napoka), Vengrijos (Debrecenas), Lietuvos (Plungė, Klaipėda, Neringa) ir Jungtinės Karalystės (Lidsas). Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras yra vienas iš pagrindinių forumo metu įkurto tinklo steigėjų.

Tinklo „Culture Next” misija – padėti miestams įgyvendinti kultūra grindžiamas miestų plėtros programas ir politiką, naudojantis kandidatavimo, dalyvavimo konkurse, Europos kultūros sostinės projektų realizavimo laikotarpiu įgytomis patirtimis ir glaudžiu bendradarbiavimu. Tinklas siekia didesnio kultūros kaip tvaraus vystymosi veiksnio pripažinimo Europoje; įneša indėlį į EKS paveldo formavimą, prisidėdamas prie didesnio kiekio EKS programų įgyvendinimo visoje Europoje nepriklausomai nuo konkursų rezultatų.

Pagrindinis tinklo tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp kultūros organizacijų bei miestų bendruomenių įtraukimą į inovatyvius ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje skatinančius projektus, taip kuriant tvarią kultūrą puoselėjančią visuomenę.

2018 m. „Culture Next” Rumunijos mieste Klužo-Napokoje pradėjo miestų-tinklo dalyvių gebėjimo ugdymo projektą, kuriame tuo metu dalyvavo Aveiro (Portugalija), Klužo-Napokos (Rumunija), Debreceno (Vengrija), Eleusio (Graikija), Klaipėdos, Neringos, Plungės (Lietuva) ir Lidso (Jungtinė Karalystė) kūrybinės grupės.

2019 m. numatytos tinklo veiklos Klaipėdoje ir Klaipėdos regione. Siekiant išsamiau ir įvairiau pristatyti Vakarų Lietuvos regiono kultūrinį potencialą, 2019 m. forumas, meno bei socialinių renginių ciklas rengiamas Lietuvos miestuose-kandidatuose į Europos kultūros sostinės titulą – Klaipėdoje, Neringoje ir Plungėje. Pagrindiniame forume Klaipėdoje dalyvaus tinklo partnerių įvairių kultūros sričių koordinatoriai, ekspertai iš Oulu ir Savonnlin (Suomija); Debreceno (Vengrija), Klužo-Napokos (Rumunija); Klaipėdos, Plungės, Neringos ir Kauno (Lietuva); Aveiro ir Bragos (Portugalija); Belfasto (Šiaurės Airija, JK) ir Dublino (Airija). Forumo dalyviai susitiks su tarptautiniu bendradarbiavimu suinteresuotais Klaipėdos meno ir kultūros organizacijų atstovais.

2019 m. forumo renginiai kurs pridėtinę vertę strateginėms miesto veikloms, įtraukiant miesto gyventojus per kultūros edukacines veiklas, kreipiant kūrybinių partnerysčių projektus į atviras visuomenės diskusijas, atspindinčias miesto gyvenimą ir darančias įtaką pokyčiams. Bus gvildenamos aktualios temos ir dalijamasi geriausiais praktikų pavyzdžiais – šiuolaikinės kūrybinės rezidencijos, menininkų mobilumo, savanorių įtraukimo į projekto veiklas patirtimis.

Išsamią forumo „Culture Next” / “Kultūra ateičiai” darbotvarkę galima rasti ČIA.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro informacija

Leave a Reply