Būsimiems studentams: VDA Klaipėdos fakultetas rengia atvirų durų dieną

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas kviečia būsimus studentus ir visus besidominčius dizaino ir architektūros bei šiuolaikinio meno studijomis ateinantį trečiadienį, balandžio 16 d., 12 val. atvykti į atvirų durų dieną naujose fakulteto patalpose, buvusioje Vydūno vidurinėje mokykloje, pačioje Klaipėdos senamiesčio širdyje, Daržų g. 18.

Susitikimo metu bus pristatytos VDA Klaipėdos fakultete vykdomos studijų programos. Taip pat būsimieji studentai galės apžiūrėti renovuotas VDA Klaipėdos fakulteto auditorijas ir betarpiškai susipažinti su esamų fakulteto studentų peržiūrų darbais. Susitikime dalyvaus Klaipėdos fakulteto dekanas Alvydas Klimas, o taip pat studijų programų vadovai ir studentai.

Primename, kad VDA Klaipėdos fakultete galima studijuoti 4 naujose ir perspektyviose bakalauro studijų programose: Grafinis dizainas, Interjero dizainas, Šiuolaikinis menas ir medijos, Architektūra (su urbanistikos profiliu), o taip pat tęsti studijas Vizualiojo dizaino studijų programos magistrantūroje.

Fakulteto dėstymo metodologijoje pažymėtinas specialybės disciplinų kompleksiškumas, o studijų koncepcija remiasi laipsnišku profesinės srities problematikos supratimu, technologinių galimybių pažinimu, individualių kūrybinių įgūdžių lavinimu. Studijų metu studentai gali dalyvauti tarptautinėse mainų programose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, stažuotėse, praktikose ir t.t.

VDA Klaipėdos fakultetas, šiemet minintis savo veiklos 40-etį, yra tapęs neatskiriama miesto ir regiono kultūrinio gyvenimo dalimi ir net savastimi, jei kalbėsime apie gausų būrį išugdytų gabių Lietuvos ar net pasaulio menininkų ir dizainerių bei stipriai įtvirtintus dizaino mokyklos pamatus. Būtina akcentuoti, kad jaunieji dizaineriai puikiai integruojasi į miesto ir regiono gyvenimą. Daugelis jų dar bestudijuodami pradeda aktyvią profesinę veiklą verslo struktūrose ar kultūrinėse organizacijose.

Leave a Reply