Pristatys leidinius urbanizacijos tema

Urbanizacija – istorinis gyventojų koncentracijos miestuose reiškinys nuo pat miesto atsiradimo laikų. Šiandien urbanizacija yra fenomenas: iš dalies nevaldomas, kartu su pramonės, susisiekimo, informacinių technologijų raida įgyjantis vis naujas – suburbanizacijos, miesto ir kaimo asimiliacijos ir kitas formas, keičiantis gyvenimo sąlygas ir būdą, žmonių santykius, sėslumą.

Urbanistika šiandien suprantama kaip mokslas ir praktine veikla – priemonė, padedanti paveikti urbanizacijos raidą tinkama kryptimi. Urbanistika susijusi su miesto sociologijos, demografijos, ekonomikos, taikomosios matematikos ir informatikos, inžinerijos ir kitokiomis žiniomis, metodais, idėjomis; didele visuomenės ir politikų įtaka. VDA Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas (UADI) kviečia į naujų leidinių, skirtų urbanizacijos temai, pristatymą.

Terra urbana virselisActa Academiae Artium Vilnensis

Terra urbana: urbanistinės kaitos žemėlapiai

Tai Vilniaus dailės akademijos periodinio mokslinio leidinio numeris, pateikiantis Klaipėdoje praėjusių metų birželio mėnesį vykusios mokslinės konferencijos pranešimus.

 

Urbanizacija virselisP. Juškevičius, M. Burinskienė, G.M. Paliulis, K. Gaučė

Urbanizacija: procesai, problemos, planavimas, plėtra

VGTU leidyklos Technika leidinys skirtas tų universitetų studentams, kurių studijos susijusios su urbanizacijos ir urbanistikos problematika, taip pat planavimo ir projektavimo įmonių bei savivaldybių darbuotojams, politikams.

Maloniai kviečiame į susitikimą su leidinių tekstų autoriais ir leidėjais.

Renginio laikas – sausio 24 d., penktadienis, 15 val.

Renginio vieta – Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas, Daržų g. 18.

Išsamiau apie leidinius: http://www.architektams.lt/naujienos/leidiniu-skirtu-urbanizacijos-temai-pristatymas-klaipedoje/

Leave a Reply