Naujas radijo laidų ciklas „Etnoratilai”

Viešoji įstaiga „Vieno aktoriaus teatras”, šiemet jau rengianti kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjo, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms dedikuotą radijo projektą „Tėvynės labui”, nuo balandžio 18 d. kas antrą šeštadienį radijo „Extra FM” programoje pristatys naują laidų ciklą „Etnoratilai: kultūros paveldas ir gyvoji tradicija”, skirtą Etnografinių regionų metams.

etnora

„Etnoratilai” simboliškai nuraibuliuos per penkis istoriškai susiformavusius etninius Lietuvos regionus – Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją (Dainavą), Suvalkiją (Sūduvą, Užnemunę) ir pamario kraštą (Mažąją Lietuvą, buv. Klaipėdos kraštą su Kuršių nerija) ir sujungs šių Lietuvos kraštų etninę kultūrą bei jos paveldą į vientisą tautos dvasinių vertybių lobyną.

Įžanginėje ciklo laidoje šį šeštadienį 14 val. laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė kalbins Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovę Mildą Valančiauskienę.

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) – unikali Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, veikianti globalioje dabarties erdvėje švietimo, mokslo, kultūros, informacijos ir komunikacijos baruose, vienijanti pasaulio valstybes į forumą bei skatinanti įvairių tautų ir bendruomenių bendradarbiavimą taikaus, darnaus, išmintingo sugyvenimo link. Lietuvos Respublika UNESCO nare tapo 1991 m. spalio 7 d. Šiuo metu UNESCO narėmis yra 195 valstybės ir 8 asocijuotos narės.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija didelį dėmesį skiria nematerialaus kultūros paveldo apsaugai ir informacijos sklaidai. Nematerialus kultūros paveldas – tai ilgainiui nusistovėjusi veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai, žmogaus veiklos produktai ir su jais susijusios kultūros erdvės, kuriuos bendruomenės, grupės ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonės pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi. Nematerialų kultūros paveldą, perduodamą iš kartos į kartą, bendruomenės ir grupės nuolat atkuria reaguodamos į savo aplinką, į sąveiką su gamta ir savo istorija. Jis joms teikia tapatybės ir tęstinumo pojūtį, tokiu būdu skatindamas pagarbą kultūrų įvairovei ir žmogaus kūrybingumui.

Pirmosios ciklo „Etnoratilai: kultūros paveldas ir gyvoji tradicija” laidos klausytojai turės progą plačiau susipažinti su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos veikla Lietuvoje, sužinoti, kaip organizuojama nematerialaus kultūros paveldo apsauga mūsų krašte ir regionuose, koks Lietuvos nematerialus kultūros paveldas jau yra įtrauktas į UNESCO sąrašą.

Radijo projektus iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Leave a Reply