Kultūringi naktinėtojai kviečiami į koncertą „Meditacijos Mergelei Marijai“

Grigališkųjų giesmių ir vargonų muzikos koncertas „Meditacijos Mergelei Marijai“ – „Kultūros nakties“ programoje birželio 16 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, pradžia 19 val. Įėjimas laisvas.

Artėjančios „Kultūros nakties 2023“ įvairovėje savo nišą rado ir bažnytinė muzika. Pačioje Vilniaus širdyje esančioje nedidukėje Šv. Kryžiaus bažnyčioje birželio 16-osios vakarą skambės grigališkųjų giesmių ir vargonų muzikos koncertas „Meditacijos Mergelei Marijai“. Prie ypatingo pamaldumo sulaukusio Švč. Mergelės Marijos Snieginės atvaizdo bus atliekami kūriniai iš Vilniuje saugomų XIV–XV a. muzikinių rankraščių. Giedos grigališkoji grupė „Schola Cantorum Assumptionis“ (vad. Violeta Tumasonienė), giesmes vargonų improvizacijomis papildys Eglė Rudokaitė (vargonai), programos sumanytoja – muzikologė Beata Baublinskienė.

Daukanto aikštėje esanti Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčia iškilo toje vietoje, kur, pasak legendos, XIV amžiuje buvo palaidoti vietinių pagonių nukankinti pranciškonų misionieriai. Po keleto šimtmečių pastatytoje Šv. Kryžiaus bažnyčioje ypatingo maldingumo sulaukė Švč. Mergelės Marijos Snieginės atvaizdas, kurio originalas puošia šventovės altorių, o kopija ištapyta ant bažnyčios fasado. Deja, po II pasaulinio karo bažnyčia buvo uždaryta, tačiau, laimei, nenuniokota: nedidelė bažnytėlė buvo paversta koncertine erdve – keletą dešimtmečių čia veikė Mažoji baroko salė. Atgavus Nepriklausomybę šventovė ir šalia esantys vienuolyno pastatai buvo sugrąžinti tikintiesiems.

Koncerto „Meditacijos Mergelei Marijai“ programą sudaro kūriniai – grigališkieji himnai, antifonos, mišių dalys, paimti iš XIV–XV a. vilnietiškų rankraščių, saugomų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Šios knygos priskiriamos vienuoliams bernardinams – vienai iš didžiausių senojo Vilniaus vienuolijų, klestėjimo laikais turėjusių itin turtingą biblioteką ir savo skriptoriumą (vietą, kur buvo perrašomos knygos). Bernardinai susiformavo kaip pranciškonų ordino atšaka, tad tradicijos požiūriu koncerte skambėsianti muzika yra artima Algirdo laikų Vilniuje kankinystę patyrusių brolių pranciškonų dvasingumui.

Dalis giesmių koncerte nuskambės pirmą kartą po ilgų amžių pertraukos. Iniciatyvos prikelti rankraščiuose užrašytus kūrinius jau ne pirmą kartą imasi muzikologė Beata Baublinskienė. Jos iniciatyva prieš keletą metų Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“, bendradarbiaudamas su lenkų dirigentu Michału Sławeckiu, parengė programą ir įrašė albumą „Gaude Maria Virgo: giesmės iš senųjų Vilniaus rankraščių“. Šįkart muzikologė rengia programą su Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios grigališkąja grupe „Schola Cantorum Assumptionis“ (vadovė Violeta Tumasonienė). Koncerte skambės gigališkieji kūriniai iš Marijai skirtų liturginių švenčių, atrinktų iš dviejų vilnietiškųjų giesmynų.  

Eglė Rudokaitė. Faustinos Jaruševičiūtės nuotr.
Eglė Rudokaitė. Faustinos Jaruševičiūtės nuotr.

Giedojimą papildys vargonininkės Eglės Rudokaitės atliekamos improvizacijos ir kūriniai vargonams. Daugelio vargonininkų konkursų laureatė, E. Rudokaitė nuo 2017 m. studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Tobulinosi prof. P. van Dijko, M. Perestegi, H. Lucke’s, J. Ebenbauerio, M. Tomadino, J.-B. Monnot ir kt. meistriškumo kursuose. Pagal „Erasmus“ studentų mainų programą studijavo Miuncheno aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje, prof. M. Sanderio klasėje. 2020 m. už studijų pasiekimus Eglė Rudokaitė pelnė LR Prezidento Antano Smetonos vardinę stipendiją. 2014–2021 m. ji buvo pagrindinė Šv. Kryžiaus bažnyčios vargonininkė, nuo 2020 m. vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, nuo 2021 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje, prie Švč. Mergelės Marijos Snieginės atvaizdo skambėsiančios „Meditacijos Mergelei Marijai“ suteiks klausytojams galimybę atitolti nuo miesto šurmulio ir pasinerti į savitą, grigališkųjų giesmių kuriamą tylą, kasdienybės rūpesčius paliekant už šventovės durų.

Parengė Beata Baublinskienė

Leave a Reply