Kaune vyks Baltijos stiklo paroda

Kaune, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus centriniuose rūmuose ir „Aukso pjūvio“ galerijoje 2014.05.08 – 06.22 d. veiks tarptautinė stiklo meno paroda “VITRUM BALTICUM VI. OPTICAL OUTLOOK”. 

Verena Schatz, „Alterego“

Verena Schatz, „Alterego“

Joje dalyvauja per 60 menininkų iš Lietuvos ir užsienio. Nors kūrinius pristato dailininkai iš 18-os valstybių, visgi dominuojantys išliko Skandinavijos ir Baltijos šalių autoriai. 

Šios parodos istorija siekia 2000 metus, kuomet Keramikos muziejuje Kaune buvo suorganizuota pirmoji „Vitrum Balticum” paroda. Joje kūrinius demonstravo lietuvių ir latvių stiklo menininkai. Renginys sukėlė ženklų susidomėjimą, todėl buvo nuspręsta jį plėtoti toliau. 2002-ųjų rudenį surengtoje „Vitrum Balticum II” ekspozicijoje dalyvavo jau kur kas didesnis stiklo autorių ratas (beje, tais metais kviestinių svečių teisėmis parodoje prisistatė menininkai iš JAV: žymus išeivijos stiklo dailininkas Albinas Elskus ir amerikietis stiklininkas Markas Ekstrandas). Parodą nuspręsta organizuoti trienalės principu, tad sekantį kartą ji surengta 2005 metais. 

Ženkli meninio stiklo naujovių sklaida išryškėjo 2008 metų projekte, kuris turėjo devizą „Vitrum Balticum IV. New and Young“ (naujas ir jaunas). Tuomet pagrindinę parodą, įgyvendintą Keramikos muziejuje, lydėjo daug personalinių parodų, autorinių instaliacijų, surengtų Ryšių muziejuje, galerijoje „Aukso pjūvis“, A. Žmuidzinavičiaus muziejuje, VDA KF dailės galerijoje ir kt. Pagrindinė paroda buvo eksponuota ne tik Kaune, bet ir Klaipėdos, Alytaus, Kėdainių, Telšių galerijose. 

2011 metais Foto galerijoje eksponuotas projektas „Vitrum Balticum V: Image Memory“ pasiūlė intriguojančią „Image Memory“ (regimoji atmintis) koncepciją. Šio projekto pagrindinėje parodoje buvo apjungtos dvi meno sritys – fotografija ir stiklas. Nuotraukose norėta užfiksuoti pirminius stiklo kūrinio inspiracijos, gimimo šaltinius, kurie vėliau buvo įprasminti stiklo darbuose. Taip į pirmą planą kūriniuose buvo iškeltas turinys, idėja. Šį renginį taip pat lydėjo personalinės ekspozicijos. Visi „Vitrum Balticum“ sulaukė daugelio recenzijų, diskusinių forumų, informacinių atsiliepimų kultūrinėje spaudoje, televizijoje, tinklalapiuose (plačiau apie tai galima skaityti adresu: www.stiklomenas.lt, projektas „Vitrum Balticum“). 

John Hogan, „Au“

John Hogan, „Au“

2014 metų tarptautinei stiklo parodai „Vitrum Balticum VI“ pasirinktas devizas „Optical Outlook” (optinė perspektyva, požiūris, vaizdas), kuris parodos dalyvius skatino kurti dvejomis kryptimis. 

Pirmasis tezės interpretavimo kelias buvo siejamas su intelektualine, semantine temos samprata, siekiu kūriniuose atspindėti optines iliuzijas, kuriomis domėjosi daugelis įvairių laikotarpių meninių krypčių ir sričių menininkų. Iš jų labiausiai norėtųsi išskirti žymių XX a. modernistų M. C. Escherio bei V. Vasarelio, kūrybą, kur optinės iliuzijos tapo pagrindine meninių darbų intelektualine, prasmine intriga ir skatino nevienareikšmį šių kūrinių suvokimą. 

Kita devizo kryptis buvo siejama su stiklo, kaip meninės medžiagos, išskirtinėmis ypatybėmis – skaidrumu, blizgumu ir optiškumu. Būtent šios savybės yra būdingos daugeliui iškiliausių stiklo menininkų arba stiklo meno mokyklų (čia derėtų išskirti čekų, slovakų, skandinavų stiklo autorius). Skaidrumas, optiškumas leidžia sukurti įstabius meninio stiklo vaizdinius ir juose atskleisti estetinius šios dailės šakos parametrus. Be abejonės, vadovaujantis „Optical Outlook” devizu dailininkų parodiniuose darbuose susijungė ir abu paminėti žiūros taškai.

Leave a Reply